Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa części do urządzenia BERNEX BPX PRO POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/124/2022

Dostawa zestawu eksperymentalnego laboratorium mikroelektroniki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/132/2022

Zakup i dostawa licencji Windows Serwer oraz Microsoft Exchange dla potrzeb CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/19/05/01/2022

Prace naprawcze w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.16.2022

Opracowanie oraz wykonanie modeli fizycznych ze strukturą wewnętrzną metodą multimateriałową POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/130/2022

Specjalistyczne szkolenie z narzędzi Docker oraz Kubernetes. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2022/AZP

Kursy dla studentów Technologii Offshore GWO, BOSIET i MIST Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/85/2022/AZP

Zakup folii oraz elementów eksploatacyjnych do drukarki 3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/129/2022

Dostawa klipsów do adaptacji w ciemności do fluorymetru OptiSciences OS30p+. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/123/2022

Dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych niezbędnych części dla prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-288/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-288/22

Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/74/2022/AZP

Szkolenie Specjalistyczne - Angular - szkolenie podstawowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/79/2022/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/840/U/22

Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/34/D/P/AC/2022

Usługa transportowa - Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą na zajęcia terenowe - Kc-zp.272-326/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-326/22

Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-319/22

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG w 2022 roku - 6 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/78/2022/AZP

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID 006/RID/2018/2019 - wielokanałowy hydroakustyczny wzmacniacz napięcia- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/77/2022/AZP

Roboty remontowe w obiektach UAM, 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/40/B/22

Przebudowa Hali Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w formule zaprojjektuj i wybuduj Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/21/BIP/2022

Dostawy mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/32/D/P/LW/2022

Dostosowanie drzwi wejściowych do laboratorium nr 8.1 w budynku L-31 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/116/2022

Wynajem specjalistycznego stanowiska do projektowania układów automatycznego sterowania i ich testowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/121/2022

Przygotowanie dokumentacji do pozyskania środków inwestycyjnych w konkursie nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 na sfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 11.2 - "Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)'' Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-137/22

Dostawa samochodu osobowego finansowanego w formie leasingu - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/76/2022/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...