Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów chirurgicznych, laparoskopowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/02/02/2019

Dostawa 8 dysków SSD 256 GB, Dostawa kolumny kapilarnej, Dostawa materiłaów i szkła laboratoryjnego do elektropolerowania, Dostawa termopar, Dostawa odczynników chemicznych do trawienia i mycia, Dostawa adaptera zaciskowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/77/2019

Przetarg nieograniczony dostawę gazów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 7/7PN/2019

zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/21/12/01/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Odczynniki chemiczne specjalistyczne, rozpuszczalniki (R_46) "Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim POIR TEAM TECH C5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2019

dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowych dla Neurochirurgii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 13/2019

Dostawa destylatora Politechnika Częstochowska ZP/ZN-02/19

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-122/19

Dostawa narzędzi ręcznych, Dostawa probówek, worków, płytek do hodowli w zawiesinie, pipet Pasteura, Dostawa silników bezszczotkowych, Dostawa elementów na potrzeby monitoringu wizyjnego Domów Studenckich- monitory, Dostawa akcesoriów modelarskich, Dostawa części do chromatografu , Dostawa wzorców MS i odczynników, Dostawa materiałów modelowych – lepiszcza, Dostawa filamentów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/66/2019

Dostawa gadżetów reklamowych dla Działu Promocji Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/72/2019

dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pokoju biurowym Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp.272-64/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-64/19

Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł, foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/49/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/04/P/2019

zakup i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, kopert Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/02/01/2019

Dostawa monitorów kardiologicznych 15 szt oraz stacji centralnego monitorowania 3 szt w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.II.2019

Zakup i sukcesywna dostawa cewników urologicznych i zestawów do nefrostomii, cewników do odsysania, igieł iniekcyjnych, igieł do wstrzykiwaczy. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/01/02/2019

zakup i dostawa dwóch zestawów przełączników typu CORE Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/08/02/01/2019

Dostawa aktualizacji oprogramowania OCR dla Biblioteki Narodowej w Warszawie na potrzeby projektu "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej" Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2019

zakup i sukcesywna dostawa endoprotez stawu kolanowego, stawu biodrowego, endoprotez bipolarnych, implantów do zespolenia odłamków kostnych , cementu i mieszalników , nośnika antybiotyku, akcesoriów do zabiegów artroskopowych, implantów zespol Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/08/01/01/2019

Dostawa serwerów w ramach realizacji projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/008/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2019

zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/14/12/02/2018

sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (długopisy, kredki, ołówki, zakreślacze i wskaźniki laserowe) do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/678/D/19

zakup i sukcesywna dostawa kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375-08/01/02/2019

DOSTAWA LEKÓW I DIET PRZEMYSŁOWYCH NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W AUGUSTOWIE” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...