Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.24
2020-06-15 godz. 09:30
dostawa przełącznika sieciowego (switch)- dla Uczelnianego Centrum Informatykji -10 szt. - KC-zp.272-95/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-95/20

2020.02.24
2020-05-20 godz. 09:30
dostawa serwera bazodanowego w celu utworzenia otwartych zasobów danych, w tym danych przestrzennych wykorzystanych przez studentów do realizacji zajęć dydaktycznych - w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-42/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-42/20

2020.03.05
2020-05-12 godz. 09:30
dostawa 2 szt serwerów dla Centrum e-Learningu- w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-102/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-102/20

2020.03.31
2020-05-06 godz. 11:00
Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/25/D/N/AC/2020

2020.03.25
2020-05-06 godz. 11:00
Zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu medycznego oraz dostawa i dzierżawa foteli dializacyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/18/03/01/2020

2020.03.31
2020-05-04 godz. 09:30
Dostawa surowców farmaceutycznych oraz artykułów pomocniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/4/2020

2020.03.30
2020-04-30 godz. 13:00
zakup i sukcesywna dostawa endoprotez i materiałów pomocniczych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/18/03/02/2020

2020.03.27
2020-04-29 godz. 10:00
dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1064/D/20

2020.03.27
2020-04-29 godz. 10:00
Zakup aparatury badawczej wraz z dostawą Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/04/2020

2020.03.24
2020-04-27 godz. 10:00
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 31/2020

2020.03.23
2020-04-23 godz. 10:00
Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/3/2020

2020.03.19
2020-04-21 godz. 09:30
"Sukcesywna dostawa immunoglobuliny dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-09/20

0001.01.01
2020-04-20 godz. 11:00
Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki I Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-18-2020

2020.03.11
2020-04-20 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/03/P/2020

2020.03.17
2020-04-20 godz. 09:00
Zakup aparatury medycznej dla Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - powtórka Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZO-2375/10/03/01/2020

2020.03.17
2020-04-17 godz. 10:00
Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/349/D/20

2020.03.17
2020-04-17 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów koronografi i PCI wraz z dzierżawą Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/12/02/05/2020

2020.03.23
2020-04-16 godz. 10:30
Dostawa gazów technicznych i laboratoryjnych oraz mieszanin gazowych z certyfikatami i bez certyfikatów dla wszystkich Jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-141/20

2020.02.21
2020-04-16 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/011/2020

2020.02.07
2020-04-15 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawe materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą Aparatu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 3/3PN/2020

2020.02.21
2020-04-15 godz. 10:30
Leasing serwerów przez okres 26 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat - KC-zp.272-62/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-62/20

2020.03.17
2020-04-15 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - powtórka nierozstrzygniętych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/13/2020

2020.03.17
2020-04-15 godz. 08:30
dostawa wytłaczarki filamentu do drukarek 3D oraz drukarki 3D - KC-zp.272-132/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-132/20

2020.03.11
2020-04-14 godz. 11:30
Dostawa mebli biurowych dla WIMiR - KC-zp.272-131/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-131/20

2020.03.11
2020-04-14 godz. 10:30
Dostawa krzeseł, foteli i taboretów dla WEiP - KC-zp.272-81/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-81/20

1 2 3 4 5