Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/19/21/M

"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 258,4 2021.10.27 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,6 2021.10.27 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1. formularz ofertowy docx 32,2 2021.10.27 22
Zał.11 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 19,0 2021.10.27 18
Zał.12 - dodatkowe wymagania Zamawiającego pdf 165,0 2021.10.27 20
Zał.13 - wykaz części zamówienia dla Podwykonawcy docx 24,0 2021.10.27 22
Zał.2 - OPZ pdf 463,8 2021.10.27 49
Zał.3 - wzór umowy pdf 379,3 2021.10.27 17
Zał.4.p.1 - formularz cenowy w Pakiecie 1 docx 16,8 2021.10.27 46
Zał.4.p.10 - formularz cenowy w Pakiecie 10 docx 16,6 2021.10.27 32
Zał.4.p.11 - formularz cenowy w Pakiecie 11 docx 16,6 2021.10.27 23
Zał.4.p.2.- formularz cenowy w Pakiecie 2 docx 16,8 2021.10.27 23
Zał.4.p.3.- formularz cenowy w Pakiecie 3 docx 16,8 2021.10.27 18
Zał.4.p.4 - formularz cenowy w Pakiecie 4 docx 16,8 2021.10.27 18
Zał.4.p.5 - formularz cenowy w Pakiecie 5 docx 16,8 2021.10.27 20
Zał.4.p.6 - formularz cenowy w Pakiecie 6 docx 17,0 2021.10.27 19
Zał.4.p.7 - formularz cenowy w Pakiecie 7 docx 18,4 2021.10.27 20
Zał.4.p.8 - formularz cenowy w Pakiecie 8 docx 16,6 2021.10.27 20
Zał.4.p.9 - formularz cenowy w Pakiecie 9 docx 16,8 2021.10.27 23
Zał.6 oświadczenie o przesłankach wykluczenia docx 20,4 2021.10.27 16
Zał.8. - oświadczenie przedmiotowe docx 20,1 2021.10.27 15
Zał.9.1. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.1 docx 15,3 2021.10.27 22
Zał.9.10. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.10 docx 15,1 2021.10.27 18
Zał.9.11. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.11 docx 15,0 2021.10.27 18
Zał.9.2 - zestawienie oceny warunków technicznych w P.2 docx 15,1 2021.10.27 19
Zał.9.3. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.3 docx 15,0 2021.10.27 17
Zał.9.4. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.4 docx 14,8 2021.10.27 16
Zał.9.5. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.5 docx 15,2 2021.10.27 18
Zał.9.6. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.6 docx 15,2 2021.10.27 20
Zał.9.7. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.7 docx 15,2 2021.10.27 17
Zał.9.8. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.8 docx 15,3 2021.10.27 17
Zał.9.9. - zestawienie oceny warunków technicznych w P.9 docx 14,9 2021.10.27 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 24,3 2021.11.02 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 24,0 2021.11.05 14

Pobierz wszystkie dokumenty