Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 17/ZP/2019

dostawa potencjostatu/galwanostatu - KC-zp.272-752/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-752/19

zakup i sukcesywna dostawa akesoriów do zabiegów kardiochirurgicznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/21/08/01/2019

Sukcesywna dostawa immunoglobuliny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-48/19

Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.296.2019

Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-54/A/19

Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny PPN/L/7/19

Dostawa specjalistycznych farb na statki Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/192/2019/AEZ

Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/09/01/2019

Dostawa worków przemysłowych na potrzeby pracowni żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą loży laminarnej. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/23/2019

dostawa 1 sztuki analizatora zasilania i jakości energii dla WEAIiIB - KC-zp.272-673/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-673/19

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 28/28PN/2019

Dostawa aparatury (cyfrowy miernik, suszarka laboratoryjna, mikroskopy, pipety automatyczne, wstrząsarka, oscyloskop cyfrowy, mobilny zestaw do wykonywania replik) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/358/2019

Wydajny system analizy Malware - rozszerzenie segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-751/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-751/19

Dostawa i uruchomienie urządzeń do pomiaru emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwa stałe - KC-zp.272-759/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-759/19

Dostawa szaf do laboratoriów. Dostawa zestawu pomiarowego. Dostawa Licznika ruchu rowerowego. Dostawa znakowarki laserowej. Dostawa pompy ciepła. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/341/2019

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/19

dostawa 17 sztuk foteli obrotowych do laboratorium komputerowego - KC-zp. 272-654/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-654/19

dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WWNiG - KC-zp.272-399/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-399/19

Dostawa drona do badań naukowych wraz z wyposażeniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/356/2019

Dostawa przekładników prądowych wraz z blokami zaciskowymi. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa okularów rzeczywistości rozszerzonej z modułem śledzenia wzroku. Dostawa modułu optycznego start/stop do pomiaru równości nawierzchni. Dostawa odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/362/2019

Dostawa foteli komputerowych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/144/2019

dostawa 3 szt. Oscyloskopów cyfrowych- KC-zp.272-702/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-702/19

Dostawa oprogramowania (WR - test) Datacomp_użytkownik testowy 4/ZP/2019

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Śremskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r. Gmina Śrem BP.271.36.2019.BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...