Szczegóły wyników

ZP/PN/DAG/RB/I/3/14

"Remont pomieszczenia do mycia wózków transportowych (pomieszczenie piwniczne budynek A) w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót "

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,8 2014.11.20 248

Pobierz wszystkie dokumenty