OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w zakresie zadania 1,3,4

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,

Wołoska 137 ,

02-507 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (022)5081809, fax (022)5081803,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na zakup i sukcesywna dostawa  materiałów do  sterylizacji plazmowej STERRAD 100S , rękawów papierowo-foliowych,  papierów, włóknin, wskaźników biologicznych z autoczytnikiem, akcesoriów do czyszczenia, wkładek do tac i koszy narzędziowych.

 

Zadanie nr: 1

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S za cenę

Wybrano ofertę:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

02135 Warszawa

Iłżecka    24

Cena oferty - 1 273 998.95 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zadanie nr: 3

Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do czyszczenia

Wybrano ofertę:

Media-MED Sp. z o.o.

31-481 Kraków

Promienistych    7

Cena oferty - 32 002.72 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zadanie nr: 4

Zakup i sukcesywna dostawa wkładek do tac i koszy narzędziowych

Wybrano ofertę:

Media-MED Sp. z o.o.

31-481 Kraków

Promienistych    7

Cena oferty - 140 302.80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i sukcesywna dostawa materiałów do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Iłżecka 24

02135 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - Termin dostawy maksymalnie do 5 pełnych dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - 20.00

3 - Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy  - 20.00

  100,00

3 - Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów do czyszczenia

Media-MED Sp. z o.o.

Promienistych 7

31-481 Kraków

1 - Cena - 60.00

2 - Termin dostawy maksymalnie do 5 pełnych dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - 20.00

3 - Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy  - 20.00

  100,00

4 - Zakup i sukcesywna dostawa wkładek do tac i koszy narzędziowych

Media-MED Sp. z o.o.

Promienistych 7

31-481 Kraków

1 - Cena - 60.00

2 - Termin dostawy maksymalnie do 5 pełnych dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - 20.00

3 - Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy  - 20.00

  100,00

 

 

Warszawa dnia: 2020-01-07