Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/128/2021

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich w obrocie krajowym dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2.381/02/2022

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Gmina Pokrzywnica RI.271.2.1.2022

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia „JIR – ruting dla średniozaawansowanych” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/1/2022

Przygotowanie i przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu IJOS - podstawy systemu operacyjnego JUNOS . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/2/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej: Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/171/2021/AZP

Dostęp do wyszukiwarki EBSCO EDS z listą publikacji PF i narzędziem linkującym FTF w wersji bez załadowanego katalogu oraz do bazy ACM Digital Library lub równoważnych - KC-zp.272-746/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-746/21

Zakup licencji na system wspomagający zdalne nauczanie wraz z uruchomieniem, wdrożeniem w PRz i wsparciem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/321/2021

Zakup sprzętu medycznego - aparatu EEG dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/80/2020

Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu w zakresie granulacji, wykonanie analiz otrzymanych toryfikatów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/343/2021

Dostawa 2 szt. zasilaczy UPS 20kVa/20kW dla CRI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-718/21

Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-23/21

Wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-610/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-610/21

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w ramach programu ''Laboratoria przyszłości'' GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.49.2021

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania CAD dla elektroniki w środowisku Solidworks POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/340/2021

Dostawa zestawu pomiarowego przeznaczonego do badań własności transportowych materiałów niskowymiarowych w ultra niskich temperaturach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5186/D/21

Świadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - Kc-zp.272-729/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-729/21

Zapytanie ofertowe: zakup kamery termowizyjnej KT-650 z obiektywami 25mm, 13mm i 55 mm Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6175/D/21

dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych - KC-zp.272-744/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-744/21

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.51.2021

Przygotowanie i przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu "IJOS - podstawy systemu operacyjnego JUNOS" . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/338/2021

Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, na realizację zamierzenia budowlanego: Park naukowo - badawczy dla potrzeb Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej WBIŚiA POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/336/2021

Dostawa liofilizatora dla WIMIC - KC-zp.272-736/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-736/21

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej 597 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.50.2021

Dostawa wyposażenia do przesuwnika piezoelektrycznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/339/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...