Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.05.20
2019-06-25 godz. 10:30
dostawa kamer dla WIEiT - KC-zp.272-325/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-325/19

2019.05.21
2019-06-25 godz. 10:00
dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 70/2019

2019.05.17
2019-06-24 godz. 11:00
Dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-306/19

2019.05.17
2019-06-24 godz. 10:30
Dostawa komputera do implementacji algorytmów, przetwarzania i analizy danych / laptopa obliczeniowego o wysokiej wydajności dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-315/19

2019.05.21
2019-06-24 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/155/2019

2019.05.21
2019-06-24 godz. 10:00
Dostaw i uruchomienie sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 68/2019

2019.05.17
2019-06-21 godz. 10:00
dostawy sukcesywne środków kontrastowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 59/2019

2019.05.20
2019-06-21 godz. 09:00
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/44/2019

2019.05.16
2019-06-19 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. switcha dla UCI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-313/19

2019.05.16
2019-06-19 godz. 10:00
Dostawa klastra dwóch urządzeń do cyfrowej transmisji danych UTM oraz 5 szt. serwerów oraz dla UCI - KC-zp.272-310/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-310/19

2019.05.10
2019-06-19 godz. 09:00
Dostawa leków gotowych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/43/2019

2019.05.15
2019-06-19 godz. 09:00
Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-34/19

2019.05.13
2019-06-18 godz. 11:00
Dostawa jednostki obliczeniowej z monitorem dla Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-16/19

2019.05.14
2019-06-17 godz. 11:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 20/PN/WU/2019

2019.05.14
2019-06-17 godz. 10:30
Dostawa przenośnego zestawu mikrofonów do ręki wraz z odbiornikiem zabudowanym w dedykowanej walizce transportowej dla auli głównej AGH w pawilonie A-0 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/19

2019.05.14
2019-06-17 godz. 10:00
dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla sal operacyjnych i zabiegowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 60/2019

2019.05.14
2019-06-17 godz. 10:00
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 65/2019

2019.05.14
2019-06-17 godz. 09:30
dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego salki konferencyjnej i pokoju biurowego oraz stałej zabudowy aneksu kuchennego z urządzeniami dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp. 272-280/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-280/19

2019.05.13
2019-06-14 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/305/D/19

2019.05.13
2019-06-14 godz. 10:00
Dostawa krzeseł i mebli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-271/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-271/19

2019.05.13
2019-06-14 godz. 10:00
dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Pracowni Naczyniowej w Zakładzie RTG 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 51/2019

2019.05.13
2019-06-13 godz. 10:00
Zakup wraz z dostawą aparatury badawczej Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/07/2019

2019.05.08
2019-06-11 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/9/2019

2019.05.06
2019-06-11 godz. 09:00
"Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Resko oraz Nadleśnictwa Łobez " Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.1.2019

2019.05.07
2019-06-11 godz. 09:00
Dostawa radiofarmaceutyków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-28/19

1 2 3 4 5 6