Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa odbiornika pomiarowego EMI z trybem skanowania krokowym i FFT, z analizatorem widma dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-165/19

zakup i sukcesywna dostawa wiskoelastyków, płynów do irygacji wewnatrzgałkowej, barwników Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/04/02/2019

dostawa 2 szaf metalowych na butle z gazem wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-278/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-278/19

dostawa mebli do sal wykładowych WIMiR zgodnie ze specyfikacją (10 szt. stolików, 10 szt. blatów, 70 szt. krzeseł, 40 szt. krzeseł) - KC-zp. 272-235/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-235/19

Dostawa oprogramowań dla Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/159/2019

Dostawa serwerów - II Partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1450/D/19

Dostawa robota z oprogramowaniem do symulacji na 15 stanowisk, szkoleniem dla wykładowców oraz materiałami szkoleniowymi dla WO Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-281/19

Dostawa produktów leczniczych i sprzętu jednorazowego użytku Datacomp_użytkownik testowy 54/2019/UE/10z

DOSTAWA KRUSZYW DO REMONTU DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA DOBRZANY Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.2.2019

Dostawa kamery szybkiej dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-175/19

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2094/D/19

Dostawa programu do obróbki danych z sekwencjonowania następnej generacji (NGS), Dostawa materiałów ceramicznych, Dostawa prętów z miedzi stopowej CuCr i miedzi CuZr POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/138/2019

Dostawa laptopa dla WIEIT KC-zp.272-150/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-150/19

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-32/19

dostawa 5 sztuk analizatorów jakości energii elektrycznej wraz z akcesoriami dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-204/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-204/19

Dostawa sprzętu do endoskopii i zabiegów ERCP Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4.V.2019

dostawa laboratorium testów akceptacyjnych (dwa stanowiska z osprzętem) - KC-zp.272-233/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/19

Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa lamp do projektorów. Dostawa pompy paliwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/146/2019

Dostawa sukcesywna wody mineralnej niegazowanej i gazowanej według potrzeb dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej w okresie letnim 2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/144/2019

Dostawa serwerów dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/93/2019/AEZ

Dostawa 575 szt. materacy do Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Krakowskiej położonego w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/062/2019

Dostawy immunoglobulin 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 64/2019

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.22.Zp.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.8.2019

Zakup bluz z logiem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/94/2019/AEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...