Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.06.24
2022-07-28 godz. 11:00
Dostawa oprogramowania eUsług oraz sprzętu wraz z usługą wdrożenia dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 20/20PN/2022

2022.06.24
2022-07-27 godz. 09:00
Dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku i materiałów eksploatacyjnych do neuromonitoringu 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 61/2022

0001.01.01
2022-07-26 godz. 09:00
Zakup i dostawa lasera urologicznego do kruszenia kamieni, enukleacji stercza raz innych procedur urologicznych i chirurgicznych-1 system Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/10/06/03/2022

2022.06.17
2022-07-25 godz. 10:30
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/42/D/N/LW/2022

2022.06.24
2022-07-22 godz. 10:30
Dostawa i uruchomienie przenośnego analizatora gazów dla WIMiIP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-367/22

0001.01.01
2022-07-22 godz. 09:00
Zakup i dostawa doustnej szczepionki przeciwko wścielkiźnie dla lisów rudych wolno żyjących w 2022 roku w ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.10.2022

2022.06.24
2022-07-22 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB- KC-zp.272-370/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-370/22

2022.06.20
2022-07-21 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 7 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1516/D/22

2022.06.24
2022-07-21 godz. 10:00
Wyposażenie budynku C-7 w komputery w pomieszczeniach planowanych do przydzielenia Wydziałowi Humanistycznemu -384/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-384/22

2022.06.15
2022-07-20 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego - 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1711/D/22

2022.06.17
2022-07-18 godz. 11:00
Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/33/2022

2022.06.20
2022-07-18 godz. 10:30
dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-378/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-378/22

2022.06.15
2022-07-18 godz. 10:00
Dostawa kriostatu rozcieńczalnikowego z automatycznym systemem gazowym, elektronicznym układem sterującym kriostat, układami sterującymi temperaturą, okablowaniem i nadprzewodzącym magnesem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5925/D/21

2022.06.10
2022-07-18 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/33/2022

2022.06.17
2022-07-15 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komuterowego dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-373/22

2022.06.17
2022-07-14 godz. 10:30
Dostawa specjalistycznego serwera do wielowątkowych i równoległych synchroniczno-asynchronicznych obliczeń mieszanych na wielu wątkach i wielu rdzeniach CPU oraz GPU dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-341/22

2022.06.23
2022-07-14 godz. 10:00
Zakup wyposażenia sprzętowego - platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/07/P/2022

2022.06.13
2022-07-14 godz. 09:00
"Sukcesywna dostawa preparatów do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji rąk" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-37/22

0001.01.01
2022-07-12 godz. 12:00
Dostawa nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/75/2022

2022.06.13
2022-07-12 godz. 10:00
Dostawa, projekt instalacji i montaż kompletnych zestawów urządzeń do pomiarów parametrów jakości wody w sieci wodociągowej (on-line) i w Zakładach Uzdatniania Wody (on-line) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/064/2022

2022.06.15
2022-07-12 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/9/2022

2022.06.15
2022-07-12 godz. 09:00
Dostawa systemu do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych dla WIMiIP - KC-zp.272-356/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-356/22

0001.01.01
2022-07-12 godz. 09:00
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina Gmina Myślenice BZP/271/74/2022

2022.06.15
2022-07-11 godz. 10:30
dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-360/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-360/22

2022.06.13
2022-07-11 godz. 10:30
dostawa analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla WIMiC - KC-zp.272-353/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-353/22

1 2 3 4 5 6 7