Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup bluz z oznakowaniem Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2024/AZP

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem poczty pneumatycznej oraz modernizacji podjazdu dla karetek w ramach projektu pn. "Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujcych z SOR" dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/TP/AK/2024

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/80/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa cateringowa dla uczestników II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Poznaniu w dniach 18-20 czerwca 2024 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/2023

Remont pomieszczeń 308, 309a, 309bb,311a w P-A3-A4 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-256/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-256/24

Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2024

Dostawy artykułów medycznych ujęte w 3 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-33-D-P-A

Aranżacja zabytkowego wnętrza holu w budynku Collegium Minus (tablice) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1116/24

Najem i serwis mat wejściowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-63/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-63/24

Zakup gadżetów reklamowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/79/2024/AZP

Remont zabytkowego ratusza w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2024

Dostawa i montaż mebli oraz krzeseł do pomieszczenia 7 i 7A w pawilonie C-2 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-248/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-248/24

Dostawa termicznego homogenizatora do ujednolicenia materiałów stałych dla WEiP DE.dzp.272-246/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE.dzp.272-246/2024

Dostawa przenośnego systemu detekcji promieniowania jonizującego wraz z oprogramowaniem dla WEiP- DE-dzp.272-269/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-269/24

Dostawa samochodu osobowego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/75/2024/AZP

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.17.2024.MT

Zakup i dostawa za pośrednictwem Wykonawcy 3-letniej subskrypcji na licencje i usługi wsparcia technicznego, opartych o świadczenia serwisowe producenta oprogramowania i urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Zamawiającego tj. firmy CISCO Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/881/24

Dostawa laptopa dla WIMiIP - DE-dzp.272-245/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-245/24

Świadczenie usługi cateringowej oraz podawania posiłków na terenie AGH (budynek A-0), realizowanej w trakcie konferencji 36th HKT - DE-dzp.272-243/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-243/24

Szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych i nawiązywania współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/77/2024/AZP

Usługa dostarczania karnetów na usługi rekreacyjne i sportowe dla AGH, ACK Cyfronet AGH i NCN - DE-dzp.272-180/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-180/24

Dostawa sprzętu komputerowego dla projektu INCONE60 Green Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/78/2024/AZP

Dostawa bielizny szpitalnej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-32-D-ZO-A

ZAPYTANIE OFERTOWE: Część 1 - Dostawa opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w szatniach i ciągach komunikacyjnych obiektu Pływalni UAM, Część 2 - Wymiana oświetlenia schodów wejściowych do budynku na energooszczędne (LED) w bud. UAM Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu, Część 3 - Wymiana opraw jarzeniowych na LED w budynkach "AB", "C", "D", "E" (korytarze, klatki) - Etap II, w Zespole Budynków przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1759

Dostawa produktów leczniczych w ramach Programu lekowego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/P/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...