Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa wózków do przewożenia chorych dla Polikliniki w ramach budowy kompleksu Polikliniki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 127/2020

Dostawa sprzętu do zabiegów laparoskopowych do CSK MSWiA. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/09/04/2020

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę PRALNICO-WIRÓWKI przelotowej z barierą higieny na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego NR 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 28/28PN/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekcyjnych do skóry i błon śluzowych oraz zestawów do toalety jamy ustnej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2020

Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/PN/11/2020

Dostawa 3 stanowisk edukacyjnych. Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego. Dostawa spawarki. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/309/2020

Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy - postępowanie II. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 32/ZP/2020/P

Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-56-2020

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu Ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 25/25PN/2020

Zakup sprzętu medycznego - toru wizyjnego do zabiegów urologicznych oraz mikroskopu operacyjnego i lasera CO2 dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/70/2020

Dostawa zestawów do przeprowadzania dializy otrzewnowej ADO, CADO Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/09/03/2020

Zakup samochodu osobowo-dostawczego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/74/2020

Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/24/20/M

Dostawa akcesoriów i części do sprzętu medycznego w CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/31/07/01/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 5 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/111/2020/AZP

Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej działajacych na terenie powiatu rawickiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.5.2020

dostawa 20 szt. krzeseł obrotowych dla WZ - KC-zp.272-476/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-476/20

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/4 - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/138/2020/AZP

Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD do pomieszczeń biurowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Część 1: dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność Część 2: dostawa wraz z montażem szaf do magazynu Wydziału Archeologii. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli do pomieszczeń biurowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2357/D/20

Dostawa skanerów dowodów osobistych oraz sprzętu niezbędnego do drukowania opasek identyfikacyjnych dla pacjentów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-46-2020

Dostawy uzupełniające Immunoglobulin w programie lekowym B67 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 123/2020

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla Biblioteki Narodowej w celu zapewnienia pracownikom warunków do wykonywania pracy zdalnej, w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp) Biblioteka Narodowa XXXV.264.02.2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-27/20

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-55/A/20

Dostawa stanowiska do badań statycznych i dynamicznych sorpcji metodą grawimetryczną wraz ze spektrometrem (zestaw) dla WGiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...