Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych - powtórka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.08.2021

Dostawa odczyników chemicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/75/2021

"Dostawa i dystrybucja gazu" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.6.2021

Dostawa produktu leczniczego - Pembrolizumabum Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/L/08/21

Zakup łóżek rehabilitacyjno - opiekuńczych, dodatkowych protektorów barierek bocznych oraz szafek przyłóżkowych w ramach projektu "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020". Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225-08/2021

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - powtórka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.07.2021

Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/3/2021

Dostawa aparatury do oznaczania gęstości helowej dla WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-86/21

Sprzedaż energii elektrycznej na rok 2021-2022 na potrzeby Gminy Oborniki Śląskie, jednostek organizacyjnych podległych Gminie oraz Obornickiego Ośrodka Kultury GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.33.2021

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: - Filia nr 4 Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań - Kiekrz plus Hotel Pracowniczy, - Filia nr 2 Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/3/2021

Czynniki diagnostyczne I Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.3.2021

Dostawa preparatów myjących i dezynfekujących dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 9/9PN/2021

Dostawa 2 szt laptopów dla Centrum e-Learningu AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-55/21

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu ""Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo - naczyniowymi oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla osób niepełnosprawnych, RPOP.10.01.01-16-0010/20 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/07/2021

Dostawa ambulansu drogowego zgodnego z normą PN:EN 1789 - Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/6/2021

Dostawa łóżek szpitalnych, łóżek endoskopowych z funkcją z funkcja bronchoskopowi, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, oraz wyposażenia sal chorych w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 7/7PN/2021

Zakup dostępu do systemu zarządzania transmisji danych LIFNET dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/2/2021

Dostawa leków do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/7/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE- dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1564/D/21

Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Dostawa źródeł promieniotwórczych do aparatu do brachyterapii HDR wraz z przeglądami technicznymi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-10/21

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa surowców i odczynników chemicznych. Dostawa źródeł światła UV. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/71/2021

Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Mechanicznego 1 hydrauliczna przepycharka pionowo - dłutowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/37/2021/AZP

dostawa wyposażenia Zespołu Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w systemy do druku 3D (drukarki 3D) - SLS, DLP, FDM, do testowania materiałów proszkowych, żywic oraz filamentów lub past za pomocą technik przyrostowego osadzania oraz skaner 3D, nr postępowania ZP/5879/D/20 - 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5879/D/20

Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/98/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...