Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.01.18
2019-02-27 godz. 10:00
usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/01/01/2019

0001.01.01
2019-02-20 godz. 10:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jabłonna Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.3.2019

0001.01.01
2019-02-19 godz. 10:00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jabłonna Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.3.2019

2019.01.16
2019-02-18 godz. 11:30
Usługa przygotowania do druku, wydruk i oprawa oraz dostawa katalogów, ulotek, folderów na Targi Pracy AGH - Kc-zp.272-8/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-8/19

2019.01.08
2019-02-11 godz. 11:30
obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-20/19

2019.01.03
2019-02-05 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP2926/U/18

2019.01.16
2019-02-01 godz. 10:00
Serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy okresowe i naprawy sprzętu i aparatury medycznej, tj. defibrylatory, sprzęt endoskopowy, pompy infuzyjne i infuzyjno-strzykawkowe. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 1/2019

2019.01.17
2019-01-31 godz. 14:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - BADANIE RYNKU Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2019/AEZ

2019.01.17
2019-01-31 godz. 09:00
Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-1/19

2019.01.18
2019-01-29 godz. 11:30
Przeprowadzenie zadania praktycznego z zakresu innowacji w obszarze BPO/SSC dla uczestników/czek projektu "BE CREATIVE - rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu" Politechnika Częstochowska ZP/US-01/19

2019.01.15
2019-01-29 godz. 10:30
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatowej na potrzeby projektu ChemInter, POWR.03.02.00-00-I026/16 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3059/U/18

2019.01.15
2019-01-29 godz. 09:00
Wykonanie projektu przystosowania pawilonu A-0 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż. - KC-zp.272-3/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-3/19

2019.01.16
2019-01-28 godz. 11:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.4.2019

2018.12.19
2019-01-28 godz. 10:00
Usługa codziennego, całodobowego żywienia pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci oraz przygotowanie i wydanie posiłków profilaktycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.XII.2018

0001.01.01
2019-01-28 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. /4/11/2018

2019.01.16
2019-01-28 godz. 09:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.3.2019

2019.01.17
2019-01-25 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej : "Remontu i przebudowy pomieszczeń GMDSS w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/4/2019/AEZ

2019.01.11
2019-01-25 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/rzy i położnych 45+ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/01/P/2019

2019.01.17
2019-01-25 godz. 09:30
wynajem autokarów do przewozu uczestników wycieczek pracowniczych i emeryckich organizowanych przez DSB AGH w roku 2019 - KC-zp.272-30/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-30/19

2019.01.18
2019-01-24 godz. 10:00
Wykonanie raportu na podstawie przeprowadzonych badań kontaktowych pomiaru temperatury w procesie zalewania wielkogabarytowego elementu wykonanego z żeliwa szarego oraz sferoidalnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/27/2019

2019.01.11
2019-01-24 godz. 10:00
Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/2/2019

2019.01.11
2019-01-24 godz. 10:00
Kursy języka angielskiego na różnych stopniach zaawansowania dla pracowników Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/001/2019

2019.01.16
2019-01-24 godz. 09:30
Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pograwancyjne aparatury medycznej) Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-5/19

2019.01.15
2019-01-23 godz. 12:00
Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/19

2019.01.15
2019-01-23 godz. 11:30
Sprzątanie pomieszczeń w 4 Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/005/2019

1 2