Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.12.31
2021-02-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/110/2020/AZP

2021.01.04
2021-02-09 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PPN/L/14/20

2020.12.31
2021-02-08 godz. 10:00
Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe UMG w roku 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/195/2020/AZP

2020.12.31
2021-02-08 godz. 09:00
Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/98/2020

2020.12.31
2021-02-05 godz. 10:00
Dostawa i wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratorium Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/201/2020/AZP

2020.12.28
2021-02-04 godz. 11:00
Dostawa oksygenatorów do procedury ECMO oraz akcesoriów do terapii oddechowych. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/03/2020

2020.12.23
2021-02-04 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 38/38PN/2020

2020.12.23
2021-02-04 godz. 10:30
Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie przez Wykonawcę systemu CRM na potrzeby Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2020

2020.12.24
2021-02-04 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. stacjonarnego komputera specjalistycznego do obliczeń dla KE WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-729/20

2020.12.29
2021-02-04 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 8 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4877/D/20

2020.12.31
2021-02-03 godz. 10:00
Dostawa laptopów, czytników e-ink oraz stacji dokującej - KC-zp.272-748/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-748/20

2020.12.11
2021-02-03 godz. 09:30
dostawa sprzętu komputerowego ( serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, serwer i mobilne stacje robocze) - 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5348/D/20

2020.12.28
2021-02-03 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/68/2020

2020.12.31
2021-02-03 godz. 09:00
DOSTAWA IMPLANTÓW WRAZ Z INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.XII.2020

2020.12.23
2021-02-02 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.33.2020

2020.12.28
2021-02-02 godz. 10:00
Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku dla CSKMSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/02/12/03/2020

2020.12.31
2021-02-02 godz. 10:00
„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce nr 3176 obr. ewidencyjny Szerominek, gm. Płońsk” Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.17.2020

2020.12.28
2021-02-02 godz. 09:30
"Sukcesywna dostawa obuwia bhp" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DZ.270.2.4.2020

2020.12.23
2021-02-02 godz. 09:30
Projekt, budowa i integracja dydaktyczno-demonstracyjnej linii przemysłowej - Linia 4.0 zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu "REG - region uczący się" nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/091/2020

2020.12.28
2021-02-02 godz. 09:00
Dostawa akcesoriów do pracowni cytostatycznej, płynów do perfuzji oraz środków dezynfekcyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/02/2020

2020.12.31
2021-02-02 godz. 09:00
DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4..XII.2020

2020.12.11
2021-02-01 godz. 11:00
Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/03/11/01/2020

2020.12.28
2021-02-01 godz. 11:00
Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/68/2020

2020.12.24
2021-02-01 godz. 11:00
Dostawa sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/14/12/02/2020

2020.12.29
2021-02-01 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pomieszczeń 101a, 101b i 101c w paw. U-2 AGH w Krakowie na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-724/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-724/20

1 2 3 4 5 6 7