Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego Powiat Głubczycki OR.272.2.2019

Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z Modernizacją pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Modernizacją Poradni Otolaryngologicznej i Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZ[/10/2019

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.2.2019

Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 180 w miejscowości Dzierżenin wraz z budową zbiornika na odprowadzanie wody opadowej Gmina Pokrzywnica RI.271.1.2.2019

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Wykonanie parkingu na terenie kampusu PK w Czyżynach, rejon ul. Życzkowskiego Kraków" - Etap 1 i Etap 2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/026/2019

Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/59/2019

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 1 / 2019

Przebudowa i remont pomieszczeń piwnicznych w budynku C - ETAP II w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/36/2019/AEZ

Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.2.2019

Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-113/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-113/19

Zagospodarowanie przestrzeni wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.2.2019

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach Gmina Chęciny ZP-IX.271.2.2019.PN

Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO CZARNI STANIĄTKI GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 1+200 do km 2+310 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.05.2019.KG

Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.11.Zp.2019

Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/40/2019

Rozbudowa budynku J Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1, na który składa się rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa pomieszczeń po Klubie PLUS na potrzeby Centrum Fizjoterapii i Sportu oraz termomodernizacja elewacji budynku po przychodni Medyk wraz z łącznikiem nr 1. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/45/2019

Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.1.2019

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-79/19

Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w kompleksie Święta w roku 2019 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.1.2019

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.8.2019

Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/011/2019

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.7.2019

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/020/2019

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.1.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...