Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa materiałów szewnych, klipsów i narzędzi laparoskopowych jednorazowego użytku - 6 Pakietów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/4/21/M

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-9/21

Dostawa układu pomiarowego do badania odporności ekranowania pola elektromagnetycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-07/A/21

Dostawa 12 zespołów napędowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-06/A/21

Dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS z wyposażeniem Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2021

Przeprowadzenie wstępnych badań profilaktycznych dla studentów PRz kierowanych na staż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/43/2021

Szkolenie z zakresu technik chromatograficznych - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/26/2021/AZP

Dostawa zestawów diagnostycznych do dzierżawionego przez Szpital Wojewódzki im.dr.L.Rydygiera automatycznego analizatora do technik ELISA - Analyzer I-2P na okres 24 miesięcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 10/PN/WU/2021

Dostawa elementów zużywalnych do analizy TG posiadanego przez Zamawiajacego. Dostawa programowalnego dwukanałowego filtra antyaliasingoweg. Dostawa stopu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2021

Dostawa mikroskopu laboratoryjnego KC-zp.272-85/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-85/21

Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-14/21

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 10/2021

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - przyczepa do ciągnika do obsługi PSZOK w Szerzynach. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.4.2021

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/32/2021

Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2021/AZP

Przeglądy i naprawy aparatu Gamma Kamery Tarczycowej Nucline TH-33 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 12/2021

Dostawa kamery termowizyjnej z urządzeniem sterującym - KC-zp.272-83/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-83/21

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2021

Dostawy sukcesywne osłon na mikroskopy i sprzęt RTG 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 39/2021

wytworzenie pojemników na materiały zmiennofazowe i prototypu urządzenia do odzysku ciepła odpadowego wykorzystującego materiały PCM, nanoproszki, pianki metaliczne (ceramiczne), oprzyrządowania i przeprowadzenie badań wytrzymałościowych - KC-zp.272-23/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-23/21

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do różnych powierzchni I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/4/2021

Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe; płyny infuzyjne Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-11/21

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stron internetowych Politechniki Częstochowskiej zgodnie ze standardami dostępności WCAG 2.1 w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" Politechnika Częstochowska ZP/U-13/21

Dostawa licencji komercyjnej programu ANSYS (1 rok) Politechnika Częstochowska ZP/ZO-04/21

Dostawa wyposażenia pracowni metalograficznej Katedry Technologii i Automatyzacji Politechnika Częstochowska ZP/ZO-03/21

1 2 3 4