Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa (TEST) Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2021/UE/nowe

Usługa świadczenia usług prawnych (pomocy prawnej) na rzecz Wydziału IEiT na okres 12 miesięcy - KC-zp.272-754/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-754/20

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-17/20

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.30.2020

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-17/20

Dostawa spektrometru dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6356/D/20

Dostawa komputerów dla Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2020

Prenumerata czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej na 2021r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/401/2020

dostawa i montaż urządzeń umozliwiających bezpieczny zjazd awaryjny wind osobowych w budynkach zlokalizowanych na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-745/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-745/20

Przeprowadzenie indywidualnych konwersacji w języku angielskim z Native Speakerem dla kadry dyd. WCh PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/402/2020

Wykonanie instalacji hydroforowej w budynku AOS w Bezmiechowej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/403/2020

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/189/2020/AZP

Dostawa: autorefraktometru z tonometrem bezdotykowym (komplet) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 167/2020

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.11.2020

Konserwacja systemów klucza centralnego typu: Wilka Schliesstechnik i Abus Pfaffenhain w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie oraz świadczenie usługi pogotowia ślusarskiego. KC-zp.272-693/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-693/20

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/67/2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/391/2020

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/188/2020/AZP

Sukcesywna dostawa rozpuszczalników, kwasów, odczynników chemicznych, testów spektrofotometrycznych i pipet Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2020/AZP

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/29/P/2020

Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp. 272-667/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-667/20

Dostawa modułu platformy żyroskopowej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-75/A/20

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2021 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/187/2020/AZP

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 6 - Stanowisko do badania i wizualizacji przepływu cieczy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/193/2020/AZP

Świadczenie usług przejęcia, przechowywania i udostępniania oraz niszczenia dokumentacji medycznej, kadrowo-płacowej, księgowej i przetargowej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/Z/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...