Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa dróg gminnych w Nochowie - etap III - ul. Pogodna Gmina Śrem BP.271.14.2021.BS

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-111/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-111/21

Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.6.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pod nazwą "Podgrzewanie murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach metodą wcinania kabli GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.6.2021

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Śremie - etap II Gmina Śrem BP.271.16.2021.BS

Bieżące utrzymanie dróg i szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.2.2021

WYKONANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH : Zadanie Nr 1 - Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Zaborzu - wykonanie ogrodu sensorycznego etap II Zadanie Nr 2 - Utwardzenie terenu wokół sceny estradowej na terenie Domu Ludowego w Porębie Wielkiej , Zadanie Nr 3 - Wymiana nawierzchni przy garażu OSP w Porębie Wielkiej Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.5.2021

Remont kominów oraz elewacji i balustrad w Budynku Laboratorium Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej Górnej pow. Lesko POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/40/2021

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek. Gmina Opatówek Zp.In.271.4.2021

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy użyciu równiarki Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/4/2021

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.3.2021

Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap III (km 0+605 ÷ 0+800) Gmina Śrem BP.271.13.2021.BS

Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap III (km 0+605 ÷ 0+800) Gmina Śrem BP.271.13.2021.BS1

Remont schodów zewnętrznych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/36/2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5484P Rawicz - Dubin, na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.2.2021

Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-8/2021

Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego - Część I Politechnika Częstochowska ZP/RB-01/21

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka ul. Szkolna Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-6/2021

Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/3/2021

Remont laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska nr 06 i 08 w pawilonie B 4 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji - KC-zp.272-59/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-59/21

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Kadzewo - Dolsk Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-7/2021

Budowa przyłączy elektroenergetycznych SN 15,0 kV i nN 0,4 kV wraz z kompensacją mocy biernej od budynku „V” do budynków „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/26/2021

Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.1.2021

remont toalet w południowej części pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-52/21

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa. Gmina Opatówek Zp.In.271.3.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...