Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.06.28
2019-08-21 godz. 10:00
Odbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.1.2019.MRN

2019.07.16
2019-08-19 godz. 08:45
Dostawa wraz z montażem jednej sztuki kamery z osprzętem do obserwacji terenów leśnych w zakresie ochrony przed pożarami Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.6.2019

2019.06.26
2019-08-06 godz. 10:00
Budowa i przebudowa urządzeń i obiektów małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Bogdaniec Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.164.2019

2019.07.17
2019-08-02 godz. 11:30
Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.6.2019

2019.07.18
2019-08-02 godz. 11:00
Remont mostu w m. Trzemeśnia oraz kładki dla pieszych w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/42/2019

2019.07.18
2019-08-02 godz. 09:45
Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Niepodległości 35 w Międzyzydrojach Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.2.2019

2019.07.10
2019-08-01 godz. 11:30
Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 w ryzalicie na I piętrze budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, wraz z wydzieleniem pożarowym i oddymianiem głównej klatki schodowej budynku, ul. Warszawska 24, Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/097/2019

2019.07.03
2019-08-01 godz. 10:00
roboty remontowe w obiektach UAM: część 1 - remont elewacji budynków Instytutu Kultury Europejskiej UAM przy ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie część 2 - naprawa i wymiana uszkodzonych płytek na korytarzach oraz tarasach, malowanie sal i ułożenie płytek przy umywalkach w laboratoriach w Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/48/B/19/1

2019.07.17
2019-08-01 godz. 10:00
Remont pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. w budynku głównym oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w Auli z uwagi na modernizację węzła c.o. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/17/2019

2019.07.17
2019-08-01 godz. 09:30
Remont laboratoriów nr 01, 131 i 345 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-481/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-481/19

2019.07.17
2019-08-01 godz. 09:00
Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. Część I: Wykonanie wentylacji dla potrzeb laboratorium biomateriałów i laboratorium obróbki cieplnej w paw. A-2; Częśc II: Remont laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 - KC-zp.272-482/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-482/19

2019.07.01
2019-07-31 godz. 10:00
remont budynku Domu Akademickiego Nieszawska związany z przystosowaniem budynku do wymagań przepisów p.poż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/63/B/19

2019.07.17
2019-07-31 godz. 09:00
"Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Mogilica oddz. 220-248" PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno S.270.2.1.2019

2019.07.09
2019-07-30 godz. 11:00
Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A Politechnika Częstochowska ZP/RB-12/19

2019.07.09
2019-07-30 godz. 11:00
Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules Politechnika Częstochowska ZP/RB-11/19

2019.07.11
2019-07-30 godz. 11:00
Prace budowlane związane z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa Politechnika Częstochowska ZP/RB-14/19

2019.07.10
2019-07-30 godz. 11:00
Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-13/19

2019.07.15
2019-07-30 godz. 10:00
Modernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Myślibórz II postępowanie Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.3.2019

2019.07.15
2019-07-30 godz. 10:00
Wymiana częściowa wyeksploatowanej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych zewnętrznych stalowych (1 szt.) na nowe w obiektach AWF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2/381/16/2019

2019.06.21
2019-07-30 godz. 10:00
Przebudowa dostosowanie pomieszczeń w budynku I na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekti realizacja ) oraz nadzór inwestorski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/06/01/2019

2019.07.11
2019-07-29 godz. 10:00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z w zbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże". Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Podłęże GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.17.2019

2019.07.12
2019-07-29 godz. 10:00
Remont pomieszczeń w Pawilonach I i II Buudynku Głównego Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/15/2019

2019.07.12
2019-07-29 godz. 09:30
Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-408/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-408/19

2019.07.12
2019-07-29 godz. 09:00
Roboty melioracyjne - konserwacyjne w Nadleśnictwie Nowogard Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard SA.270.29.2019

2019.07.12
2019-07-29 godz. 09:00
Przebudowa zasilania elektrycznego Pawilonu D-13 AGH w Krakowie ul. Gramatyka 8a - KC-zp.272-471/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-471/19

1 2 3