Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa zbiorników podziemnych retencyjnych wraz niezbedna infrastrukturą, teren (10-0) Kampus Warszawska PK w ramach zad. inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja terenów zielonych przed budynkiem WIL ul.Warszawska 24 Kraków w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/132/2022

Wykonanie usługi serwisowej (konserwacji i naprawy) urządzenia EB-PVD SmartCoater ALD wraz z kalibracją głowic pomiarowych i regulatorów przepływu gazów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2022

świadczenie usług cateringowych dla AGH -- KC-zp.272-685/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-685/22

Dostawa przemysłowej słupowej wiertarki przekładniowej. Dostawa zestawu do wideokonferencji POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2022

dostawy sukcesywne produktów leczniczych Cladribinum w programach leczniczych oraz chemioterapii na okres 3 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 167/2022

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1543/U/1/22

Zakup i dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT - EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/TP/AK/2022

Dostawa i montaż rolet i żaluzji pionowych w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/124/2022

Dostawa książek na potrzeby projektów realizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4943/D/22

dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-675/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-675/22

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/225/2022/AZP

Dostawa 4 szt. silników hydraulicznych - KC-zp. 272-687/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-687/22

Dostawa sprzętu foto-wideo dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-620/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-620/22

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.90.2022.AR

Dostawy endoprotez oraz śrub kaniulowanych ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/71/D/P/AC/2022

Dostawa stanowiska hybrydowego układu pompy ciepła współpracujące z ogniwami PV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/296/2022

Wykonanie usługi serwisowej (konserwacji i naprawy) urządzenia EB-PVD SmartCoater ALD wraz z kalibracją głowic pomiarowych i regulatorów przepływu gazów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/295/2022

Zapytanie ofertowe -Dostawa termocyklera do PCR w czasie rzeczywistym wraz z komputerem i oprogramowaniem - ZP/5516/D/22 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5516/D/22

Dostawa i uruchomienie zestawu urządzeń do druku 3D z metalu i ceramiki wraz z materiałami eksploatacyjnymi Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.97.2022.KC

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.86.2022.AR

Dostawa subskrypcji pakietu bezpieczeństwa dla 2 urządzeń FortiGate 100F oraz 2 urządzeń FortiWeb1000E na okres 12 miesiecy na potrzeby CRI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-652/22

wykonanie, dostawa i montaż profesjonalnej zabudowy zimnego korytarza w serwerowni Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21 w Krakowie w bud. D-17 w pom. 1.12 - zwiększającej efektywność chłodzenia - KC-zp.272-622/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-622/22

Dostawa częsci komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-649/22

Dostawa analizatorów mocy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/294/2022

Montaż i kalibracja platformy pomiarowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/283/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...