Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sierzchów Gmina Opatówek Zp.In.271.24.2023

Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.24.2023

wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania CPR ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" - etap I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.15.2023

Modernizacja dwóch poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/NBO/AK/2023

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodników w gm. Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.25.2023

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.18.2023

Remont drogi gminnej ul. Wąska w miejscowości Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.82.2023

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/77/B/23/1

Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach o windę zewnętrzną, przyścienną POWIAT STARACHOWICKI ZP.272.17.2023

Modernizacja holu i korytarza budynku głównego, podjazdu dla karetek przy Oddziale Chorób Zakaźnych oraz modernizacja dwóch poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 58/NBO/AK/2023

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego" w Państwowym Instytucie Medycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/08/09/02/2023

Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-673/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-673/23

Remont pomieszczeń nr. 7,8,9,15,17 oraz korytarza do pomieszczeń nr. 7,8,9,15,17 w budynku Preinkubatora (Laboratorium Badawcze Aeropolis) Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/196/2023

Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/186/2023

Przebudowa drogi gminnej 420031K w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.35.2023

Budowa oświetlenia drogowego solarnego - etap 2 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.84.2023

Remont pomieszczenia biurowego A-102 w budynku A dla WEiI POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/208/2023

Budowa drogi gminnej klasy D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1387K w km 8+233 oraz budową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1384K w km 15+106 w miejscowości Szerzyny w gminie Szerzyny (dokończenie - skarpy) Gmina Szerzyny FER.271.23.2023

Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/92/2023

Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/24/07/01/2023

Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku PZD.III.342/30/23

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-659/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-659/23

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.20.2023

Modernizacja ul. Batorego i ul. Piłata w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.38.2023

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 (z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.20.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...