Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego w ramach ochrony przeciwpozarowej lasu w Nadleśnictwie Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.12.2020

przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Prince 2 Foundation - KC-zp.272-43/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-43/20

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/1/2020

Wykonanie projektu przebudowy zespołu saunowego oraz sali fitness wraz z dostosowaniem budynku Basenu AGH do aktualnych przepisów p.poż. - KC-zp.272-91/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-91/20

przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie badań wizualnych VT i badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-53/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-53/20

usługa wykonania specjalizowanych folii - KC-zp.272-69/2020 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-69/2020

usługa dostarczenia biletów lotniczych w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych do San Francisco dla WMS - KC-zp.272-85/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-85/20

Wykonywanie usług portierskich, ochrony, stróżowania i dozorowania wszystkich obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu tj.: przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrowiskowej 2, przy ul. Sanatoryjnej 2, Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego ul. Dojazd 32 oraz Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej 34. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/3/2020

Świadczenie usług zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/20

Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/19/2020/AZP

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 XXXX) - Kc-zp.272-18/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-18/20

Wykaszanie łąk wraz ze zbioren wykoszonej biomasy - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.8.2020

przeprowadzenie szkoleń z zakresu autoprezentacji i emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-38/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-38/20

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk - leśnictwa Nasielsk i Modzele w roku 2020 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.3.2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. "Coaching Edukacyjny" dla WIMiIP - KC-zp.272-5/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-5/20

Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, przystankowych, placów zabaw oraz pojemników na psie odchody z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2020

Dostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder oraz eBook Academic Collection lub równoważnych - KC-zp.272-32/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-32/20

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap I Impuls SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/2/2020

Wykonanie usługi transportowej związanej przewozem uczestników programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Gmina Myślenice EKS.425.1.15.2020/2

Wykonanie usługi instruktorskiej w zakresie nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać" Gmina Myślenice EKS.425.1.15.2020

Wypożyczenie urządzeń pomiarowych w celu przeprowadzenia pomiarów kinematycznych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/31/2020/AZP

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu KATAMARAN/POWER działanie 3.3., na trasie Kraków - Tokyo - Kraków - KC-zp.272-73/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-73/20

Usługi wsparcia technicznego zakupu pakietów serwisowo - gwarancyjnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 11/2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/21/2020

Organizacja kolonii letniej do Giewartowa dla 40 osobowej grupy dzieci pracowników PRz w wieku od 7 do 13 lat. . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/29/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...