Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rewitalizacja miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.12.2020.MH

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/220/2020

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/209/2020

Odbudowa zniszczonej drogi na dz. Nr 1327 w m. Bysina gmina Myślenice Etap I (w km 0+000 - 0+310) Gmina Myślenice BZP/271/41/2020

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.72.2020.AŚ

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/190/2020

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2020

Wykonanie przepustów P1, PB, PC, PD, PE, PF i PG na drodze leśnej - pożarowej nr 4 w leśnictwie Kania Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.4.2020

Przetarg nieograniczony na budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddzialów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2020

Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/195/2020

roboty remontowe w obiektach UAM [2 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/66/B/20

Remont drogi gminnej publicznej nr 104605R w miejscowości Kuryłówka w km 0+000-1+137 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.69.2.2020

Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/37/2020

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2020

remont zasilania energetycznego budynku wraz z kablami WLZ na terenie Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/61/B/20

Przebudowa wjazdu głównego do AWF w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną w celu dostosowania drogi do wymogów drogi p-poż Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2020

Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/54/B/20

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach Powiat Głubczycki OZ.I.272.1.2020

Wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/44/Rb/N/AC/2020

Remont budynku Trafostacji przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2020/AZP

Prace remontowe w budynku Collegium Minus Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/57/B/20

Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 21/ZP/2020

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.64.2020.MS

Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.8.2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.5.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...