Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa systemu piezometrycznego o wysokiej precyzji wraz z cyfrowym pomiarem siły dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.28.2024.BW

Dostawy sukcesywne systemu stężenia glukozy we krwi oraz dostawy dozowników tlenu 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 74/2024

Dostawy gwoździ śródszpikowych oraz gwoździ śródszpikowych gamma ujętych w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-40-D-P-AC

Usługa cateringowa - serwis lemoniad Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2024/AZP

Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.9.2024

Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 77/2024

Modernizacja budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - korytarz poziom 200 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/81/2024/AZP

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1745/24

Zakup bluz z oznakowaniem Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2024/AZP

Zapytanie ofertowe: na dostawę i montaż zestawu akumulatorów do UPS-a EATON-9395-2*225-U-IB S/N:139000002 oraz wykonanie przeglądu UPS-a w budynku CZT - UAM w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1332

Dostawa serwera plików. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/045/2024

Dostawa foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych dla jednostek Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2024

Dostawa samochodu dostawczego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2024/AZP

Zakup sprzętu medycznego do Poradni Ginekologicznej przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu w ramach zadania pn.: "Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-48/24

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytu miedziano-węglowego oraz jego integracji z materiałem bazowym przy wykorzystaniu konsolidacji wybuchowej dla WIMiIP - DE-dzp.272-210/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-210/24

Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-18-2024

Dostawa stanowiska Synchronizatora wraz z urządzeniem do pomiaru synchrofazora dla WEAIiIB - DE-dzp.272-265/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-265/24

Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Mały Dworek w Łaszczynie w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. - III kwartał. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.16.2024

Sukcesywne dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. - III kwartał. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.15.2024

Dostawa 12 szt. zestawów komputerowych dla CDSI - DE-dzp.272-207/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-207/24

Dostawy odczynników laboratoryjnych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ-26-2024-34-D-P-AC

Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-211/24

Wykonanie elewacji budynku H Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP III - elewacja H/E1, H/E2, H/E3, H/E5, H/E6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/76/2024/AZP

Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2024

Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2024

1 2 3 4