Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia Gmina Myślenice BZP/271/55/2020

Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III Gmina Myślenice BZP/271/54/2020

Naprawa odcinków kanalizacji deszczowej przy budynkach "L" i "J" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/319/2020

Modernizacja drogi położonej na dz. Nr 524 w m. Zasań gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/53/2020

Przebudowa boiska sportowego na dz. Nr 120/9 , 161/8 w m. Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/52/2020

Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach CSK MSWiA w Warszawie. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/23/09/01/2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Ołpiny polegająca na budowie chodnika - ETAP II (od km 12+567,6 do km 900,8) Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.17.2020

Przebudowa dróg ul. Polnej i Klonowej w miejscowości Wilczyn, gmina Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.72.2020

Remont pionów instalacji wod.-kan. i hydrantowej wraz z remontem korytarzy pawilonu D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-522/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-522/20

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Farnej 2/9 w Śremie Gmina Śrem BP.271.32.2020.BS

Dostawa wielofunkcyjnego stanowiska do lutowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/312/2020

awaryjny remont dachu budynku wraz z remontem przewodów kominowych przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-523/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-523/20

Wykonanie robót budowlanych - etap I w ramach inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.18.2020

Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego "Kwadrat" do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/097/2020

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kulno - włączenie do sieci gminnej w m-ści Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.64.2.2020

Przebudowa drogi leśnej nr 06-08-0458 w leśnictwie Łąck na długości 2,068 km Nadleśnictwo Łąck SA.270.9.2020

remont pokrycia dachu wraz z montażem świetlików i klap dymowych na łączniku P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-520/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-520/20

Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Kamienicy i w Lubszy Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.16.2020

Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/298/2020

Zagospodarowanie terenów zielonych przy nowym biurze Nadleśnictwa w Płońsku - Szerominek ul. Spokojna. Działka ewidencyjna nr 3176 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.10.2020

Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie montażu klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-04-2020

Przebudowa budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.3.2020

modernizacja instalacji C.O. w auli w segmencie H w budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/108/B/20

Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych w Ujeździe oraz utwardzenie terenu w m. Józefin Gmina Ujazd RIR.271.1.13.2020

Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/49/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...