Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja dróg gminnych w Krzyżanowie i w Ostrowie Gmina Śrem BP.271.24.2024.BS

Remont tarasów w budynku Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/99/2024

Wykonanie utwardzenia terenu oraz remont nawierzchni w rejonie budynku Akademickiego Ośrodka Szybowcowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/98/2024

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Niepołomice. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2024

Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.9.2024

Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.19.2024

Modernizacja oświetlenia bezpieczeństwa awaryjnego i ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych segmentów B ÷ G w bud. UAM Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1743/24

Przebudowa budynku mieszkalnego Wolica 12 na kancelarię L-ctwa Chrusty Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.2.1.2024.NMi

Remont pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem toalet w budynkach L-27, L-28 i L-29 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/94/2024

Modernizacja budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - korytarz poziom 200 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/81/2024/AZP

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1745/24

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.31.2024.MS

Modernizacja i wyposażenie budynku kultury Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli GMINA DRWINIA ZP.271.5.2024

"Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Oświęcim" zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.13.2024

Modernizacja dachu i odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie Gmina Śrem BP.271.20.2024.BS

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wykonaniem poczty pneumatycznej oraz modernizacji podjazdu dla karetek w ramach projektu pn. "Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujcych z SOR" dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 25/TP/AK/2024

Dostosowanie obiektu do standardu zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami - modernizacja hydroforni w obiekcie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/12/2024

Jezioro atrakcji, jezioro bez barier - zagospodarowanie terenów plaży miejskiej w Śremie - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.23.2024.BS

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego na terenie Cmentarza Nowofarnego przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy WO.V.272.2.4.2024

Remont pomieszczeń 308, 309a, 309bb,311a w P-A3-A4 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-256/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-256/24

Remont i przebudowa toalet z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami w bud. PP-1(11-1) Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2024

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno - Żabno Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-3/2024

Sukcesywna dostawa filtrów kieszeniowych, tłuszczowych i kasetowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381--50/24

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933, ul. Pszczyńska w Rajsku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem wzdłuż DW 933 - ul. Pszczyńska w Rajsku - etap I na odc. 040 od km 3+153,50 do km 3+365,80 oraz na odc. 050 od km 0+033 do km 0+242" Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.12.2024

Remont pionu kanalizacji deszczowej w budynku L-27 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/92/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...