Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.07.16
2019-09-05 godz.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Usluga przeprowadzenia szkolenia oraz konsultacji indywidualnych dla dorosłych i młodzieży z Zespołem Aspergera Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/101/2019

2019.07.15
2019-08-20 godz. 11:00
Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/14/2019

2019.07.18
2019-08-19 godz. 10:30
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1707/U/19

2019.07.16
2019-08-19 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji: Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.8.2019

2019.07.12
2019-08-14 godz. 10:30
Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Działu Nauczania AGH - Kc-zp.272-426/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-426/19

2019.07.01
2019-08-13 godz. 09:30
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (VI) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków oferty wariantowej znajduje się w dziale II siwz. Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.7.2019

0001.01.01
2019-08-12 godz. 9:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.6.2019.

2019.07.18
2019-08-02 godz. 10:30
Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.33.Zp.2019

2019.06.27
2019-07-31 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1436/D/19

2019.07.11
2019-07-30 godz. 10:00
wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1113/U/1/19

2019.07.12
2019-07-30 godz. 10:00
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1889/U/19

2019.07.11
2019-07-29 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 84/2019

2019.07.18
2019-07-26 godz. 12:00
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.505.000,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 735.000 zł; - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 770.000 zł Gmina Pokrzywnica RI.271.1.7.2019

2019.07.16
2019-07-26 godz. 11:30
Przeprowadzenie kursów językowych w ramach projektów "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów" (POWR.03.01.00-00-T177/18) i "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1835/U/19

2019.07.11
2019-07-26 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/814/U/1/19

2019.07.18
2019-07-26 godz. 10:00
Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 23 i ul. Szkolna 3 w Niepołomicach oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.18.2019

2019.07.18
2019-07-26 godz. 10:00
Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS” w siedzibie zamawiającego; usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży” w siedzibie zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/203/2019

2019.06.19
2019-07-25 godz. 10:00
"Dostawa baz danych BDOT i GESUT" w ramach realizacji projektu pn.: "e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.17.2019

2019.07.12
2019-07-25 godz. 09:30
Usługa przeprowadzenia 2 dniowych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Szkolenie realizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-385/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-385/19

2019.06.19
2019-07-25 godz. 09:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa", w ramach realizacji projektu pn.: "e-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.16.2019

2019.07.16
2019-07-24 godz. 11:00
Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek Gmina Myślenice BZP/271/41/2019

2019.07.16
2019-07-24 godz. 10:00
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/209/2019

2019.07.11
2019-07-23 godz. 11:30
Usługa cateringu dla Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek" - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat Politechnika Częstochowska ZP/US-03/19

2019.07.12
2019-07-23 godz. 11:00
Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.19.2019

2019.07.15
2019-07-23 godz. 11:00
Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/23/2019

1 2