Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie linii światłowodowej do siedziby Nadleśnictwa w Zalesiu. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.28.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Jabłonna, w roku 2020 Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.38.2019

ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-698/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-698/19

Organizacja treningu terenowego pilota dla studentów Politechniki Rzeszowskiej wraz z obsługą instruktorską. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/386/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/226/2019/AEZ

Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 21/ZP/2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2020 oraz zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.10.2019

Konserwacja i bieżąca naprawa sieci teletechnicznej na terenie AGH KC-zp.272-767/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-767/19

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.14.2019.S3

Obsługa cateringowa spotkania opłatkowego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/155/2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2020 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.7.2019

Usługa organizacji wydarzenia: Wigilia Międzynarodowa 2019 w ramach projektu JOIN US-All Great Stories Begin Here, Zadanie nr 22, KC-zp.272-783/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-783/19

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/62/2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.23.2019

Świadczenie usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Biblioteki Narodowej w Warszawie wraz z ich odbiorem przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego Biblioteka Narodowa XIV.263.13.2019

Naprawa główna śmigła MTV-Propeller dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/375/2019

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiR - KC-zp.272-740/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-740/19

USŁUGA WYKONANIA TRANSPORTU SANITARNEGO Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.3.X.2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla studentów WEiI z zakresu efektywności parku maszynowego, wizualizacji oraz bezpieczeństwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/371/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Głusko- II postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.3.2.2019

Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/59/2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Podstawy Lean Manufacturing” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/343/2019

Remont klasowy roczny/pośredni s/v Dar Młodzieży - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/204/2019/AEZ

realizacja badania ankietowego (400 kompletnych ankiet) dla WZ AGH - KC-zp.272-703/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-703/19

Kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/60/U/N/L/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...