Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa paliwa gazowego wysokometanowego typ E(GZ-50) dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.81.2023

Sukcesywna dostawa artykułow biurowych oraz papieru ksero na rok 2024 dla PK Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2023

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-83/23

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania: ,,Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - BIEŻNI REHABILITACYJNEJ - 1 szt." SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/136/2023

Dostawa i montaż mebli do strefy studenckiej w sali C216 oraz na korytarz na II piętrze w budynku C Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/127/2023

Dostawa artykułów spożywczych oraz wędlin do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Z.II.260.039.Zp.2023

zakup i sukcesywna dostawa materiałów do Centralnej Sterylizotorni Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/30/10/02/2023

Zakup i dostawa zestawu komputerowego dla Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/101/2023

Prenumerata czasopism zagranicznych do zbiorów Biblioteki Narodowej w 2024 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.2.2023

Prenumerata czasopism polskich do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2024 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.3.2023

Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2024 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.4.2023

Dostawa sprzętu komputerowego (ogłoszenie testowe) Datacomp_użytkownik testowy 8/ZP/2023

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych (postępowanie UE) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-70-2023

Dostawa Analizatora do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych wraz z kompletem instrumentów do zabiegów. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/69/D/P/AC/2023

dostawa i uruchomienie stanowiska akwizycji danych multimedialnych dla WI - KC-zp.272-674/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-674/23

dostawa 3 sztuk komputerów przenośnych do zastosowań uniwersalnych (prowadzenia zajęć dydaktycznych) dla WGGiOŚ - KC-zp.272-697/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-697/23

Dostawa i montaż regałów dla biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3913/D/23

Dostawa laptopa dla WFiIS - KC-zp.272-715/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.22-715/23

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Kardiologii Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-75-2023

Dostawa zestawu chłodzenia do DSC3, składającego się z intracoolera wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.106.2023.KC

Dostawa platform dydaktycznych dla wbudowanych systemów sztucznej inteligencji w FPGA na potrzeby Instytutu Elektroniki WEIT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-612/23

Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii (zamówienie z wolnej ręki) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-49-2023

Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego z konsolą administracyjną opartą o instalację panelu administratora w infrastrukturze Zamawiającego dla 2200 użytkowników na okres 12 miesięcy wraz z instalacją i migracją. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/20/11/02/2023

zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych i szczepionek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/11/10/01/2023

Dostawy sukcesywne materiałów elektrycznych i hydraulicznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 127/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...