Szczegóły ogłoszenia

NA/P/290/2014

"Przebudowa pomieszczenia nr 9 w budynku L-27 dla potrzeb laboratorium badań biomasowych układów energetycznych Katedry Termodynamiki i Mechaniki Płynów WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 220,4 2014.11.25 479

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 173,5 2014.11.25 394

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2014.11.25 561
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zip 9671,4 2014.11.25 605
Wykaz osób doc 78,0 2014.11.25 540
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2014.11.25 542
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,9 2014.11.25 557
Wzór umowy na roboty budowlane doc 188,5 2014.11.25 532

Pobierz wszystkie dokumenty