Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Organizacja i obsługa poczęstunku dla 3 700 osób podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.13.2019

grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/395/U/19

Obsługa CAMO szybowców w Akademickim Ośrodków Szybowcowych w Bezmiechowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/178/2019

Organizacja cateringu podczas konferencji CZT Aeronet 25.06.2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/192/2019

Ekspozycja i promocja wynalazków Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2019 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-04/19

Usługa żywienia całodziennego kolonistów przebywających w Ośrodku AGH w Łukęcinie - KC-zp.272-415/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-415/19

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w siedzibie zamawiającego, Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Modeling of Biological Structures”, Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/176/2019

Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (V) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków oferty wariantowej znajduje się w dziale II siwz. Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.6.2019

Wykonanie i sprawdzenie 3 wersji oprogramowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/170/2019

Transport z Zespołem Specjalistycznym typu S dla SZOZ nMiD w Poznnaiu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-25/19

Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/16/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 75/2019

Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej Biblioteka Narodowa XIV.263.7.2019

"Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach Projektu "Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice - etap 2" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2019

Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 10/ZP/2019

Wykonanie pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej) w obiektach SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-182/19

Wykonywanie usług pralniczych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/41/2019

Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz ze zbieraniem, transportem i utylizacją odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-21/19

Przeprowadzenie szkolenia dla studentów i kadry dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika, w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (nr WND-POWR.03.05.00-00-Z303/17). Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1250/U/19

Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/42/2019

Sukcesywna dostawa drobnych materiałów poligraficznych Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.10.2019

Usługa polegająca na przeprowadzeniu: Certyfikowanego szkolenia dwudniowego w zakresie tematyki „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001” w siedzibie zamawiającego; Certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży” w siedzibie zamawiającego; certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Podstawy Lean Manufacturing” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/163/2019

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. Szpital Specjalistyczny US/K/4/19

wynajem autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla słuchaczy Studiów Podyplomowych WWNiG AGH - KC-zp.272-368/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-368/19

Wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski specjalistycznych pozycji wydawniczych z dziedziny energetyki, inżynierii środowiska, informatyki i fizyki technicznej oraz weryfikacji językowej specjalistycznych akademickich pozycji wydawniczych z dziedziny energetyki, inżynierii środowiska, informatyki oraz fizyki technicznej opracowanych w języku angielskim. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/068/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...