Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Trzebież. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.4.2020

Przeglądy techniczne i naprawy aparatu angiograficznego firmy Philips SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/25/2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-09/20

Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż wybranych dróg powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.40.2020.MS

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu P dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-24/20

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/23/2020

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/11/P/2020

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 05/ZP/2020/P

Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej Biblioteka Narodowa XIV.263.4.2020

Usługa prania bielizny szpitalnej Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-29-2020

Produkcja filmów promocyjnych dla Biblioteki PK i Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/046/2020

Kurs języka angielskiego dla osób pracujących w dziekanacie WEiI, (3os), zajęcia indywidualne w ramach projektu: „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/123/2020

Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - szkolenie CISM/CISSP wraz z egzaminem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 dla WIEiT - KC-zp.272-145/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-145/20

"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Trzebież " - II postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.3.2020

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-19/20

Szkolenia świadomościowe dla pracowników (kadry administracyjnej, zarządczej oraz dydaktycznej) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach projektu PO WER Politechnika rzeszowska Uczelnią Dostępną na lata 2020-2021 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/118/2020

Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych oraz ciągów komunikacyjnych w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/103/U/I/20

Przetarg nieogrzaniczony na utylizację i wywóz odpadów medycznych oraz komunalnych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 13/13PN/2020

Szkolenia on-line dla studentów PRz w ramach projektu POWR.RE .18.003 - Automatycy dla Przemysłu 4.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/124/2020

Świadczenie usług pocztowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/32/2020

Wykonywanie usług portierskich, ochrony, stróżowania i dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku przy ul. Miłowody 2. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/31/2020

Szkolenie z MATLAB oraz MATLAB Fundamential (czyli poziom podstawowy i zaawansowany) w ramach realizacji projektu pn.: Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22", Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/038/2020

Całodzienne wyżywienie pacjentów w formie cateringu oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-13/20

usługa dezynsekcji i deratyzacji, wymiany mat wejściowych, monitorowania ppoż, dzierżawa praso kontenera oraz sukcesywna dostawa listew przeciwprzepięciowych , przeciwzakłóceniowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDMiZP-2375/16/04/01/2020

wykonanie projektu przebudowy budynku byłej akumulatorowni na potrzeby Biura Obsługi Studenta Wydziału Prawa i Administracji UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/621/U/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...