Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-12-23 godz. 12:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.60.2019

2019.11.19
2019-12-20 godz. 09:30
druk i dostawa 4 numerów kwartalnika BIS AGH dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-719/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-719/19

0001.01.01
2019-12-20 godz. 09:00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy Gmina Śrem BP.271.24.2019.BS

2019.11.22
2019-12-06 godz. 13:00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.11.2019.MK

0001.01.01
2019-12-06 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Jabłonna, w roku 2020 Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.38.2019

2019.11.05
2019-12-06 godz. 10:00
usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2681/U/19

2019.11.04
2019-12-05 godz. 10:30
ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-698/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-698/19

0001.01.01
2019-12-03 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2020 oraz zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.10.2019

2019.11.19
2019-12-03 godz. 10:00
Ochrona budynków i terenu Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 21/ZP/2019

2019.11.20
2019-12-03 godz. 09:30
Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT - Kc-zp.272-762/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-762/19

0001.01.01
2019-12-03 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.14.2019.S3

2019.11.19
2019-12-03 godz. 08:30
Zawodowe szkolenia certyfikowane dla WEAIiIB KC-zp.272-761/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-761/19

2019.11.22
2019-12-02 godz. 11:30
Obsługa cateringowa spotkania opłatkowego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/155/2019

0001.01.01
2019-12-02 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2020 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.7.2019

2019.11.21
2019-12-02 godz. 09:30
Ochrona osób i mienia, obsługa central telefonicznych, parkingu oraz monitoringu obiektów należących do Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-54/19

2019.11.18
2019-11-29 godz. 14:00
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Pokrzywnica w sezonie zimowym 2019/2020 Gmina Pokrzywnica RI.271.2.10.2019.MK

2019.11.21
2019-11-29 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/62/2019

2019.11.20
2019-11-29 godz. 10:00
okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2784/U/19

2019.11.19
2019-11-29 godz. 09:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.23.2019

2019.11.21
2019-11-29 godz. 09:00
Wdrożenie modułu controlingu i budżetowania w ramach rozbudowy uczelnianego Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą w ramach funkcjonującego systemu. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/25/2019

2019.11.14
2019-11-28 godz. 12:00
Świadczenie usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Biblioteki Narodowej w Warszawie wraz z ich odbiorem przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego Biblioteka Narodowa XIV.263.13.2019

2019.11.21
2019-11-28 godz. 10:00
Naprawa główna śmigła MTV-Propeller dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/375/2019

2019.11.20
2019-11-28 godz. 10:00
Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiR - KC-zp.272-740/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-740/19

2019.10.18
2019-11-27 godz. 11:00
USŁUGA WYKONANIA TRANSPORTU SANITARNEGO Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.3.X.2019

2019.11.20
2019-11-27 godz. 10:00
Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla studentów WEiI z zakresu efektywności parku maszynowego, wizualizacji oraz bezpieczeństwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/371/2019

1 2 3 4