Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.06.21
2024-07-15 godz. 13:00
Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica - Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.12.2024

0001.01.01
2024-07-15 godz. 10:00
Modernizacja instalacji wentylacji wraz z wymianą centrali wentylacyjnej oraz zakup i montaż dygestorium chemoodpornego w budynku C-6 w PIM MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/28/05/04/2024

2024.06.25
2024-07-12 godz. 10:00
Roboty remontowe i inwestycyjne na dachu budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/051/2024

0001.01.01
2024-07-12 godz. 09:00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) - Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2931/6/2024

0001.01.01
2024-07-10 godz. 10:00
Zabudowa przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-28 i L-29 Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/113/2024

0001.01.01
2024-07-10 godz. 09:00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.36.2024

2024.06.24
2024-07-09 godz. 11:00
Modernizacja kompleksu sportowego w Uszwi Gmina Gnojnik RIiD.271.9.2024

2024.06.19
2024-07-09 godz. 10:00
Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Brzeźnica Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.47.2024

2024.06.24
2024-07-09 godz. 10:00
Rozbudowa i modernizacja budynku kultury oświaty i sportu tzw. "Domu Strażaka" w msc. Lewniowa - Etap II Gmina Gnojnik RIiD.271.8.2024

0001.01.01
2024-07-09 godz. 09:45
Przebudowa drogi w miejscowości Chełmce Gmina Opatówek Zp.In.271.8.2024

2024.06.21
2024-07-09 godz. 09:00
Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żurowa w Gminie Szerzyny Gmina Szerzyny FER.271.16.2024

2024.06.20
2024-07-08 godz. 14:00
Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny Gmina Pokrzywnica RI.271.1.11.2024

2024.06.18
2024-07-08 godz. 13:00
Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej Gmina Pokrzywnica RI.271.1.10.2024

2024.06.21
2024-07-08 godz. 11:00
Remont sal wykładowych nr 301, 303, 317 w paw. A-1 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-295/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-295/24

0001.01.01
2024-07-08 godz. 10:00
Budowa ulicy Żurawiej w Śremie - etap I Gmina Śrem BP.271.26.2024.BS

2024.06.18
2024-07-08 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej/ drogi pożarowej nr 9 o długości 3,337 km w zakresie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.45.2024

0001.01.01
2024-07-08 godz. 09:00
"Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.6.2024

2024.06.20
2024-07-05 godz. 10:00
Modernizacja budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - korytarz poziom 200 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/90/2024/AZP

2024.06.17
2024-07-05 godz. 09:00
Modernizacja dróg rolniczych dojazdowych do pól GMINA DRWINIA ZP.271.6.2024

0001.01.01
2024-07-04 godz. 10:00
"Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku na potrzeby utworzenia strzelnicy pneumatycznej w Powiecie Limanowskim" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.15.2024

2024.06.18
2024-07-04 godz. 09:00
Przebudowa pom. 012 w łączniku P-B3-B4 na potrzeby Laboratorium Badań Własności Mechanicznych AGH w Krakowie - DE-dzp.272-302/24. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-302/24

0001.01.01
2024-07-04 godz. 09:00
Budowa (przebudowa) dojazdu pożarowego w Leśnictwie Bukowiec w roku 2024 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.11.2024

0001.01.01
2024-07-03 godz. 10:00
Remont pomieszczenia A-101 w budynku "A" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/103/2024

0001.01.01
2024-07-03 godz. 10:00
Rozbudowa Infrastruktury badawczej WBIŚiA - budowa kontenerów badawczych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/105/2024

2024.06.17
2024-07-03 godz. 10:00
Wymiana urządzeń i centrali systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/08/2024

1 2 3