Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa foteli komputerowych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/144/2019

Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/361/2019

Dostawa bonów/kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.5.2019

Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/335/2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla studentów WEiI z zakresu efektywności parku maszynowego, wizualizacji oraz bezpieczeństwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/338/2019

Usługa szkolenia w programie AutoCAD- poziom zaawansowany (z uwzględnieniem modelowania 3D) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/327/2019

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE: świadczenie kompleksowej usługi przygotowania i realizacji materiałów graficznych, wideo oraz animacji wideo/multimedialnych dla potrzeb dwóch edukacyjnych otwartych masowych kursów e-learningowych w ramach projektu "WzMOOCnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2353/U/19

Dostawa aparatury dla jednostek PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/350/2019

Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/340/2019

Materiały (gadżety) reklamowe POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/349/2019

zakup generatora - 1 szt. -KC-zp.272-701/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-701/19

zakup i sukcesywna dostawa elektrod kompatybilnych z systemem 3D oraz dzierżawa aparatu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/29/10/01/2019

Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku przy Al. Armii Krajowej 36B Politechnika Częstochowska ZP/RB-20/19

Dostawa 2 szybkich kamer wraz z synchronizatorem oraz generatorem posiewu do systemu PIV dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-53/A/19

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-52/A/19

Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5227/D/19

Przekształcenie i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych WGGiOŚ AGH do realizacji nowych zadań w ramach projektu Restrukturyzacja Centrum Miękinia - KC-zp.272-697/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-697/19

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Politechnika Częstochowska ZP/DK-37/19

Dostawa spektrometru podczerwieni FTIR Politechnika Częstochowska ZP/ZN-15/19

Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/187/2019/AEZ

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.18.2019

dostawa wagi analitycznej 1 szt. dla WGGiOŚ KMPiG - KC-zp.272-714/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-714/19

zakup zestawu głośników wielodrożnych dla WIMiR - KC-zp.272-620/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-620/19

Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jawornik na działce nr 1320/2 w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS Gmina Myślenice BZP/271/54/2019

Dostawa źródła mierzącego dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-721/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...