Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.05.20
2019-06-26 godz. 10:00
grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/395/U/19

2019.05.20
2019-06-24 godz. 09:30
Usługa organizacji startów sekcji wyczynowych AZS AGH Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/20 - Kc-zp.272-268/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-268/19

2019.05.13
2019-06-14 godz. 09:00
Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/42/2019

2019.01.17
2019-06-10 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2019/AEZ

2019.05.17
2019-06-04 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/814/U/19

2019.04.29
2019-06-03 godz. 09:00
Wykonywanie usług pralniczych SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/41/2019

2019.05.06
2019-05-30 godz. 12:00
Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT Biblioteka Narodowa XIV.263.4.2019

0001.01.01
2019-05-30 godz. 12:00
Test Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.??.2019

2019.05.21
2019-05-30 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy, adaptacji, aranżacji i wyposazenia obiektu przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.10.2019

2019.05.21
2019-05-29 godz. 10:30
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. "Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM" - - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych Rozliczanie kosztów mediacji ze skierowania sądu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/623/U/5/19

2019.05.08
2019-05-28 godz. 10:00
Wykonanie projektu instalacji hydrantowej dla budynków UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/419/U/19

2019.05.15
2019-05-24 godz. 10:00
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowch budowy oświetlenia drogowego w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice". Gmina Myślenice BZP/271/20/2019

2019.05.14
2019-05-24 godz. 10:00
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku "ARCUS" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/153/2019

2019.05.17
2019-05-24 godz. 10:00
Usługa wymiany wymienników w DS Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/152/2019

2019.05.16
2019-05-24 godz. 10:00
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na potrzeby żywienia pacjentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP/US.261.13.2019

2019.05.17
2019-05-24 godz. 10:00
Odbiór i wywóz do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.9.2019

2019.05.10
2019-05-24 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00 . - KC-zp.272-307/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-307/19

2019.05.13
2019-05-23 godz. 09:45
Wykonanie usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w kompleksie Święta w roku 2019 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.4.2019

2019.05.15
2019-05-23 godz. 09:30
Świadczenie usługi transportu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" Politechnika Częstochowska ZP/U-12/19

2019.05.15
2019-05-23 godz. 09:00
Certyfikowane szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania MAGMASOFT® KC-zp.272-316/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-316/19

2019.05.15
2019-05-23 godz. 08:30
usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków-Warna-Kraków - KC-zp.272-317/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-317/19

2019.05.14
2019-05-22 godz. 11:00
Usługa dostarczenia biletu lotniczego na trasie Kraków-Saloniki-Kraków w terminie 16-20.06.2019 dla WGGiOŚ KC-zp.272-318/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-318/19

2019.05.15
2019-05-22 godz. 10:00
Catering z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa PRz w dniu 30.05.2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/157/2019

2019.05.14
2019-05-22 godz. 08:30
usługa transportowa - wynajem autobusu wraz z kierowcą na zajęcia terenowe 14.06.2019 studentów WIMiC - KC-zp.272-314/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/19

2019.05.09
2019-05-21 godz. 13:00
zakup kart abonamentowych do obiektów sportowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/12/04/01/2019

1 2