Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/15/D/20

Dostawa narzędzi warsztatowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/46/2020

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/15/D/N/AC/2020

Wyposażenie multimedialne sali Języków Obcych SJ06 Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-04/A/20

Dostawa walców i dławicy do kalandra dwuwalcowego. Dostawa reaktora szklanego z naczyniami. Dostawa mieszadła magnetycznego z płytą grzewczą. Dostawa pipet. Dostawa szkła i sprzętu laboratoryjnego. Dostawa surowców i odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/48/2020

dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Laryngologii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 20/2020

Dostawa apatatury dla Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2020

dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 18/2020

Sukcesywna dostawa immunoglobuliny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-03/20

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-02/20

Dostawa serwera z UPS i szafą serwerową oraz drukarek 3D Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/008/2020

Przetarg Nieogranicozny na dostawę materiałów do Sterylizacji II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 6/6PN/2020

Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/45/2020

Kolumienki do SPE. Dostawa wzorców jednopierwiastkowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/49/2020

Dostawy leków onkologicznych w ramach programów lekowych dla szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 03/ZP/2020

Dostawa 4 szt.switch dla Uczelnianego Centrum Informatykji - KC-zp.272-11/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-11/20

Dostawa leków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/40/2019

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-02/A/20

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/32/2020/AZP

Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla Politechniki Rzeszowskiej w okresie 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/37/2020

Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5277/D/19

Pakiet 1: Dostawa oprogramowania antywirusowego – przedłużenie posiadanej przez Szpital licencji na oprogramowanie ESET dla Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie w ilości 1500 szt. Pakiet 2: Przedłużenie subskrypcji pakietu Office 365 Business w ilości 150 szt. oraz dostarczenie nowych licencji wraz z subskrypcją licencji pakietu Office 365 Business w ilości 50 szt. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/31/01/02/2020

Zakup kuponów podarunkowych na 2020 rok Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 6/2020/II

dostawa elementów do budowy układu do pomiarów magnetycznych z wykorzystaniem magnetooptycznego efektu Kerra w ultra-wysokiej próżni dla Centrum NanoBioMedycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/250/D/20

Dostawa miernika mocy wiązki światła laserowego w ramach realizacji projektu HIGHCHEM - interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia współpracy międzynarodowej POWR.03.02.00-00-I020/17 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7289/D/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...