Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/19

Rozbudowa systemu akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/191/2019

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-19/19

Dostawa radiofarmaceutyku: generator technetowy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-45/19

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy" Gmina Myślenice BZP/271/39/2019

Dostawa kolektora próżniowego widełkowego wraz z akcesoriami. Dostawa oscyloskopu cyfrowego. Dostawa 2-kanałowego rejestratora WLAN temperatury i wilgotności. Dostawa stanowiska do do automatycznej rejestracji charakterystyk częstotliwościowych (SFRA) admitancji/impedancji własnych i wzajemnych uzwojeń transformatorów. Dostawa mirnika i materiałów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2019

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym - dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - II postępowanie PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.6.2019

Usługa ubezpieczenia technologii cyfrowych i ochrony danych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-15/19

Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej. Gmina Myślenice BZP/271/32/2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pn. Symulacje termiczne elektroniki w obudowie we FloTherm dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/189/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2019

Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/37/2019

Wykonywanie bieżących robót remontowych na obiektach Politechniki Krakowskiej zlokalizowanych w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/086/2019

Prace remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Hotelu Asystenckiego wraz z przebudową instalacji elektrycznej Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/19

Prace remontowe na małej sali gimnastycznej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Dąbrowskiego 73 Politechnika Częstochowska ZP/RB-10/19

wykonanie remontu pracowni przemian fazowych nr 6,7,8 w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-409/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-409/19

Zakup średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP ZAWADA Gmina Myślenice BZP/271/30/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej :Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynkach C1, C2 i C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2019/AEZ

Budowa budynku biurowego (kancelarii leśnictw Chrobotek i Zawarcie)w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.1.2019

malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w budynku Domu Studenckiego (DS-7) Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - KC-zp.272-411/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-411/19

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-08/19

Dostarczanie artykułów spożywczych oraz wody mineralnej 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.13.2019

Remont instalacji elektrycznej (III piętro i korytarz) w budynku W-10 (10-25) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/085/2019

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/194/2019

Wymiana częściowa wyeksploatowanej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych zewnętrznych stalowych (1 szt.) na nowe w obiektach AWF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...