Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Dostawa zestawów diagnostycznych do dzierżawionego przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera automatycznego analizatora do technik ELISA - Analyzer I-2P na okres 24 miesięcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pod nazwą "Podgrzewanie murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach metodą wcinania kabli GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2021

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2021

Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/23/2021/AZP

Dostawa wyposażenia pracowni metalograficznej Katedry Technologii i Automatyzacji Politechnika Częstochowska ZP/ZO-03/21

Sukcesywna dostawa okładek do dyplomów i swiadectw dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1234/D/21

Dostęp do bazy danych patentowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/23/2021

Dostawa układu pomiarowego do badania odporności ekranowania pola elektromagnetycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-05/A/21

Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego składających się z: a. Wdrożenia Systemu monitoringu IT. b. Asysty technicznej IT z wykorzystaniem Systemu monitoringu IT. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2021

usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: "Szkoła trenerów " w ramach projektu POWR.03.05.00.00-Z307/17 - KC-zp.272-72/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-72/21

Remont schodów zewnętrznych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/36/2021

Dostawa zestawu materiałów do metalografii POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/37/2021

Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla Politechniki Rzeszowskiej w okresie 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2021

Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego - Część I Politechnika Częstochowska ZP/RB-01/21

Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony roślin do jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1194/D/21

Budowa przyłączy elektroenergetycznych SN 15,0 kV i nN 0,4 kV wraz z kompensacją mocy biernej od budynku „V” do budynków „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/26/2021

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologii i krioablacji do Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/6/2021

Dostawa silica gel do chromatografii kolumnowej. Dostawa biuret cyfrowych. Dostawa butelek do hodowli. Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Dostawa odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/35/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa czterech cyfrowych tablic informacyjnych w konfiguracji wielomonitorowej (trzy zestawy z dwoma monitorami 55 oraz jeden zestaw z trzema monitorami 55), do wyświetlania informacji kierunkowych, dot. lokalizacji pomieszczeń i pracowników UAM w j.angielskim, działających w oparciu o system Digital Signage-One Lan, wraz z licencją, konfiguracją i montażem. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1101/D/21

remont toalet w południowej części pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-52/21

Usługa szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - język angielski ogólny i specjalistyczny średniozaawansowany dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH wchodzących w skład redakcji czasopisma Journal of Casting &Materials Engineering - KC-zp.272-31/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-31/21

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z posesji należących do Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM oraz Domu studenckiego w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/308/U/21

Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i Internetu w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/11/D/Pu/A/2021

dostawy kombinezonów ochronnych typu 4B, 5B, 6B jednorazowych dla zabezpieczenia oddziałów Covid na okres 2 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 28/2021/Covid-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...