Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2023.12.08
2024-01-10 godz. 10:00
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/27/2023

2023.12.06
2024-01-10 godz. 09:00
Odbudowa dachu, wzmocnienie ścian i wykonanie iluminacji Baszty Florkiewiczów w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-743/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-743/23

0001.01.01
2023-12-22 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191032C w miejscowości Grodno Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.25.2023.JD

0001.01.01
2023-12-22 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.24.2023.JD

2023.12.05
2023-12-21 godz. 13:00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice Gmina Pokrzywnica RI.271.1.19.2023

2023.11.14
2023-12-21 godz. 10:00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/129/2023

2023.12.06
2023-12-21 godz. 09:00
Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-737/23

2023.12.05
2023-12-20 godz. 13:00
Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze Gmina Pokrzywnica RI.271.1.18.2023

0001.01.01
2023-12-20 godz. 11:00
Utworzenie placu zabaw w miejscowości Poręba Wielka oraz modernizacja placów zabaw w miejscowościach Brzezinka, Dwory Drugie, Rajsko i Włosienica w Gminie Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.23.2023

2023.12.01
2023-12-19 godz. 09:00
Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-596/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-596/23

0001.01.01
2023-12-15 godz. 10:00
Remont pomieszczeń nr. 7, 8, 9, 15, 17 wraz z korytarzem, remont zaplecza socjalno-sanitarnego oraz remont elewacji w budynku Preinkubatora (Laboratorium Badawcze Aeropolis) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/215/2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 10:00
Budowa Parku Naukowo-Badawczego dla Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - ETAP 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/210/2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 09:45
Przebudowa i rozbudowa o oddziały przedszkolne istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku. Gmina Opatówek Zp.In.271.25.2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 09:00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 137/20 w miejscowości Wierzchosławice SIM Małopolska Sp.z o.o. 3/ZP/2023

2023.11.24
2023-12-15 godz. 08:00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "A" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów SIM Małopolska Sp.z o.o. 2/ZP/2023

2023.11.29
2023-12-15 godz. 08:00
Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 - fizykoterapia 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 133/2023

2023.12.08
2023-12-14 godz.
Budowa ul. Długiej - ETAP I w miejscowości Zielonki (WR) Datacomp_użytkownik testowy 12/ZP/2022/WR

2023.11.23
2023-12-13 godz. 10:00
Budowa parkingu za "Koszarowcem". Collegium Iuridicum Novum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/101/B/23

2023.11.15
2023-12-13 godz. 09:00
Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego budynku E w filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/141/2023

0001.01.01
2023-12-12 godz. 10:00
Modernizacja pomieszczenia nr 206 w budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/219/2023

0001.01.01
2023-12-12 godz. 10:00
Przystosowanie istniejących układów pomiarowych w stacjach GSR_1 i GSR 2 do systemu zabezpieczenia przed wprowadzaniem wytworzonej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z zarządzaniem siecią POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/214/2023

2023.11.23
2023-12-12 godz. 10:00
Przebudowa przyłącza kanalizacji w obrębie działki inwestora do budynku DS. "MALUCH" w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 26/30 Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.104.2023.ŁZ

0001.01.01
2023-12-11 godz. 12:00
Przebudowa drogi gminnej - ul. Gabrieli Zapolskiej w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie budowy chodnika Miasto Ostrów Mazowiecka ZP.271.42.2023

2023.11.21
2023-12-07 godz. 09:00
Wykonanie ogrodzenia części terenu AGH w Miękini. KC-zp.272-694/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-694/23

2023.11.10
2023-12-05 godz. 09:00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku D-17 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-687/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-687/23

1 2