Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie: 1. Przystosowanie łazienek ogólnodostepnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2. Remont Kuchni Centralnej 3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/12/2021

Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za zarządzanie i implementacje systemami bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych podczas eksploracji dna morskiego- 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2021/AZP

Wykonanie usług w zakresie: a) metod uczenia maszynowego - do algorytmów ND; b) metod nauczania maszynowego - do algorytmów RUL; c) metod uczenia maszynowego - do algorytmów DL - KC-zp.272-77/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-77/21

Dostawa Oscyloskopu cyfrowego - szt.4 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/66/2021

Dostawa podzespołów układów AHRS (10 szt.) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/69/2021

Dostawa enzymów stosowanych w przemyśle spożywczym. Dostawa stopów i prętów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/62/2021

Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych -3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/28/2021/AZP

remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-109/21

Wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie MKS PUSZCZA Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.11.2021

Dostawa i wymiana sterowania, pompy oraz zaworów, w zestawie hydroforowym wody bytowej w DS. Ikar wraz z uruchomianiem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/58/2021

Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 7 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/41/2021/AZP

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/61/2021

Dostawa odczynników chemicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/55/2021

Usługa certyfikowanego szkolenia zawodowego online Podstawy analizy danych w środowisku R, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-47/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-47/21

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Laboratorium szpitalnego w budynku nr 6 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 42/2021

Usługa szycia odzieży służbowej dla strażników i portierek PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/47/2021

Usługa monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/Z/2021

Dostawa analizatora mocy DC. Dostawa pieca laboratoryjnego. Dostawa modułu urządzeń do odbioru i gromadzenia danych sygnałów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/52/2021

Dostawa licencji komercyjnej programu ANSYS (1 rok) Politechnika Częstochowska ZP/ZO-05/21

Dostawa 10 szt. chłodziarek dla Ośrodka AGH w Łukęcinie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-74/21

Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2021

Remont schodów zewnętrznych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/0/51/2021

Dostawa elektroprzędzarki dla WIMiIP - KC-zp.272-106/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-106/21

Przeprowadzenie warsztatów dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-02/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...