Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 25/ZP/2022

Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do automatycznego bezwkładowego wstrzykiwacza wraz z dzierżawą aparatu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-60-2022

sukcesywne dostawy rękawiczek jednorazowych dla wszystkich jednostek AGH (środki ochronne p. Covid-19) - KC-zp.272-535/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-535/22

Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.16.2022

Dostawa 3 szt. serwerów, macierzy dyskowej oraz usługa rozbudowy środowiska wirtualnego, wdrożenie systemów kopii bezpieczeństwa, zapewnienie mechanizmów weryfikacji poprawności i odtworzenia kopii i backupu wraz z usługą wdrożenia i konfiguracji urządzeń i oprogramowania. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.29.2022

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_23/2022

Sukcesywna dostawa paieru ksero Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-59/22

Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, odczynników immunodiagnostycznych oraz odczynników do równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów i hematokrytu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.029.Zp.2022

Dostawa i montaż sprzętu do stołówek szkolnych (kuchnia, jadalnia) w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w ramach realizacji zadania Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" - Moduł 3 - edycja 2022- doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) Gmina Myślenice BZP/271/107/2022

Sukcesywne dostawy strzykawek dwuczęściowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-59-2022

Instalacja kontroli dostępu w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, ul. Pasteura 3, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-41/2022

Robot logistyczny z systemem wizyjnym na potrzeby Akademii przemysłu 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/229/2022

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/241/2022

Dostawa oprogramowań graficznych, multimedialnych, serwerowych i antywirusowych Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-14-2022

Sukcesywną dostawę opatrunków jałowych dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o. o. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ZK/19/2022

Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-58/22

Zakup i sukcesywna dostaw sprzętu kompatybilnego z platformą Hemisphere Edwards Lifesciences Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/21/06/01/2022

Dostawa łodzi płaskodennych z wiosłami i silnikiem zaburtowym oraz przyczep podłodziowych do transportu łodzi dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.30.2022

Dostawa leków Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-43/22

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_24/2022

Dostawa mikroskopu stereoskopowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/245/2022

Dostawa stanowiska do akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/247/2022

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-502/22

Dostawa siłowników hydraulicznych (4 sztuki) - KC-zp.272-554/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-554/22

Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 124/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...