Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6476/D/20

Dostawa karty pomiarowej 4225-PMU w ramach projektu "ID-UB" Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-54/21

dostawa stołu warsztatowego i regału do stanowiska dydaktycznego prezentującego technologię druku 3D - KC-zp.272-92/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-92/21

Dostawa preparatów do higieny szpitalnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.06.2021

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli zbiornika na tlen ciekły medyczny do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/5/2021

Dostawa materiałów szewnych, klipsów i narzędzi laparoskopowych jednorazowego użytku - 6 Pakietów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/4/21/M

Dostawa jednorazowych wyrobów z włókniny do CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSK DZP-2375/01/02/01/2021

Dostawa układu pomiarowego do badania odporności ekranowania pola elektromagnetycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-07/A/21

Dostawa 12 zespołów napędowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-06/A/21

Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych oraz środków do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ZK_12/2021

Dostawa Angiografu w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 5/5/PN/2021

dostawa suszarki próżniowej dla WIMiC - KC-zp.272-29/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-29/21

Dostawa samochodu używanego z zabudową wielofunkcyjną, bezpytną, dwukomorową (typu śmieciarka) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.11.2021

Dostawa rękawic jednorazowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.05.2021

Dostawa zestawów diagnostycznych do dzierżawionego przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera automatycznego analizatora do technik ELISA - Analyzer I-2P na okres 24 miesięcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2021

Dostawa komory do wspomaganej laserowo strukturyzacji materiałów domieszkowych RE i Me w ramach projektu "ID-UB" Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/21

Dostawa elementów zużywalnych do analizy TG posiadanego przez Zamawiajacego. Dostawa programowalnego dwukanałowego filtra antyaliasingoweg. Dostawa stopu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2021

Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (17 zadań). Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19" Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP- 02/2021

Dostawa mikroskopu laboratoryjnego KC-zp.272-85/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-85/21

dostawa 2 szt. komputerów przenośnych - KC-zp. 272-45/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-45/21

Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-14/21

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 10/2021

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - przyczepa do ciągnika do obsługi PSZOK w Szerzynach. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.4.2021

Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_03/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...