Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. Politechnika Częstochowska ZP/ZN-09/20

Przetarg Nieograniczony na zakup i dostawę gazowej wytwornicy pary z zamkniętą komorą spalania z wentylowanymi palnikami gazowymi dwustopniowymi zapewniającymi sprawność powyżej 90% z podwójnym płaszczem Kotla i dobrą izolacją termiczną, obłożenie z blachy nierdzewnej z pełną automatyką pracy z zabezpieczeniami i zapewniające bezpieczeństwo i transmisję sygnałów na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 19/19PN/2020

Dostawa 2 szt. wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem, na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II-.272.2.7.2020

Wymiana drzwi do auli oraz wymiana drzwi do biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2-381/14/2020

Dostawa samolotu dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/157/2020

Dostawa źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa zasilaczy labolatoryjnych. Dostawa stołu optycznego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/214/2020

Dostawa programowania KISSsoft lub równoważnego do projektowania, definiowania geometrii i obliczeń wytrzymałościowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2020

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/220/2020

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/209/2020

malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-315/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-315/20

Dostawa analizatora parametrów jakości energii Politechnika Częstochowska ZP/ZN-08/20

Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-30/A/20

Dostawa lampy rentgenowskiej do spektrometru SPECTROMIDEX nr fab. 129010 wraz z usługą wymiany - KC-zp.272-280/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-280/20

Dostawa, montaż i ustawienie mebli labolatoryjnych do pomieszczeń budynku AL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/180/2020

Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2020

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. Szpital Specjalistyczny US/OM/5/20

Dostawa oraz montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.8.2020

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-35/20

dostawa systemu do pozaustrojowej wymiany gazów ECCO2R/ECMO 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 83/2020

Dostawa analizatora. Dostawa nanoproszków. Dostawa interfejsu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/215/2020

Stanowisko oceny podstawowych parametrów technologicznych tworzyw polimerowych i kompozytów z przeznaczeniem do celów naukowo badawczych; Zestaw do badania i wizualizacji zjawiska kawitacji POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/212/2020

dostawy sukcesywne leku ocrelizumabum 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 77/2020

Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 72/2020

Serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i coroczne przeglądy aparatów medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 47/2020

Przetarg nieograniczony na budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddzialów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2020

1 2 3 4 5