Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przeglądy techniczne aparatury medycznej Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/28/P/2020

Usługa świadczenia usług prawnych (pomocy prawnej) na rzecz Wydziału IEiT na okres 12 miesięcy - KC-zp.272-754/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-754/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021 - III edycja Nadleśnictwo Łąck SA.271.16.2020

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Kuchni Centralnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/96/2020

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-17/20

Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-17/20

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne :Przeprowadzenie kursu/warsztatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalności Przemysłowej i w ochronie środowiska, w ramach zadania "Droga do własnej firmy o profilu inżynierskim" realizowanego w projekcie POWER Droga do doskonałości Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/117/2020

Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników AGH w zakresie języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-730/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-730/20

Pełnienie ochrony zbiorów Muzeum Niepołomickiego oraz dzieł sztuki Muzeum Narodowego w Krakowie eksponowanych na Zamku Królewskim w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZPMN.271.2.2020

Prenumerata czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej na 2021r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/401/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne : Przeprowadzenie kursu/warsztatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu w ramach zadania "Droga do własnej firmy o profilu inżynierskim" realizowanego w projekcie POWER Droga do doskonałości Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2020

Usługa ochrony osób i mienia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/US/2020

Usługa szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych AGH (w szczególności Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-751/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-751/20

Przeprowadzenie indywidualnych konwersacji w języku angielskim z Native Speakerem dla kadry dyd. WCh PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/402/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-M POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/400/2020

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.159.2020.MS

Usługa transportu przewozowego na rzecz jednostek organizacyjnych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-271/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w roku 2021- przetarg II". PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.5.2020

Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice w zakresie usług społecznych Gmina Myślenice PS-4221-3/20

Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta Gmina Myślenice BZP/271/73/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego szkolenia z programu Autodesk Inventor . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/394/2020

Wykonanie instalacji hydroforowej w budynku AOS w Bezmiechowej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/403/2020

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/67/2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/391/2020

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/29/P/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...