Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie usługi wycinki drzew niebezpiecznych usytuowanych na terenie Nadleśnictwa Trzebież, leśnictwo Siedlice oddz. 729 i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież ZG.270.10.2019

Rewitalizacja miejscowości Kłotno Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.21.2019.KG

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/347/2019

Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwie Kołczewo w 2019 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje ZG.270.2.11.2019

Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tatynia, Węgornik 25a, działka ewidencyjna nr 669, obr. Tatynia, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.24.2019

Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tanowo, ul. Szczecińska 46, Tanowo, działka ewidencyjna nr 685/28, obr. Tanowo, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.25.2019

Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/322/2019

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-21/19

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.9.2019

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.9.2019

Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/141/2019

Budowa umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza, Nadleśnictwo Głęboki Bród. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród SA.270.11.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sygnalizacji pozaru w budynku przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.31.2019

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej - Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/336/2019

Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/335/2019

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.94.2019.MK

Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020 w miejscowości Grobla w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.22.2019

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.20.2019

Zagospodarowanie przestrzeni wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.21.2019

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnego sprzętu i elementów wyposażenia scenograficznego wraz ze specjalistyczną obsługą techniczną na potrzeby realizacji technicznej tj. multimedialnej, oświetleniowej, dźwiękowej i wybranych elementów scenograficznych (obejmującej dostarczenie montaż i demontaż sprzętu oraz wybranych elementów scenografii, a także obsługę prób oraz imprezy) koncertu z dancingiem pt.: ,,Dancing Łubu Dubu Muzeum Powstania Warszawskiego 7/2019

Budowa ulic: Branickiego, Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego w Chęcinach Gmina Chęciny ZP-IX.271.16.2019.PN

Remont mieszkania R-303 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/328/2019

Wykonanie zewnętrznej instalacji wody od studni głębinowej do budynku leśniczówki w Węgorniku 25A Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.22.2019

Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku przy Al. Armii Krajowej 36B Politechnika Częstochowska ZP/RB-20/19

BUDOWA STRATEGICZNEGO PUNKTU CZERPANIA WODY PRZY JEZIORZE GŁĘBOKIM W LEŚNICTWIE KRÓLEWIEC WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOLEWICE NA.270.1.3.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...