Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa 280 kg. proszku poliamidowego typu PA12 czysty dla WIMiR- KC-zp. 272-379/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-379/19

Dostawa sukcesywna papieru i kartonów offsetowych na okres 12 miesięcy dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/186/2019

Organizacja cateringu podczas konferencji CZT Aeronet 25.06.2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/192/2019

Ekspozycja i promocja wynalazków Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2019 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-04/19

Dostawa nowego samoochodu ciężarowego 6x4 z nowym żurawiem hydraulicznym typu "Z", nową zabudową oraz nową przyczepą do przewozu drewna stosowego i kłodowanego - szt.1 wraz z serwisem gwarancyjnym Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.1.2019

dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego salki konferencyjnej i pokoju biurowego oraz stałej zabudowy aneksu kuchennego z urządzeniami dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp. 272-280/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-280/19

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w siedzibie zamawiającego, Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Modeling of Biological Structures”, Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/176/2019

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-15/19

Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 w ryzalicie na I piętrze budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, wraz z wydzieleniem pożarowym i oddymianiem głównej klatki schodowej budynku, ul. Warszawska 24, Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/077/2019

Dostawa przenośnego zestawu mikrofonów do ręki wraz z odbiornikiem zabudowanym w dedykowanej walizce transportowej dla auli głównej AGH w pawilonie A-0 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-290/19

Dostawa zestawu do wyznaczania parametrów komponentów projektowanych urządzeń techniki radiowej identyfikacji obiektów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/180/2019

Remont tarasu, schodów oraz ogrodzenia leśniczówki Moczydło Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.12.2019.S

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 4 / 2019

Dostawa drobnego sprzetu jednorazowego , łyżek laryngologicznych i masek krtaniowych dla SZOZ nMiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-26/19

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.6.2019

Zakup 8 zestawów do programowania sterowników plus makieta skrzyżowania ze światłami, frezarka CNC, oprogramowanie - KC-zp.272-375/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-375/19

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 10/ZP/2019

Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-367/19

Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.2.2019.S

Dostawa implantów wraz z instrumentarium na czas trwania umowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.VI.2019

dostawy różnych artykułów spożywczych, ryb i drobiu 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 74/2019

Dostawy immunoglobulin 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 78/2019

Przebudowa pomieszczeń oraz budowa linii zasilającej dla potrzeb głównej rozdzielni elektrycznej w pawilonie B-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-363/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp272-363/19

Zakup i sukcesywna dostawa gazów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/05/01/2019

Dostawy endoprotez ujętych w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/27/D/N/AC/2019

1 2 3 4 5