Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa konserwacji i bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność TAURON Nowe Technologie na terenie Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.21.2023

Prenumerata prasy dla Politechniki Rzeszowskiej na rok 2024 rok POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/212/2023

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.19.2023

Integracja Simple ERP do USOS Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/188/2023/AZP

Przygotowanie oceny oddziaływania badań geofizycznych i bentosu na obszary Natura 2000, udział w konsultacjach społecznych oraz doradztwo w postępowaniach przed urzędami szwedzkimi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/187/2023/AZP

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych GMINA DRWINIA ZP.271.21.2023

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.34.2023

realizacja nagrań wideo na potrzeby kanału Bunkier Nauki na YouTube - KC-zp.272-657/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-657/23

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.32.2023

Świadczenie usług autokarowego przewozu osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1783/U/23

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do zywienia pozajelitowego dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/32/2023

usługa obejmująca zapewnienie sali konferencyjnej, cateringu oraz noclegów dla uczestników konferencji promującej projekt "e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/23/11/01/2023

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024 WRAZ Z JEDNOKROTNYM ICH ZAMIATANIEM (2) Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.53.2023

Odśnieżanie dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-A-307/23

Świadczenie usług gastronomicznych dla emerytów i rencistów AGH w 2024 roku na podstawie bloczków obiadowych - Kc-zp.272-651/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-651/23

Wynajęcie busa na zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych Transport Gazu i Energetyka Gazowa dla WWNiG - KC-zp.272-700/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-700/23

Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym o wysokości 5 000 000,00 zł na okres 24 miesięcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 54/TP/MN/2023

Usługi elektryczne związane z przywracaniem zasilania w zasobach Politechniki Częstochowskiej w ramach pełnienia dyżurów pogotowia elektrycznego Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.200.2023.KC

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała RI.271.26.2023

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego na obszarze Gminy Baborów, Gminy Kietrz oraz części Gminy Głubczyce Powiat Głubczycki OR.272.19.2023

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK2375/87/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/89/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/93/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie analityki medycznej w Zakładzie Patomorfologii. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK2375/88/23

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Ciechanowie. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIM-SK-2375/95/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...