Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.25
2020-03-27 godz. 10:30
utrzymanie czystości w obiektach AGH - KC-zp.272-65/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-65/20

2020.02.20
2020-03-26 godz. 10:00
Świadczenie usług pralniczych wraz dzierżawą bielizny szpitalnej oraz leasingu urządzeń do dystrybucji odzieży medycznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/6/2020

2020.02.21
2020-03-24 godz. 09:30
Usługa przygotowania i startów sekcji AZS AGH w Akademickich Mistrzostwach Polski w sezonie 2019/2020 - Kc-zp.272-45/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-45/20

2020.02.12
2020-03-19 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na pełnienie fumkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja projektu pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 5/5PN/2020

2020.02.12
2020-03-17 godz. 09:00
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - III postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.1.2020

0001.01.01
2020-03-16 godz. 09:00
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.13.2019.S3

2020.02.26
2020-03-10 godz. 14:00
Odbiór, transport i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/13/2020

0001.01.01
2020-03-10 godz. 12:00
Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.5.2020

2020.02.07
2020-03-10 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 (III postępowanie) - Leśnictwa Kołowo, Baniewice. PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.1.2020

2020.02.25
2020-03-06 godz. 11:30
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów instalacji elektrycznej oraz renowacji konserwatorskiej komina zewnętrznego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/020/2020

2020.02.04
2020-03-06 godz. 10:00
Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/103/U/20

2020.02.21
2020-03-06 godz. 09:30
Oznakowanie szlaku turystycznego na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania "Powstanie szlaku pieszo-rowerowego "Puszczy Gorzowskiej" (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury pieszo-rowerowej) Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie SA.270.1.1.2020

2020.02.19
2020-03-06 godz. 09:00
Wykonanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central klimatyzacyjnych, central klimatyzacyjno-grzewczych oraz agregatów chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/5/2020

2020.02.24
2020-03-05 godz. 12:45
usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/12/02/01/2020

2020.02.26
2020-03-05 godz. 11:30
Usługa dostarczenia biletów lotniczych do Paryża dla 2 osób z WIMiP - KC-zp.272-111/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-111/20

2020.02.26
2020-03-05 godz. 11:00
Świadczenie usługi cateringowej (obiady, przerwy kawowe) dla uczestników szkolenia w dniach od 09 do 12 marca 2020r. - KC-zp.272-117/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-117/20

2020.02.26
2020-03-05 godz. 10:30
przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w zakresie badań wizualnych VT i badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-119/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-119/20

2020.02.26
2020-03-05 godz. 10:00
druk monografii naukowej pt.: "Mikrostrukturalna i mechaniczno-elektrochemiczna korozja materiałów konstrukcyjnych" - KC-zp.272-107/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-107/20

2020.02.26
2020-03-05 godz. 09:30
Druk monografii naukowej pt. "Uszlachetnianie odlewniczych stopów aluminium - wybrane zagadnienia" - KC-zp.272-106/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-106/20

2020.02.25
2020-03-05 godz. 09:00
"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-07/20

2020.02.26
2020-03-05 godz. 08:30
Usługa społeczna - świadczenie usług hotelarskich - zapewnienie miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją dla uczestników szkolenia - KC-zp.272-118/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-118/20

2020.02.26
2020-03-04 godz. 11:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: prowadzenie i nadzór szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej jako Kierownik specjalizacji w ramach studium podyplomowego prowadzonego przez Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM zgodnie z aktualnym programem szkolenia specjalizacyjnego w dzidzinie psychologii klinicznej ogłoszonym przez CMKP w projekcie POWER "Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" (POWR.05.04.00-00-0177/19) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/274/U/20

2020.02.18
2020-03-04 godz. 09:45
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu PZD.DT.252a.1.2020

2020.02.20
2020-03-04 godz. 09:30
usługa szkolenia jednego pracownika administracyjnego Centrum e-Learningu AGH z zakresu: "Administrator Linuksa-Intensywny kurs profesjonalnej administracji Linuksem" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp.272-67/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/20

2020.02.13
2020-03-03 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów/ek Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-02/20

1 2 3