Szczegóły wyników

ZP.271.50.2016

"Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasie drogowym ulic Bajkowej, Bajecznej, Alladyna - działki o nr ew. 849/1, 848/13, 847/10, 849/29, 856/8, 857/7, 857/13, 856/19 oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej."

Miasto Ostrów Mazowiecka

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 43,5 2016.05.25 318

Pobierz wszystkie dokumenty