Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa zestawów tabletów i zestawów komputerowych dla jednostek Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/130/2023

Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania: ,,Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - BIEŻNI REHABILITACYJNEJ - 1 szt." SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/136/2023

Zakup i dostawa zestawu komputerowego dla Katedry Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/101/2023

Modernizacja dwóch poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/NBO/AK/2023

Dostawa Analizatora do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych wraz z kompletem instrumentów do zabiegów. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/69/D/P/AC/2023

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych GMINA DRWINIA ZP.271.21.2023

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.34.2023

dostawa laptopa dla WEAIIIB - KC-zp.272-698/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-698/23

Świadczenie usług gastronomicznych dla emerytów i rencistów AGH w 2024 roku na podstawie bloczków obiadowych - Kc-zp.272-651/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-651/23

Kultury mikrobiologiczne VII Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.24.2023

Usługi elektryczne związane z przywracaniem zasilania w zasobach Politechniki Częstochowskiej w ramach pełnienia dyżurów pogotowia elektrycznego Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.200.2023.KC

Zakup wraz z dostawą projektorów multimedialnych dla potrzeb AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/25/2023

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/23/2023

Meble dla Instytutu Morskiego UMG Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/182/2023/AZP

Dostawa komputerów przenośnych - 5 sztuk i rzutników multimedialnych - 3 sztuki dla WIMIR AGH - KC-zp.272-679/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-679/23

dostawa 10 zestawów komputerowych dla WEiT - KC-zp.272-706/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-706/23

Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-673/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-673/23

Modernizacja mostka zintegrowanego na statku Dar Młodzieży Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/170/2023/AZP

Zakup wraz z dostawą komputerów stacjonarnych wraz z monitorami dla potrzeb AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/24/2023

przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM w Poznaniu i jednostkach zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1563/U/23

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Niepołomice wraz z jednostkami organizacyjnymi GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.26.2023

Usługi rzecznika patentowego w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków - Kc-zp.272-533/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-533/23

Zakup sprzętu z dziedziny Intensywnej Terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/132/2023

Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie SZP-271-46-2023

dostawa wyposażenia do magazynowania i przechowywania sprzętu sportowego do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-688/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-688/23

1 2 3 4