Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.04.16
2021-05-19 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne płynów infuzyjnych na okres 30 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 31/2021

2021.04.14
2021-05-18 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: część 1: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UAM w Poznaniu część 2: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, część 3: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu część 4: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu część 5: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu część 6: dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/657/D/21

2021.04.16
2021-05-18 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/838/D/21

2021.04.14
2021-05-17 godz. 09:50
Dostawy sukcesywne preparatów do terapii ciągłej nerkozastepczej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 40/2021

2021.04.13
2021-05-14 godz. 12:00
Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 3/PN/2021

2021.04.12
2021-05-14 godz. 10:00
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie " w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/4/2021

2021.04.02
2021-05-13 godz. 09:00
Zakup i dostawa sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obszarze oddziałów szpitalnych (Filia nr 1,2,3,4) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/13/2021

2021.04.09
2021-05-13 godz. 09:00
Sukcesywne dostawy zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz dostawy krążków diagnostycznych i testów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/19/2021

0001.01.01
2021-05-10 godz. 11:00
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-11-2021

2021.04.09
2021-05-10 godz. 10:00
na dostawę 1 szt. komputera przenośnego ze stacja dokującą dla WH- KC-zp. 272-94/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-94/21

2021.04.14
2021-05-10 godz. 10:00
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - KC-zp.272-96/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-96/21

2021.04.07
2021-05-10 godz. 09:00
Zakup tomografu komputerowego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/20/2021

2021.04.02
2021-05-10 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa podłoży, testów oraz zestawów odczynnikowych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/1/2021

2021.04.09
2021-05-07 godz. 11:30
dostawa wagi analitycznej dla WEiP - KC-zp.272-99/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-99/21

2021.04.09
2021-05-07 godz. 10:30
dostawa komputera w obudowie stojącej zintegrowanego z monitorem - KC-zp.272-64/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-64/21

2021.04.02
2021-05-06 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-06/21

0001.01.01
2021-05-06 godz. 10:00
Czynniki diagnostyczne I Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.3.2021

2021.04.02
2021-05-06 godz. 09:00
Zakup części do aparatury medycznej użytkowanej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/4/2021

2021.04.02
2021-05-05 godz. 10:30
Dostawa 2 szt laptopów dla Centrum e-Learningu AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-55/21

2021.04.06
2021-05-04 godz. 09:30
Dostawa 4 szt. laptopów, 2 szt. czytników e-ink oraz 1 szt. stacji dokującej - KC-zp. 272-97/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-97/21

2020.12.31
2021-04-30 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/98/2020

2021.03.22
2021-04-30 godz. 09:00
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/3/2021

2021.04.16
2021-04-29 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/7/2021

0001.01.01
2021-04-29 godz. 10:00
Dzierżawa pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych Gmina Śrem BP.271.10.2021.BS

2021.03.26
2021-04-28 godz. 10:30
Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WWNiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-19/21

1 2 3 4 5