Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/80/2019/AEZ

Organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia na Studiach Podyplomowych Wentylacja i Klimatyzacja Obiektów dla WGiG KC-zp.272-230/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-230/19

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER dla studentów WEiP KC-zp.272-254/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-254/19

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/118/2019

Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach 10WSKzP 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 35/2019

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku "ARCUS" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/107/2019

dozorowanie terenu kampusu uniwersyteckiego na Morasku. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: dozorowanie terenu kampusu uniwersyteckiego na Morasku tj.: Collegium Mathematicum, Collegium Physicum, Centrum NanoBioMedyczne, Archiwum, Collegium Biologicum, Collegium Chemicum Morasko, Budynek Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Collegium Historicum Morasko, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, przystanki autobusowe znajdujące się na tym terenie Część 2: dozorowanie terenu kampusu uniwersyteckiego na Morasku tj.: Collegium Geologicum, Collegium Geographicum, budynek przy tzw. placu opałowym pływalnia uniwersytecka, hala sportowa, przystanki autobusowe znajdujące się na tym terenie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/522/U/19

Transport sanitarny typu "P" dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-15/19

usługa polegająca na systematycznym wykonywaniu badań betonów w oparciu o dostarczane próbki betonowe, kostki sześcienne wielkości 150mm, w zakresie oznaczenia charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie - KC-zp.272-173/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-173/19

Usługę szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-157/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-157/19

Usługi cateringowe podczas konferencji naukowej 7th INTERNATIONAL SEMINAR ON MODERN POLYMERIC MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS (MPM2019) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/048/2019

usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ w kraju i za granicą - KC-zp.272-220/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-220/19

usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-213/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-213/19

Świadczenie usług agrotechnicznych na poletku miododajnym Nadleśnictwa Kłodawa w zadaniu Ochrona dzikich pszczół i trzmieli w Nadleśnictwie Kłodawa i Bogdaniec. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.4.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" - postępowanie nr 2. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.2019

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-05/19

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia Autosar dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/114/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej Instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu A-107 w budynku A i w pomieszczeniu C-49 w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/72/2019/AEZ

Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/07/Z/2019

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (MOA) - nadzór inwestorski GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2019

Serwisowo-okresowe przeglądy techniczne oraz utrzymanie ruchu stoiska badawczego Seal Rig. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/86/2019

usługę mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/484/U/19

Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (II) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.4.2019

Rezerwacja, wystawianie, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-08/19

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla około 2400 dzieci w wieku 5-10 lat, które będą brały udział w zajęciach laboratoryjnych w ramach programu POWR odbywających się w budynkach Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24 oraz przy ul. Jana Pawła II 37, w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/041/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...