Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup samochodu osobowo-dostawczego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/74/2020

Wykonanie projektu windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-538/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-538/20

Przeprowadzenie warsztatów z kompetencji miękkich - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1505/U/20

Dostawa wycinarki laserowej fiber z osprzętem dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-49/A/20

Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 3 zadaniach cześciowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/61/D/Nu/A/2020

Dostawa ultrasonografu 1 szt. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/62/D/N/AC/2020

Dostawa agregatu pompowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.OSPWB.271.1.2020

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdroowtnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-53/20

Dostawa aparatu trójosiowego ściskania gruntów Politechnika Częstochowska ZP/ZN-12/20

Dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek Politechnika Częstochowska ZP/ZN-10/20

Dostawa automatycznego aparatu bezpośredniego ścinania z osprzętem Politechnika Częstochowska ZP/ZN-11/20

Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-15/20

Remont dachu na Hali Sportowej HS (16-1), Centrum Sportu i Rekreacji, Politechnika Krakowska, ul. Kamienna 17 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/089/2020

opracowanie koncepcji technologii wytworzenia urządzenia do odzysku ciepła i oprzyrządowania technologicznego do jego wykonania - KC-zp.272-398/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-398/20

Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności intelektualnej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/20

Dostawa materiałów oraz akcesoriów laboratoryjnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/288/2020

1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala. 2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny). 3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1, wymiany szkła zbrojoneg Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/24/2020

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.5.2020

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-44/A/20

Zestaw do pomiaru współczynnika przewodzenia i strumienia ciepła Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/095/2020

Dostawa kolumny SEC oraz dostawa mikroskopu polaryzacyjnego z kamerą dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/293/2020

Usługa remontu śmigieł POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/290/2020

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/131/2020/AZP

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/107/2020/AZP

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/51/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...