Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa tensometrów. Dostawa termopar kpl uszczelnień. Dostawa narzędzi monolitycznych narzędzi węglikiwych z wlotowanymi ostrzami z azotku boru. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/18/2020

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiP - KC-zp.272-34/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-34/20

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.2.2020

dostawa 1 szt. niskoszumowego zasilacza z dedykowanymi, niskoszumowymi filtrami: filtrem wysokoprądowym o bardzo niskim poziomie szumu oraz filtrem niskoszumowym - KC-zp.272-25/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-25/20

Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Czasopismo Techniczne / Technical Transactions - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/003/2020

Dostarczanie artykułów spożywczych 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.1.2020

Dostawa i montaż mebli dla laboratorium komputerowego 3.23 w budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-770/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-770/19

dostawa ścieniarki mechanicznej typu Dimpler- KC-zp.272-8/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-8/20

wynajem autokarów do przewozu uczestników wyjazdów organizowanych przez DSB AGH w roku 2020 - KC-zp.272-21/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-21/20

Dostawa bonów/kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.1.2020

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/02/D/N/AC/2020

Elementy stalowe do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/8/2020

Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/13/2020

Dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych nieładowalnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 2/2020

świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczeniem objęte jest mienie stanowiące własność lub będące w zarządzaniu, administrowaniu, użytkowaniu, pieczy, kontroli Gminy Myślenice i jednostek organizacyjnych , w tym: budynki użyteczności publicznej, inne budynki niemieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, lokale mieszkalne i niemieszkalne, parki, skwery, place zabaw, boiska itp. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie Zamawiającego znajdujące się w obiektach, nie będących własnością Zamawiającego, a w których Zamawiający prowadzi działalność Gmina Myślenice BZP/271/1/2020

Dostawa wosku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/12/2020

Projekt adaptacji pomieszczeń nr 004 i 005 w budynku L-27 na potrzeby Wydziału Chemicznego PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/2/2020

Usługa ochrony osób i mienia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/US/2020

wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie obiektów AGH w Krakowie - KC-zp.272-3/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-3/20

Najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym dwa urządzenia wg specyfikacji nr 1, dwa urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla Studium Języków Obcych AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-794/19

Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Gmina Pokrzywnica RI.271.1.16.2019

sukcesywna dostawa galanterii biurowej do jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6979/D/19

Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/162/2019

dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 4/2020

Przeprowadzenie 3 edycji (lata 2020, 2021, 2022) szkolenia dla łącznie 90 uczestników (studentów) w ramach programu POWER 3.5, certyfikowane szkolenie na pełnomocnika i audytora wew. zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001 dla WGGiIŚ - KC-zp.272-825/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-825/19

1 2 3 4