Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu (CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym - KC-zp.272-204/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-204/22

Naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-139/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-139/22

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla Szkoły Doktorskiej AGH - KC-zp.272-290/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/22

Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG w 2022 roku - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/65/2022/AZP

Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-241/22

Zakup i dostawa Aparatu RT-PCR wraz z oprogramowaniem Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/11/04/02/2022

Usługa testowania bionawozu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/98/2022

Dostawa urządzenia poligraficznego do druku cyfrowego kolorowego Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.75.2022.KC

Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.24.2022.KC

Przeprowadzenie warsztatów pn. "Temida dla seniora" w ramach projektu "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/478/U/22

Dostawa spektrometru efektu Mössbauera, dwutorowego, z układem do pomiarów w niskich temperaturach dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.23.2022.MM

wynajem busa na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-240/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-240/22

świadczenie usług prania pościeli wraz z transportem dla Ośrodka AGH w Łukęcinie - KC-zp.272-159/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-159/22

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/16/D/N/LW/2022

dostawa prętów mosiężnych przeznaczonych do dalszej obróbki w procesie skrawania - KC-zp.272-233/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-233/22

Wykonanie płyt betonowych wraz z dostawą do PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/88/2022

wynajem busa wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-255/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-255/22

Obóz młodzieżowy dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/83/2022

Dostawa termopar dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/90/2022

Dostawa mobilnego robota kroczącego czteronożnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/89/2022

Wykonanie procesów osadzania powłok POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/86/2022

Dostawa samochodu osobowego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/56/2022/AZP

Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP VII -elewacja A/E11, A/E17, A/E18 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/57/2022/AZP

Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/62/2022/AZP

Dostawa urządzeń w ramach projektu RID/2021/GA/2.4 - Zestaw rozbudowujący funkcje pomiarowe oscyloskopu cyfrowego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/59/2022/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...