Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa komputerów dla Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/114/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-M POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/400/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego szkolenia z programu Autodesk Inventor . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/394/2020

Wykonanie instalacji hydroforowej w budynku AOS w Bezmiechowej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/403/2020

Dostawa: autorefraktometru z tonometrem bezdotykowym (komplet) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 167/2020

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.11.2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/67/2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/391/2020

Sukcesywna dostawa rozpuszczalników, kwasów, odczynników chemicznych, testów spektrofotometrycznych i pipet Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2020/AZP

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/188/2020/AZP

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/29/P/2020

dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 163/2020

Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp. 272-667/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-667/20

Świadczenie usług przejęcia, przechowywania i udostępniania oraz niszczenia dokumentacji medycznej, kadrowo-płacowej, księgowej i przetargowej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/05/Z/2020

Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu jednorazowego użytku 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 159/2020

dostawy sukcesywne ochraniaczy na obuwie długie 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 166/2020/Covid-19

Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DZ.270.2.5.2020

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów, przez okres 24 miesięcy. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/DA/13/20

Dostęp do wyszukiwarki EBSCO EDS z listą publikacji PF i narzędziem linkującym FTF w wersji bez załadowanego katalogu oraz do bazy ACM Digital Library lub równoważnych - KC-zp.272-717/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-717/20

Dostawy sukcesywne części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 144/2020

Usługi obsługi serwisowej przeglądów, napraw sprzętu, aparatów i sprzętu medycznego, produkcji SIEMENS na okres 36m-cy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 143/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 37/37PN/2020

Usługa serwisu oprogramowania HIS Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-55/20

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania CAD dla elektroniki w środowisku Solidworks POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/393/2020

Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

1 2 3 4 5