Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/30/P/2020

Zakup i dostawa asortymentu niezbędnego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/59/2020

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 8/ZP/2021

Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, wędlin i drobiu do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.002.Zp.2021

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-711/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-711/20

Kompleksowe dostawy energii elektrycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, obejmujące sprzedaż oraz świadczenie usług przesyłu (dystrybucji). Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/PN-01/2021

Dostawa 3 szt. przenośnych komputerów (laptopów) w komplecie ze stacją dokującą (replikatorem portów) oraz myszką bezprzewodową na potrzeby WIMiR w ramach projektu POWR.03.05.00-Z309/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-710/20

dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP - KC-zp.272-721/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-721/20

Dostawa (TEST) Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2021/UE/nowe

dostawa, zainstalowanie i uruchomienie stanowiska do badania odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg IEC/PN-EN 61000-4-6 ED.4 wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-660/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-660/20

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 7/ZP/2021

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 10 Części, nr sprawy ZP/5782/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5782/D/20

dostawa mikroskopu dla Wydziału Archeologii UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6357/D/20

Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn." Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne " dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 53/PN/WU/2020

Dostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor) dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-50/20

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2021

Dostawa taśm poliestrowych do rekonstrukcji miękkich tkanek, systemów do rekonstrukcji panewki w niestabilności barku, zestawów z formami jednorazowymi do leczenia infekcji około protezowych kolana i biodra, endoprotez całkowitych pierwotnych stawu kolanowego z zastosowaniem elementów zawiasowych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/01/12/01/2020

Dostawa zagranicznych czasopism drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki oraz jednostek Politechniki Krakowskiej w formie prenumeraty na 2021 rok Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/119/2020

dostawa materiałów ściernych dla WIMiC - KC-zp.272-747/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-747/20

Dostawa książek na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II (przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6066/D/20

Dostawa systemu do suszenia i frakcjonowania fluidalnego - urządzenie do suszenia napełniaczy, tworzyw i klasyfikacji proszków dla Centrum Zaawansowanych Technologii UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5201/D/1/20

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 2/ZP/2021

Sukcesywna dostawa źródeł światła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6115/D/20

Dostawa protez naczyniowych PTFE protez powlekanych solami srebra, łat naczyniowych (komis)- zadania 1-6, świńskich łat osierdziowych, piłki Gigliego- zadania 7-8 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/09/12/02/2020

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 1/ZP/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...