Szczegóły ogłoszenia

NA/P/290/2014

"Przebudowa pomieszczenia nr 9 w budynku L-27 dla potrzeb laboratorium badań biomasowych układów energetycznych Katedry Termodynamiki i Mechaniki Płynów WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 220,4 2014.11.25 527

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 173,5 2014.11.25 433

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2014.11.25 614
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zip 9671,4 2014.11.25 667
Wykaz osób doc 78,0 2014.11.25 590
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2014.11.25 590
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,9 2014.11.25 606
Wzór umowy na roboty budowlane doc 188,5 2014.11.25 592

Pobierz wszystkie dokumenty