Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/MP/9/20

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu RTG dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 26/26PN/2020

Dostawa stanowiska do topienia metali i stopów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/320/2020

Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/L/8/20

Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2020

dostawa wózków do przewożenia chorych dla Polikliniki w ramach budowy kompleksu Polikliniki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 127/2020

dostawa wielomodułowego czytnika mikropłytek dla WIMiIP - KC-zp.272-513/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-513/20

Dostawa przełączników sieciowych wraz ze stacją zarządzającą. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/099/2020

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę PRALNICO-WIRÓWKI przelotowej z barierą higieny na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego NR 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 28/28PN/2020

Usługa wykonania nagrań w języku migowym oraz konsultacji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/284/2020

Dostawa 3 stanowisk edukacyjnych. Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego. Dostawa spawarki. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/309/2020

Dostawa systemów bezpieczeństwa sieci komputerowej i przełączników sieciowych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/084/2020

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu Ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 25/25PN/2020

awaryjny remont dachu budynku wraz z remontem przewodów kominowych przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-523/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-523/20

dostawa specjalistycznego programu komputerowego GAMMA Software lub równoważnego, 1 licencja wielostanowiskowa dla zastosowań niekomercyjnych, bezterminowa, dostawa drogą elektroniczną dla WGGiIŚ - KC-zp.272-533/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-533/20

Dostawa urządzeń brzegowych firewall dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II, nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.10.2020

Wykonanie robót budowlanych - etap I w ramach inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.18.2020

Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego Kwadrat do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/097/2020

Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/24/20/M

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń terenowych) dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot został podzielony na 12 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1522/U/20

Dostawa licencji oprogramowania Oracle Crystal Ball Classroom Student Edition -FTE Student lub równoważnego, w wersji akademickiej, na min. 25 stanowisk oraz 1 szt. licencji dla prowadzącego Oracle Crystal Ball Clasroom Faculty Edition - Faculty User Perpetual lub równoważnego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-417/20

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-530/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-530/20

Dostawa fabrycznie nowej ladowarki teleskopowej Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.1.2020

Dostawa doposażenia mikroskopu SEM dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-51/A/20

Dostosowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, wydruk oraz dostawa druków dyplomów dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-13/20

1 2 3 4 5 6