Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.01.04
2022-02-07 godz. 10:00
usługa ubezpieczenia mienia oraz i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1864/U/21

2022.01.19
2022-02-03 godz. 10:00
Usługa zaprojektowania prototypowania aplikacji mobilnej do zarządzania dostępnością oraz wykonanie jej specyfikacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1613/U/21

2022.01.21
2022-02-03 godz. 09:00
Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu CFD w środowisku ANSYS (max.6 osób) dla WGGiIŚ - KC-zp.272-40/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/22

2022.01.21
2022-02-01 godz. 10:30
Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-01/22

2022.01.03
2022-02-01 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów oraz odbiór skratek Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/37/2021

2022.01.21
2022-01-31 godz. 10:00
Przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu i poszczególnych szkół oraz strony internetowej projektu oraz przygotowanie materiałów audiowizualnych i tekstowych do promocji kultury polskiej i kształcenia w AGH - KC-zp.272-17/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-17/22

0001.01.01
2022-01-28 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zamiennej oraz sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa OA I IT oraz Centralnej Sterylizatorni" - III Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-1-2022

0001.01.01
2022-01-28 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Skomunikowanie A-4 z S-5 – budowa obwodnicy Obornik Śląskich” GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.103.2021

2022.01.17
2022-01-28 godz. 10:00
Krajowa Konferencja Elektroniki - usługa hotelowa Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/5/2022/AZP

2022.01.18
2022-01-28 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie otworowych wymienników ciepła na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej - KC-zp.272-14/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-14/22

0001.01.01
2022-01-28 godz. 10:00
Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu SPZOZ w Bielsku Podlaskim - powtórka Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.2.2022

2022.01.20
2022-01-28 godz. 09:30
Usługa transportu ciężarowego przewozowego na rzecz jednostek organizacyjnych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-8/22

0001.01.01
2022-01-28 godz. 09:00
Usługi opiekuńcze Gmina Myślenice BZP/271/11/2022

0001.01.01
2022-01-27 godz. 12:00
Kampania informacyjno-promocyjna przy realizacji projektu pn.: Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.10.2021

0001.01.01
2022-01-27 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/8/2022

2022.01.18
2022-01-27 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej Politechnika Częstochowska ZP/U-02/22

2022.01.13
2022-01-27 godz. 09:00
Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/81/2021

2022.01.17
2022-01-25 godz. 11:00
Całodobowe świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) i karetką bariatryczną Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/7/2022

2022.01.14
2022-01-25 godz. 11:00
Okresowe przeglądy techniczne, konserwacje oraz serwis awaryjny instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-1/22

2021.12.22
2022-01-25 godz. 10:00
usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu Część 2: usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego UAM przy Dąbrowskiego 165 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1770/U/21

2022.01.14
2022-01-24 godz. 09:00
Naprawy i bieżąca konserwacja instalacji CO, instalacji solarnych, wymiennikowni ciepła z hydroforniami i stacjami uzdatniania wody zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-2/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-2/22

2021.12.13
2022-01-21 godz. 08:00
Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów na obszarze powiatu rawickiego w ramach przedsięwzięcia Rawicki Powiatowy Rower (RPR). Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.9.1.2021

2022.01.12
2022-01-20 godz. 10:00
Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.1.2022

2022.01.11
2022-01-20 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik chromatograficznych- 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/2/2022/AZP

2021.12.28
2022-01-20 godz. 09:00
Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne w zakresie stosowania technologii BigData (1), programowania w języku C++ (2) dla WGGiIŚ - KC-zp.272-685/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-685/21

1 2