Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawy leków i innych produktów leczniczych dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 17/ZP/2019

Dostawa licencji oprogramowania dla konstrukcji mostowych i inżynieryjnych oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/147/2019

Naprawa mammografu Senographe Essential wraz z wykonaniem testów specjalistycznych i odbiorczych. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-75/19

Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-54/A/19

Dostawa specjalistycznych farb na statki Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/192/2019/AEZ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.14.2019

Wykonywanie uslug z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.10.2019

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/56/2019

Usługa organizacji wydarzenia: Wigilia Międzynarodowa 2019 w ramach projektu JOIN US-All Great Stories Begin Here, Zadanie nr 22, KC-zp.272-720/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-720/19

Dostawa aparatury (cyfrowy miernik, suszarka laboratoryjna, mikroskopy, pipety automatyczne, wstrząsarka, oscyloskop cyfrowy, mobilny zestaw do wykonywania replik) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/358/2019

Wydajny system analizy Malware - rozszerzenie segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-751/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-751/19

Dostawa i uruchomienie urządzeń do pomiaru emisji zanieczyszczeń z kotłów na paliwa stałe - KC-zp.272-759/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-759/19

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/347/2019

Dostawa szaf do laboratoriów. Dostawa zestawu pomiarowego. Dostawa Licznika ruchu rowerowego. Dostawa znakowarki laserowej. Dostawa pompy ciepła. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/341/2019

Dostawa drona do badań naukowych wraz z wyposażeniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/356/2019

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/353/2019

Dostawa przekładników prądowych wraz z blokami zaciskowymi. Dostawa narzędzi skrawających. Dostawa okularów rzeczywistości rozszerzonej z modułem śledzenia wzroku. Dostawa modułu optycznego start/stop do pomiaru równości nawierzchni. Dostawa odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/362/2019

dostawa 3 szt. Oscyloskopów cyfrowych- KC-zp.272-702/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-702/19

wykonanie dokumentacji projektowej [2 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1997/U/19/1

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.9.2019

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-21/19

Usługa dotycząca wykonania dokumentacji filmowej z konferencji - II Forum Energetyki Rozproszonej - KC-zp.272-750/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-750/19

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-38/19

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-715/19

Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/361/2019

1 2 3 4 5 6 7