Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa systemu piezometrycznego o wysokiej precyzji wraz z cyfrowym pomiarem siły dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.28.2024.BW

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy ZP/4/2024

zakup i sukcesywna dostawa preparatów do radiofarmaceutyków Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/12/04/01/2024

Dostawy sukcesywne systemu stężenia glukozy we krwi oraz dostawy dozowników tlenu 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 74/2024

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 70/2024

Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych oraz dostawa narzędzi chirurgicznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 76/2024

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 26/TP/WU/2024

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w dwa aparaty ultrasonograficzne ( USG) w ramach projektu pn. " Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR" w ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 23/PN/WU/2024

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/34/2024

Dostawy gwoździ śródszpikowych oraz gwoździ śródszpikowych gamma ujętych w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-40-D-P-AC

Dostawa respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Specjalistycznego im. A.Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/15/2024

Dostawa pelletu drzewnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.15.2024

Zakup i sukcesywna dostawa preparatów leczniczych - 7/ZP/2021/79z/PN Datacomp_użytkownik testowy 7/ZP/2021/79z/PN

Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Z.II.260.024.Zp.2024

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych - II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-29-2024

Dostawa wyrobów medycznych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-40/24

Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-41/24

Dostawa artykułów gospodarczych, materiałów biurowych i baterii do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Z.II.260.022.Zp.2024

Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 77/2024

Dostawa materiałów i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych na potrzeby AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-257/24

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 59/2024

Dostawa 3 projektorów laserowych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.22.2024.AR

Dostawa materacy piankowych dla obiektów Działu Domów Studenckich Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.77.2024.BW

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/97/2024

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-37/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...