Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa cateringowa - serwis lemoniad Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2024/AZP

Wynajem i serwis mat wejściowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2024

Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych i medycznych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-14/2024

Usługa transportowo-przeprowadzkowa zasobu Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej z budynku Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, Poznań oraz z magazynu w garażu przy Al. Niepodległości 53 do pomieszczeń Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej w Collegium Rubrum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1583/24

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024 (VII postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.4.7.2024.NMi

Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.13.2024

Catering na Radę Naukową w dniu 28 czerwca 2024 r., numer referencyjny: AZP-261-11/2024 wyk. 1. (postępowanie prowadzone na podstawie Umowy Ramowej IBD-261-11/2024 z dnia 11.06.2024 r.) Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk AZP-261-11/2024 wyk 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DS Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/93/2024

Wykonanie i realizacja projektu instalacji projektorów, jako elementu scenografii wystawy czasowej Miłosz. Powrót, w ramach promocji projektu pn.: "Pełna czytelnia Rzeczypospolitej", działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu FEnIKS 2021-2027 Biblioteka Narodowa LII.264.3.2024

Umowa ramowa na świadczenia zdrowotne udzielanych przez pielęgniarki i położne pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP/14/2024

Dostawa samochodu dostawczego finansowanego w formie leasingu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2024/AZP

Usługa transportu sanitarnego pacjentów na hemodializy, z miejsca zamieszkania do Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Pozaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/52/2024

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytu miedziano-węglowego oraz jego integracji z materiałem bazowym przy wykorzystaniu konsolidacji wybuchowej dla WIMiIP - DE-dzp.272-210/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-210/24

Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-18-2024

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/80/2024/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE- Usługa cateringowa dla uczestników II Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Poznaniu w dniach 18-20 czerwca 2024 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/2023

Świadczenie usług transportu sanitarnego typu S dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/309/2024

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Filia nr 1 - Poznań, ul. Juraszów 7/19 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/41/2024

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 12 ( z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ) oraz 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.10.2024

Przeglądy okresowe sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 69/2024

Wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji przy ul. Powstańców Warszawy 5 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 66/2024

Najem i serwis mat wejściowych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH - DE-dzp.272-63/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-63/24

Aktualizacja projektu ekologicznego i energooszczędnego Domu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/88/2024

Dowóz uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty, zajęcia edukacyjne i inne w związku z realizacją projektu "Dziś uczeń - jutro student" w roku 2024 POWIAT STARACHOWICKI ZP.272.6.2024

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/44/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...