Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa implantów biowchłanialnych, cementu kostnego, substytutu kostnego wchłanialnego oraz niewchłanialnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-110/20

Dostawa koncentratów do hemodializy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/10/20/M

Dostawa narzędzia obróbkowe do prób na maszynie CNC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/125/2020

Dostawa blach i prętów. Dostawa tensometrycznych czujników siły POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/102/2020

Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/09/P/2020

dostawa spektrometru energodyspersyjnego (EDS) do mikroskopu SEM Phenom XL- KC-zp. 272-185/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-185/20

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-26-2020

Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-17/A/20

dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2020

Materiały i akcesoria do radioterapii - elementy unieruchomienia pacjenta do radioterapii protonowej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-23-20

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki 3D. Dostawa zestawu pomiarowego wielokanałowego, modułowego z szybkimi kartami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/122/2020

Dostawa 1 szt. aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa ) - KC-zp. 272 - 202/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272 - 202/20

Dostawa surowców farmaceutycznych oraz artykułów pomocniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/4/2020

Utwardzenie dróg wewnętrznych kamieniem łamanym oraz destruktem asfaltowym Gmina Myślenice BZP/271/20/2020

Dostawy endoprotez ujęte w trzech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/31/D/N/AC/2020

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/19/2020

Dostawa materiałów grafitowych. Dostawa materiałów do metalografii. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/115/2020

Dostawa komputerów, laptopów oraz sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/117/2020

dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1200°C dla WIMiIP - KC-zp.272-203/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-203/20

zakup i dostawa sprzętu medycznego -(materace przeciwodleżynowe, stymulatory, pompy infuzyjne, myjka do basenów, łóżka z wyposażeniem, aparaty EKG) Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMiZP-2375/13/03/01/2020

dzierżawa licencji oprogramowania dla zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM wraz z interfejsem użytkownika dla WGGiOŚ - KC-zp.272-153/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-153/20

Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 9 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/32/D/N/A/2020

Dostawa płynów infuzyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/WU/2020

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2020

dostawy sukcesywne sprzętu na sale operacyjne i zabiegowe na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 42/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...