Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup i dostawa serwerów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-36-2022

Dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej - dla WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-280/22

Dostawa zestawu analizatora elektrochemicznego z pełnym wyposażeniem, oprogramowaniem sterującym oraz interpretacyjnym i statywem elektrodowym - KC-zp.272-267/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-267/22

Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1780/D/22

Dostawa opału do jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/8/2022

Dostawa mebli biurowych oraz foteli i krzeseł biurowych - KC-zp. 272-273/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-273/22

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup 2 szt. skanerów samoobsługowych dla użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3190/D/22

Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.21.2022.38

przedłużenie gwarancji producenta, odnowienie subskrypcji użytkowanych funkcji bezpieczeństwa dla posiadanych urządzeń Fortinet Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/10/06//01/2022

Dostawa frezarki CNC dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.38.2022.AR

Dostawa elektrodrążarki wgłębnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.40.2022.AR

Dostawa pieca rurowego z litym elementem grzewczym dla WIMiC - KC-zp.272-278/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-278/22

Dostawa kamery monochromatycznej o podwyższonej czujności na pasmo podczerwieni wraz z obiektywem i kablem kompatybilnym ze standardem USB 3.0 dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-362/22

dostawa laptopa dla CSS - KC-zp.272-245/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-245/22

Dostawa zestawu aparatury do pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych - Dostawa cyfrowego oscyloskopu z akcesoriami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/70/2022

Dostawa Bezzałogowego Statku Powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem, oprogramowaniem i wyposażeniem do systemu monitoringu leśnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/145/2022

Wynajem specjalistycznego stanowiska do projektowania układów automatycznego sterowania i ich testowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/10/2022

Dostawa instalacji hydraulicznej wraz z modułem sterowania do nagrzewania form. Dostawa filamentów do drukarki 3d. Dostawa elementów do modernizacji laboratorium dydaktycznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/141/2022

Dostawa Alektynib - program lekowy Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-27/22

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.20.2022

dostawa odczynników doagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 13/13PN/2022

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-336/22

Modernizacja maszyny wytrzymałościowej ZwickRoell 1488 dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.37.2022.AR

Zintegrowana platforma pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych - System szybkiego prototypowania w czasie rzeczywistym - KC-zp.272-242/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-242/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...