Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/47/U/Nu/A/2019

Naprawa główna śmigła dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/303/2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla studentów Politechniki Krakowskiej kursów przygotowujących do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 oraz przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/134/2019

Usługa cateringowa dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-12/19

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/300/2019

Usługa restauracyjna podczas spotkania okolicznościowego z w ramach Jubileuszu 45-lecia Wydziału Energetyki i Paliw i obchodów 100-lecia AGH w dniu 18.10.2019 r., KC-zp.272-650/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-650/19

Obsluga prawna Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/14/Z/2019

opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wymiany instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.28.2019

usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu stypendystów Centrum AGH UNESCO w roku 2019/2020 - KC-zp.272-589/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-589/19

Usługa serwisowa- przeglądy techniczne wg. wymogów producenta oraz pogwarancyjna opieka serwisowa bez kosztów cześci użytych do napraw sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/08/01/2019

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/29/2019

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5 700 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ujazd oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gmina Ujazd RIR.271.1.11.2019

Usługa cateringowa dla uczestników projektu Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie) Politechnika Częstochowska ZP/US-09/19

Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/294/2019

Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/21/2019

Pełnienie obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/53/2019

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą, a także montażem i demontażem techniki scenicznej na potrzeby realizacji technicznej Koncertu Finalistów Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podłężu i Woli Batorskiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2019

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/276/2019

Catering (usługi bufetowe) w formie stołu szwedzkiego w dniu 18.10.2019 dla maksymalnie 90 uczestników obchodów 100-lecia AGH, w Katedrze Telekomunikacji AGH - KC-zp.272-573/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-573/19

Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/19

Skład i wydanie monografii pt. Bezpieczeństwo pracy... - KC-zp.272-491/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-491/19

sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2202/U/19

Usługa cateringowa w dniu 11.10.2019 r. - 69. Inauguracja Roku Akademickiego 2019 / 2020 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/291/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...