Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.26
2019-10-04 godz. 10:00
Remont zewnętrznej sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznzniu - Etap II wraz z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/58/2019

2019.09.16
2019-10-02 godz. 10:00
Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O. Powiat Głubczycki OR.272.4.2019

2019.09.12
2019-10-02 godz. 10:00
Remont instalacji deszczowej i sanitarnej w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Kościuszki 1 w Kołobrzegu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/97/B/19

2019.09.12
2019-10-01 godz. 11:00
Prace remontowe w segmencie „E” budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Dąbrowskiego 73 Politechnika Częstochowska ZP/RB-18/19

2019.08.26
2019-10-01 godz. 10:00
wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wyminą instalacji wentylacji mechanicznej na terenie CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/08/01/2019

2019.09.13
2019-10-01 godz. 09:00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.17.2019

2019.09.16
2019-09-30 godz. 11:00
Poprawa dostępności odcinków (szlaków turystycznych) łączących nadleśnictwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.6.2019.S

2019.09.13
2019-09-30 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.19.2019.KG

2019.08.29
2019-09-30 godz. 09:45
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.3.2019

2019.09.16
2019-09-30 godz. 09:00
Poprawa dostępnosci szlaków turystycznych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.4.2019.S

2019.09.11
2019-09-27 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.18.2019.KG

2019.09.11
2019-09-27 godz. 10:00
"Wymiana pokrycia dachowego na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Pakówce" Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.7.2019

2019.09.11
2019-09-26 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.17.2019.KG

2019.09.09
2019-09-26 godz. 10:00
Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/124/2019

2019.09.11
2019-09-26 godz. 09:30
"Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Łuniewo - II postępowanie" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje ZG.270.2.7.2019

2019.09.11
2019-09-26 godz. 09:30
„Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montaż zakupionych tablic w rezerwacie przyrody Karsiborskie Paprocie - II postępowanie” Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje ZG.270.2.8.2019

2019.09.10
2019-09-26 godz.
Modernizacja (przebudowa) laboratoriów D02a, D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowiew ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytów aktywnych biologicznie, bud. CZ-D(17-13) al.Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/130/2019

2019.08.06
2019-09-25 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2019.09.10
2019-09-25 godz. 09:00
Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II- KC-zp.272-607/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-607/19

2019.09.06
2019-09-24 godz. 10:00
Wymiana okien na parterze w budynku P Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/275/2019

2019.09.06
2019-09-23 godz. 12:00
modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych IMIM PAN w Krakowie - II etap. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-08-2019

2019.09.06
2019-09-23 godz. 10:30
Remont klatki schodowej (segment C - strona południowa) w budynku (18-3) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/129/2019

2019.09.06
2019-09-23 godz. 08:45
Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Goleniów w 2019 r. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.7.2019

2019.09.05
2019-09-20 godz. 10:00
montaż szlabanów na karty magnetyczne w związku z nową organizacją dostępu na parking przy budynku Collegium Minus i Collegium Maius UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/80/B/19/1

2019.09.05
2019-09-20 godz. 10:00
rozbudowa okablowania strukturalnego w budynku Collegium Biologicum UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/94/B/19

1 2