Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.12.08
2024-01-17 godz. 09:00
Dostawa produktów leczniczych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - część 4 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/133/2023

2023.12.07
2024-01-11 godz. 11:00
Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/53/2023

2023.12.07
2024-01-10 godz. 10:30
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej oraz mikroskopu na potrzeby Laboratorium Dydaktycznego WMN Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-724/23

2023.11.22
2024-01-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego - 4 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4393/D/23

0001.01.01
2024-01-10 godz. 10:00
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej- rok produkcji 2023. Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. ZHK/ZP/1-11/2023

2023.12.05
2024-01-09 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2023

2023.12.08
2024-01-09 godz. 10:30
dostawa wyposażenia laboratorium dydaktycznego dla WMN AGH w analizator - KC-zp.272-731/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-731/23

2023.11.28
2024-01-09 godz. 10:00
dostawa 2 serwerów na potrzeby CISCO Unified Communication Manager Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4519/D/23

2023.12.04
2024-01-08 godz. 11:00
dostawa serwera z akceleratorami operacji głębokiego uczenia maszynowego dla WFiIS - KC-zp.272-640/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-640/23

2023.12.06
2024-01-08 godz. 10:30
Dostawa spektrometru na potrzeby Laboratorium Dydaktycznego WMN Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-708/23

2023.12.07
2024-01-08 godz. 10:00
dostawa młynka kriogenicznego dla WIMiC - KC-zp.272-732/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-732/23

2023.12.08
2024-01-08 godz. 09:00
Dostawa laptopów dla WIMiR- 10szt - KC-zp.272-730/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-730/23

2023.12.07
2024-01-08 godz. 09:00
Dostawa serwerów dla WIMiIP oraz WEAIiIB - KC-zp.272-610/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-610/23

2023.11.30
2024-01-08 godz. 08:00
Dostawy różnych produktów leczniczych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 129/2023

2023.12.04
2024-01-05 godz. 08:00
Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego do żywienia pozajelitowego i dojelitowego na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 131/2023

0001.01.01
2024-01-04 godz. 11:00
Dostawa odczynników do sekwencjonowania Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-62/2023

2023.12.04
2024-01-04 godz. 10:30
dostawa materiałów reklamowych dla AGH - KC-zp.272-669/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-669/23

2023.12.01
2024-01-04 godz. 10:30
Dostawa stanowiska dydaktycznego do druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego na potrzeby WMN Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-692/23

2023.12.04
2024-01-03 godz. 11:00
dostawa mobilno-stacjonarnego stanowiska dydaktycznego do pomiarów nietrwałych wskaźników fizycznych w wodach termalnych, leczniczych i słodkich dla WGGiOŚ - KC-zp.272-655/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-655/23

2023.12.01
2024-01-03 godz. 10:30
dostawa układu do ultraszybkiej spektroskopii stanów wzbudzonych w zakresie od ultrafioletu do podczerwieni dla ACMiN AGH - KC-zp.272-704/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-704/23

0001.01.01
2024-01-03 godz. 10:00
Dostawa doposażenia akceleratora medycznego - rozszerzenie o nowe funkcjonalności Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-54/23

2023.11.29
2024-01-03 godz. 10:00
dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4206/D/23

2023.12.01
2024-01-03 godz. 09:00
Dostawa mebli i zabudowa stołu laboratoryjnego do Laboratorium Paliw Stałych dla WIMiIP - KC-zp.272-666/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-666/23

2023.11.27
2024-01-03 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 128/2023

0001.01.01
2023-12-31 godz. 10:00
TESTPISMA Datacomp_użytkownik testowy 3/ZP/2023

1 2 3 4 5 6