Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.05.25
2020-07-02 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. serwera i 17 szt. switchy sieciowych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-205/20

2020.05.28
2020-06-30 godz. 11:00
Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/21/2020

2020.05.25
2020-06-30 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-11/20

2020.05.25
2020-06-25 godz. 10:00
ddostawę 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-166/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-166/20

2020.05.25
2020-06-25 godz. 09:30
Dostawa 1 szt.serwera plików dla UCI- KC-zp.272-198/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-198/20

2020.05.15
2020-06-23 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-10/20

2020.05.18
2020-06-19 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1229/D/20

2020.05.15
2020-06-18 godz. 11:00
Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/17/2020

2020.05.11
2020-06-18 godz. 10:00
Dostawa sprzetu komputerowego - 7 Części, nr przetargu ZP/1220/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1220/D/20

2020.05.18
2020-06-18 godz. 10:00
dostawa 6 sztuk zestawów komputerowych typu All in One dla potrzeb Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-211/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/20

2020.05.11
2020-06-17 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, płynów do odżywiania pozajelitowego oraz produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 12/12PN/2020

2020.05.12
2020-06-16 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-09/20

2020.04.30
2020-06-15 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/112/2020

2020.02.24
2020-06-15 godz. 09:30
dostawa przełącznika sieciowego (switch)- dla Uczelnianego Centrum Informatykji -10 szt. - KC-zp.272-95/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-95/20

2020.05.05
2020-06-15 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/7/2020

2020.05.12
2020-06-15 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp.272-174/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-174/20

2020.05.12
2020-06-15 godz. 09:00
Dostawa leku programowego Triflurydyna/Typiracyl Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-22-20

2020.04.23
2020-06-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/46/2020/AZP

2020.05.26
2020-06-10 godz. 10:00
dostawa sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1606/D/20

0001.01.01
2020-06-10 godz. 10:00
Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 13/ZP/2020/P

2020.05.11
2020-06-10 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/30/2020

2020.05.07
2020-06-10 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa akcesoriów endoskopowych oraz drenów i zaworów do pomp i endoskopów do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/28/2020

2020.05.28
2020-06-09 godz. 10:30
Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-20/A/20

2020.05.27
2020-06-09 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-28/20

2020.05.26
2020-06-09 godz. 10:00
Sukcesywną dostawę rękawic medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-26/20

1 2 3 4 5