Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/12/Z/2019

dostawa chłodziarki/szafki chłodniczej - KC-zp. 272-541/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-541/19

wyposażenie meblowe salki konferencyjnej i pokoju biurowego dla UCI - KC-zp.272-546/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-546/19

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2019 roku Gmina Pokrzywnica RI.271.2.8.2019.MK

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-498/19

Dostawa źródeł kalibracyjnych do aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-54/19

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/250/2019

Wykonanie odnowienia oznakaowania poziomego drogi startowej lotniska szkoleniowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/ Rzeszowa POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/261/2019

Modernizacja (przebudowa) laboratoriów D02a, D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowiew ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytów aktywnych biologicznie, bud. CZ-D(17-13) al.Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2019

Modyfikacje istniejącego interfejsu systemu polona.pl w zakresie poprawienia dostępności i funkcjonalności systemu Biblioteka Narodowa XIV.263.11.2019

Dostawa elementów stalowych oraz złącz do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/263/2019

montaż szlabanów na karty magnetyczne w związku z nową organizacją dostępu na parking przy budynku Collegium Minus i Collegium Maius UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/80/B/19

dostawa sondy Kelvina Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-10-2019

ETAP I - Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu. ETAP II - Trzyletnia konserwacja nowo zainstalowanego dźwigu towarowo-osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/83/B/19

Usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków- Lamezia Terme (Włochy) -Kraków dla WIMiIP KC-zp.272-574/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-574/19

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2177/U/19

dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp.272-472/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-472/19

Dostawa wzmacniacza z wyposażeniem, dostawa sond pola magnetycznego, dostawa zasilacza wysokonapięciowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/259/2019

Dostawa wtryskarki do termoplastów oraz drukarki 3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/240/2019

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-27/19

Dostawa dwóch zintegrowanych, stereofoniczne wzmacniaczy mocy audio dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-87/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-87/19

Dostawa komputera przenośnego - 1 szt. dla WWNiG, KC-zp. 272-433/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-433/19

Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu PRZETESTUJ RYNEK PRACY! POWR.03.01.00-00-S156/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4269/D/19

Roboty budowlane w obiektach Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/246/2019

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej: Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ; Remont wyjścia na dach w bud. "R"; Remont kominów w bud. AOS Bezmiechowa; Remont pokrycia dachowego na przewiązce D.S. Aviata (OKL PRz Jasionka) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/252/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...