Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa elementów do samolotu Regular budowanego na zawody SAE Aero Design 2019 w ramach projektu POWER Najlepsi z Najlepszych 3.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/6/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2119/U/19

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/436/2018

Wyposażenie laboratorium systemów operacyjnych i sieci komputerowych w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/150/2018/AEZ

Zakup licencji oprogramowania- łańcuch dostaw w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/149/2018/AEZ

dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z "Przebudową i rozbudową domu studenckiego "Hanka" przy Al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4340/D/18/1

Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/431/2018

dostawa 30 szt. stolików szkolnych i 60 szt. stołków szkolnych - KC-zp. 272-665/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-665/18

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/428/2018

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu Podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/437/2018

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 61/PN/WU/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbiórka komina zewnętrznego przy budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/151/2018/AEZ

świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/U/18/1

dostawa dwóch małomembranowych uniwersalnych mikrofonów nagraniowo-pomiarowych dla WIMiR - KC-zp.272-647/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-647/18

Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Szpital Specjalistyczny KO/TK/11/18

Usługi z zakresu napraw i konserwacji w budynkach Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.41.2018

zakup i dostawa trzech samochodów specjalnego przeznaczenia medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP/2375/14/12/04/2018

DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 57/PN/WU/2018

Nadzór autorski i opieka serwisowa nad systemem PACS Alteris Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-102/18

Modernizacja i naprawa mechanizmów i urządzeń stanowiących wyposażenie ekspozycji stałej Niemcy w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.25.2018

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/430/2018

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia Uprawnienia elektryczna SEP do 1 kV dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/426/2018

Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/393/2018

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/435/2018

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Modeling of Biological Structures”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/432/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...