Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa 2 szt. laptopów dla WMS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-356/19

Dostawa sondy prądowych, Dostawa odczynników do analizatora węgla i azotu Thermo Quest 1112, Dostawa zestawu do syntezy I i II nici cDNA, Dostawa stacji RO o wydajności Q=50 l/h. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/207/2019

Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/17/P/2019

Zakup energii elektrycznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-39/19

Dostawa stanowiska do badań sprzężonych STA metodami termograwimetrii TG oraz kalorymetrii różnicowej DSC z oprzyrządowaniem Politechnika Częstochowska ZP/ZN-05/19

Dostawa 4 szt. robotów mobilnych z czujnikami w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-13/A/19

Dostawa zestawu kamer. Dostawa modułów. Dostawa wzorców do analizy składu chemicznego miedzi metodą ICP-OES.Dostawa akcesoriów do mielenia w młynie planetarnym POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/205/2019

Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla WIMIR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-376/19

Dostawa mebli dla Instytutu M-06 Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/095/2019

Dostawa: Elementy stalowe do badań; Materiały do metalografii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/202/2019

Dostawa produktów leczniczych Datacomp_użytkownik testowy 55/2019/PL/1z

Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla WMN, KC-zp.272-440/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-440/19

Dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-306/19

Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki I Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-33-2019

Rozbudowa systemu akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/191/2019

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-19/19

Dostawa przeciwciała pierwotnego, systemu detekcyjnego oraz pozostałych odczynników niezbędnych do oznaczenia statusu receptora HER2 w raku piersi wraz z dzierżawą analizatora dla 1000 oznaczeń. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-44/19

Dostawa radiofarmaceutyku: generator technetowy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-45/19

Dostawa przekształtnika jednofazowego w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-10/A/19

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/16/2019

Dostawa kolektora próżniowego widełkowego wraz z akcesoriami. Dostawa oscyloskopu cyfrowego. Dostawa 2-kanałowego rejestratora WLAN temperatury i wilgotności. Dostawa stanowiska do do automatycznej rejestracji charakterystyk częstotliwościowych (SFRA) admitancji/impedancji własnych i wzajemnych uzwojeń transformatorów. Dostawa mirnika i materiałów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2019

Dostawa penetrometru otworowego typu PHI-09 do badań własności wytrzymałościowych skał stropowych- KC-zp.272-421/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-421/19

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego GMINA NIEPOŁOMICE ZPOSPS.271.1.2019

Dostawa obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/16/P/2019

Sukcesywna dostawa obłożeń dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-24/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...