Szczegóły ogłoszenia

NA/P/290/2014

"Przebudowa pomieszczenia nr 9 w budynku L-27 dla potrzeb laboratorium badań biomasowych układów energetycznych Katedry Termodynamiki i Mechaniki Płynów WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 220,4 2014.11.25 491

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 173,5 2014.11.25 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2014.11.25 576
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zip 9671,4 2014.11.25 622
Wykaz osób doc 78,0 2014.11.25 555
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2014.11.25 556
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,9 2014.11.25 569
Wzór umowy na roboty budowlane doc 188,5 2014.11.25 546

Pobierz wszystkie dokumenty