Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock w roku 2021 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.3.2021

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2255/U/20

Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego (producent Drager) dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.4.2021

Przeprowadzenie wstępnych badań profilaktycznych dla studentów PRz kierowanych na staż POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/43/2021

Pielęgnacja oraz utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.27.2021

Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/MN/2021

Wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-01-2021

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021 - V edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.3.2021

TEST-poniżej tryb1 Biblioteka Narodowa TEST-poniżej.2021

TEST.2021 Biblioteka Narodowa TEST.2021

Bieżące utrzymanie Śremskiego Zoo znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie Gmina Śrem BP.271.18.2021.BS

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/32/2021

Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2021/AZP

Przeglądy i naprawy aparatu Gamma Kamery Tarczycowej Nucline TH-33 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 12/2021

Usługa przeglądów serwisowych,konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w obiektach AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2-381/02/2021

Usługa transportu dla uczestników projektu Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225/02/2021

wytworzenie pojemników na materiały zmiennofazowe i prototypu urządzenia do odzysku ciepła odpadowego wykorzystującego materiały PCM, nanoproszki, pianki metaliczne (ceramiczne), oprzyrządowania i przeprowadzenie badań wytrzymałościowych - KC-zp.272-23/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-23/21

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stron internetowych Politechniki Częstochowskiej zgodnie ze standardami dostępności WCAG 2.1 w ramach projektu "Politechnika Częstochowska uczelnią dostępną" Politechnika Częstochowska ZP/U-13/21

Dostawa sprzętu komputerowego (80MB) Datacomp_użytkownik testowy 41/ZP/2021

Gospodarka łowiecka w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Czarne w 2021 roku Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.1.2021

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/3/2021

Obsługa serwisowa linii radioterapeutycznej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-5/21

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w okresie kwiecień - czerwiec 2021 r. obszar Grodzewo, Kaleje, Luciny, Mechlin, Niesłabin, Orkowo, Zbrudzewo Gmina Śrem BP.271.22.2021.BS

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w okresie kwiecień - czerwiec 2021 r. obszar Binkowo, Dobczyn, Borgowo, Grzymysław, Kawcze, Olsza-Bystrzek, Ostrowo, Pysząca, Sosnowiec Gmina Śrem BP.271.21.2021.BS

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w okresie kwiecień - czerwiec 2021 r. obszar Bodzyniewo, Dalewo, Kadzewo, Mórka, Pełczyn - Nochówko, Wyrzeka Gmina Śrem BP.271.20.2021.BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...