Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń wraz z egzaminem, dla pracowników AGH w zakresie zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - Szkolenie CISM/CISSP wraz z egzaminem i certyfikatami - w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-374/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-374/20

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie ,,Projektuj i buduj: ,,Przebudowa pomieszczeń na I piętrze segm. B i C budynku głównego przy ul. Dąbrowskiego 69 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-08/20

Obsługa serwisowa akceleratora TrueBeam Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-39/20

Pełnienie obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/76/2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe) dla Urzędu Miejskiego w Śremie Gmina Śrem BP.271.34.2020.BS

usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kc-zp.272-375/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-375/20

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r." Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.12.2020

Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 27/ZP/2020/P

Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2020/2021 oraz 2021/2022 na drogach powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego. Powiat Głubczycki OR.272.8.2020

Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.7.2020

Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - Kc-zp.272-373/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-373/20

Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku „D” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/295/2020

Usługa wykonania nagrań w języku migowym oraz konsultacji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/284/2020

Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych w zakresie "Zrównoważona praca z nowoczesnymi technologiami-w jaki sposób zadbać o prywatność, bezpieczeństwo i cyfrowy dobrostan", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-482/20. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-482/20

Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2021 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/296/2020

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.6.2020

Wyszukiwanie, rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na trasach zagranicznych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej podróżujących służbowo Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/098/2020

Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/311/2020

Usługa remontu dwóch silników Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NAP/303/2020

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek. Gmina Opatówek Zp.In.271.13.2020

Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla macierzy Hitachi Vantara VSP G600 na rzecz Biblioteki Narodowej Biblioteka Narodowa XIV.263.7.2020

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.4.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń terenowych) dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot został podzielony na 12 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1522/U/20

przegląd serwisowy urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania firmy Gatan zintegrowanego z transmisyjnym mikroskopem elektronowym Jeol ARM200F w Centrum NanoBioMedycznym UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1395/U/20

Dostosowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, wydruk oraz dostawa druków dyplomów dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-13/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...