Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
zakup i sukcesywna dostawa soczewek i narzędzi okulistycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/09/08/03/2019

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.16.2019.KG

Dostawa spektrometru remanowskiego. Dostawa zasilacza do elektromagnesu. Dostawa formy wtryskowa do wosku przeznaczona do metody odlewu precyzyjnego wosku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/269/2019

Sukcesywna dostawa mleka, wyrobów mlecznych oraz przypraw dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/64/2019

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/66/2019

Dostawa staplerów i ładunków oraz akcesoriów do Force Traid SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/65/2019

Zamówienie z dziedziny nauki : Wykonanie prototypu urządzenia w skali laboratoryjnej i przemysłowej do separacji zanieczyszczeń urobku kierowanego do wzbogacania rud. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/123/2019

Dostawa serwerów wraz z niezbędnymi licencjami i okablowaniem potrzebnym do podłaczenia ich do aktualnej infrastruktury dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-510/19

Dostawa Datacomp_użytkownik testowy 5.1/2019

Zakup wyposażenia sprzętowego dla potrzeb Oddziału Klinicznego Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. w celu unowocześnienia funkcjonalności mikroskopu operacyjnego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/25/P/2019

dostawa wentylatorów stojących- 10 sztuk Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-530/19

Dostawa 35 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorami oraz 1 szt. przełącznika sieciowego - KC-zp.272-596/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-596/19

zakup i montaż mobilnego cyfrowego aparatu rtg z ramieniem C z płaskim detektorem i obrazowaniem 3D oraz systemu śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/04/2019

Zamówienie z dziedziny nauki : Dostawa chromatografu HPCL-RID z wyposażeniem Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/126/2019

dostawa wyposażenia Translatorycznego Laboratorium Multimedialnego i oprogramowania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3447/D/2/19

Dostawa sprzężonego układu nanoindentera z mikroskopem sił atomowych (AFM) umożliwiającego wysokorozdzielcze mapowanie powierzchni wraz z pełną charakterystyką fizykochemiczną wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-533/19

Dostawa sprzętu medycznego - łóżek ortopedycznych w ramach umowy PMT 2019 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 92/2019

(AW) TEST2 Datacomp_użytkownik testowy 667/2019

(AW) TEST Datacomp_użytkownik testowy 666/2019

Dostawa (TEST - S2) Datacomp_użytkownik testowy 226/2019

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-57/19

Dostawa sprzętu (test: nowy serwer) Datacomp_użytkownik testowy 225/2019

Dostawa komputerów stacjonarnych poleasingowych do pracowni Laboratorium Sterowania i Programowania Robotów Mobilnych w ramach realizacji projektu pn.Programowanie doskonałości - PK XXI.2.0 Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/121/2019

zakup i sukcesywna dostawa zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, systemu do kontrolowanej zbiórki stolca, cewniki do dializ, filtrów do infuzji dożylnej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/22/08/01/2019

Dostawa zestawu produktów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.7.VIII.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...