Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
DOSTAWA SPRZĘTU DO ENDOSKOPII Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.X.2019

Przetarg nieograniczony na zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji II na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 26/26PN/2019

Zakup dwóch ambulansów sanitarnych o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/49/D/N/AC/2019

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/314/2019

Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2020 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/310/2019

Dostawa fabrycznie nowych smartfonów LG V40 Thinq dla Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.24.2019.S

Usługi cateringowe podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w 2019 roku. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2019

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/47/U/Nu/A/2019

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-648/19

Naprawa główna śmigła dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2019

Modernizacja pomieszczeń Apteki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/26/P/2019

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-31/A/19

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/174/2019/AEZ

Dostawa okładzin do rakietek tenisa stołowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/307/2019

Budowa miejsc postojowych dla pojazdów z infrastrukturą turystyczną Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.7.2019.S

Dostawa systemu badań sztucznej inteligencji wraz z magazynem danych dla Instytutu |nteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-34/19

Dostawa kserokopiarki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2019

Dostawa nanomateriałów. Dostawa modułów. Dostawa profili wraz z akcesoriami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/302/2019

Dostawa zasilacza laboratoryjnego -KC-zp.272-637/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-637/19

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - usługa gastronomiczna (bankiet) dla maksymalnie 180 os - uczestników Seminarium Naukowego organizowanego na WWNiG w ramach Głównych obchodów 100-lecia AGH - Światowego Zjazdu Absolwentów w dn. 18.10.2019 - KC-zp.272-647/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-647/19

Dostawa stanowiska do badania alternatorów i rozruszników. Dostawa systemu pomiaru drgań do diagnostyki maszyn z zewnętrznym czujnikiem. Dostawa mobilnej hamowni drogowej do pomiaru osiągów pojazdów silnikowych. Wymiana cieczy chłodząco smarującej w obrabiarkach. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/296/2019

Obsluga prawna Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/14/Z/2019

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wyposażeniem - realizacja ETAP-u I i ETAP-u II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.89.2019.MK

Wyłonienie dostawcy generatora elektrycznego -KC-zp.272-630/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-630/19

opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wymiany instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.28.2019

1 2 3 4 5 6