Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI PD-3 (ZADANIE 15) I PD-5 (ZADANIE 16) W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.36.2020

Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSWiA (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/20/11/02/2020

Rewitalizacja terenu po byłym SKR Gmina Chęciny ZP-IX.271.18.2020.PN

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra od km 0+000 do km 0+370 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.30.2020.KG

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/189/2020/AZP

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/188/2020/AZP

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2021 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/187/2020/AZP

Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

Remont sanitariatów i wymiana uszkodzonych płyt gresowych na podestach w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/157/B/20

" Budowa III części kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa - przyległy teren" Gmina Chęciny ZP-IX.271.17.2020.PN

Budowa wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Płońsk -leśnictwo Kiełki Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.15.2020

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-671/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-671/20

Rozbudowa sieci LAN Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-72-2020

Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/371/2020

Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn." WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH " dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/MN/2020

Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.26.2020.KG

Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.27.2020.KG

Adaptacja pracowni w szkołach Powiatu Limanowskiego w ramach projektu Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.36.2020

Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.1.2020

Wykonanie doboru, dostawy i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w Budynku Dydaktycznym - Obserwatorium Astronomicznego UAM oraz Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/150/B/20

Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie montażu klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-11-2020

Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych Gmina Chęciny ZP-IX.271.16.2020.PN

Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ul. Morskiej 81-87 oraz w rejonie ul. Grabowo w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/100/2020/AZP

Stworzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...