Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-02/A/20

Wypożyczenie urządzeń pomiarowych w celu przeprowadzenia pomiarów kinematycznych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/31/2020/AZP

Materiały do druku 3D. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/35/2020

Zakup sprzętu dla modernizowanej specjalności mechanika konstrukcji - laptopy 18.szt., w ramach realizacji projektu pn.: "Projekt "REG - region uczący się" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/165/2019

Wydruk i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć w ramach kursów realizowanych w projekcie „Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni” Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2020

usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikajacych z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych ! 4.0 - KC-zp.272-51/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-51/20

Badanie osadów ściekowych oraz nawozu organiczno-mineralnego wytworzonego na bazie osadów ściekowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/27/2020

Przeprowadzenie szkolenia pn. Narzedzia skrawające- zajęcia praktyczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/33/2020

Dostawa ośmiu sztuk komputerów stacjonarnych do dydaktycznej pracowni komputerowej oraz ośmiu sztuk dysków zewnętrznych, w ramach realizacji projektu pn.: Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018 - 22, dofinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/013/2020

Usługa szkolenia komputerowego z Unity i UnrealEngine (rozszerzona rzeczywistość), poziom zaawansowany, dla 3 pracowników WFiIS AGH, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-19/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-19/20

Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/10/D/N/AC/2020

Projekt adaptacji pomieszczeń nr 004 i 005 w budynku L-27 na potrzeby Wydziału Chemicznego PRz oraz Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2020

Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w 2020 i 2021 roku. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2020

Dostawa Nanocząstek miedzi. Dostawa grafenu i cząstek grafenu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/25/2020

oprogramowanie do wspomagania diagnozy i leczenia wczesnej fazy udaru niedokrwiennego mózgu z wyliczeniami wolumetrycznymi strefy niedokrwiennej i zawałowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMiZP-2375/22/01/03/2020

Usługa cateringu dla uczestników projektu PIKAP podczas szkoleń, symulacji AC i branżowych targów pracy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/012/2020

Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów oraz zasilania elektrycznego OZE dla Nadleśnictwa Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.2.2020

Dostawa artykułów reklamowych dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-01/20

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/DK-44/19

Wykonanie analiz symulacji numerycznych zaworów bezpieczeństwa wraz z wykonaniem stanowiska testowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/31/2020

Szkolenie podnoszące kompetencje językowe-specjalistyczny język angielski z konwersacjami indywidualnymi dotyczącymi prowadzonej dydaktyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/158/2019

Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.2.2020

dostawa licencji pakietu oprogramowania MagmaSoft lub równoważny w wersji akademickiej, na 16 stanowisk - KC-zp.272-58/20 w ramach projektu POWR. 03.05.00-00-Z309/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-58/20

Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/23/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...