Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa i wymiana źródeł promieniotwórczych Ir-192 w aparacie microSelectron-HDR. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-24/19

Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2019/AEZ

Usługa utrzymania Modułu Archiwizacji Repozytorium Cyfrowego Biblioteka Narodowa XIV.263.2.2019

Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.2.2019

Dokumentacja projektowa na przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/79/2019

Dostawa komputera All in one oraz urządzenia wielofunkcyjnego z kolorową drukarką laserową Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/028/2019

Dostawa 8 dysków SSD 256 GB, Dostawa kolumny kapilarnej, Dostawa materiłaów i szkła laboratoryjnego do elektropolerowania, Dostawa termopar, Dostawa odczynników chemicznych do trawienia i mycia, Dostawa adaptera zaciskowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/77/2019

konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów i suwnic zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-142/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-142/19

Kontynuacja badań realizowanych w ramach projektu: "Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej". POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/75/2019

Dostawa destylatora Politechnika Częstochowska ZP/ZN-02/19

Usługa transportowa - wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą dla Działu Nauczania AGH - Kc-zp.272-86/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-86/19

Naprawa angiografu Infinix CF-i firmy Toshiba nr fabr. E4B1062013 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-14-2019

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-122/19

Dostawa narzędzi ręcznych, Dostawa probówek, worków, płytek do hodowli w zawiesinie, pipet Pasteura, Dostawa silników bezszczotkowych, Dostawa elementów na potrzeby monitoringu wizyjnego Domów Studenckich- monitory, Dostawa akcesoriów modelarskich, Dostawa części do chromatografu , Dostawa wzorców MS i odczynników, Dostawa materiałów modelowych – lepiszcza, Dostawa filamentów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/66/2019

Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku C - ETAP II w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/36/2019/AEZ

Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.2.2019

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pn.: Akademia Mistrzów Techniki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/029/2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń Programowanie AOI, Programowanie SPI Kohyoung dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/62/2019

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/24/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2019

Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO CZARNI STANIĄTKI GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2019

Konserwacja, wzorcowanie i naprawa urządzeń do wczesnej detekcji gazu w obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2019

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/03/P/2019

Organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - KC-zp.272-130/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-130/19

Rozbudowa budynku J Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1, na który składa się rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa pomieszczeń po Klubie PLUS na potrzeby Centrum Fizjoterapii i Sportu oraz termomodernizacja elewacji budynku po przychodni Medyk wraz z łącznikiem nr 1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/45/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...