Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH - Kc-zp.272-8/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-8/19

Usługi przewozu grup studentów na wizyty studyjne , szkolenia 1 i 2-dniowe w ramach projektu NOWA JAKOŚĆ w roku 2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/29/2019

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3018/U/18

Przeprowadzenie szkoleń dla kadr dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (WNPiD) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2565/U/18

Usługa cateringu dla uczestników Projektu pn. "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach" Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/03/Z/2019

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/016/2019

Usługę ubezpieczenia związaną z działalnoscią lotniczą Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/21/2019

Sprzątanie pomieszczeń w 4 Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/019/2019

Organizacja krajowych i zagranicznych wycieczek dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2019 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/22/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/2/2019/AEZ

Usługa termicznej utylizacji odpadów medycznych pochodzących z działalności medycznej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/05/U/N/AC/2019

Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2019 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/014/2019

Usługa ubezpieczenia floty pojazdów CSK MSWiA w Warszawie w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/31/01/02/2019

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa przygotowania i przeprowadzenia zawodowego egzaminu certyfikowanego pt. Napęd i sterowanie hydrostatyczny w układach odlewniczych maszyn ciśnieniowych - Kc-zp.272-9/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-9/19

Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków K i H wraz z kompensacją mocy biernej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/18/2019

Certyfikowane szkolenia w zakresie badań wizualnych VT oraz badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-46/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/19

Szkolenie w zakresie obsługi programu AutoCAD wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wystawieniem certyfikatów I i II stopnia (Międzynarodowych Certyfikatów CAD firmy Autodesk) KC-zp.272-56/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-56/19

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Wólka Zaleska , Dzierżenin i Klusek, gm. Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.3.2019.MM

Przeprowadzenie kompleksowego pakietu szkoleń dla pracowników Centrum Informatyzacji Politechniki Rzeszowskiej z zakresu VMware, Veam i Microsoft obejmującego: przeszkolenie wskazanych osób, zapewnienie materiałów szkoleniowych, wystawienie certyfikatu, wyżywienie, zapewnienie sali szkoleniowej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/17/2019

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/23/2019/AEZ

Zorganizowanie kolonii i obozu dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej w lipcu 2019 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/23/2019

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP2926/U/18

Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/31/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej : Aktualizacja zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych zasilających budynki C1, C2, C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/3/2019/AEZ

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - BADANIE RYNKU Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2019/AEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...