Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2024.06.21
2024-07-26 godz. 10:00
Usługi transportu lotniczego, kolejowego, autokarowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami zagranicznymi doktorantów, studentów i gości UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1799/24

2024.06.21
2024-07-26 godz. 09:00
Usługa druku i dostawy katalogu i ulotek dla Centrum Rekrutacji AGH - DE-dzp.272-287/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-287/24

2024.06.25
2024-07-25 godz. 10:00
konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz żurawi zainstalowanych na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-282/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-282/24

0001.01.01
2024-07-23 godz. 10:00
Usługa prania odzieży i bielizny szpitalnej oraz najem pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł operacyjnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-38/24

0001.01.01
2024-07-22 godz. 10:00
Odbiór odpadów komunalnych - II postępowanie Gmina Śrem BP.271.22.2024.BS

0001.01.01
2024-07-22 godz. 09:00
usługa nadzoru autorskiego oprogramowania InfoMedica Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/10/06/03/2024

2024.06.11
2024-07-19 godz. 09:00
Usługa polegająca na przewozie dzieci z terenu Gminy Niepołomice do placówek oświatowych na terenie Gminy Niepołomice do Wieliczki/Krakowa/Grodkowic/Bochni (w tym dzieci niepełnosprawnych) GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2024

2024.06.13
2024-07-18 godz. 10:30
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1832/24

0001.01.01
2024-07-16 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024, Pakiet nr 13 – specjalistyczny utrzymanie infrastruktury drogowej Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.4.8.2024.NMi

2024.06.14
2024-07-16 godz. 09:00
Usługa druku i dostawy Biuletynu Informacyjnego Studentów AGH (3 wydania) - DE-dzp.272-176/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie DE-dzp.272-176/24

2024.06.10
2024-07-12 godz. 11:00
Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej: sprzęt endoskopowy Olympus, aparaty RTG Siemens, Samsung oraz sterylizatorów parowych Sterivap Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/33/2024

2024.06.10
2024-07-10 godz. 11:00
Usługa w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/31/2024

2024.06.04
2024-07-09 godz. 09:00
"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-51/24

2024.06.21
2024-07-05 godz. 09:00
Świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2024 - 7 części zamówienia Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.34.2024.AŚ

2024.06.25
2024-07-04 godz. 09:00
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" - powtórka. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/58/2024

2024.06.19
2024-07-03 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji i przebudowy pomieszczeń w budynkach UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/1642/24

0001.01.01
2024-07-03 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w Poliklinice w Radomiu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/24/05/01/2024

2024.06.19
2024-07-03 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn." Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/54/2024

2024.06.14
2024-07-02 godz. 09:00
Centralny obieg dokumentów SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/55/2024

0001.01.01
2024-07-02 godz. 09:00
Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. II Postępowanie Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ZSP.ZP.261.15.2024

0001.01.01
2024-07-01 godz. 11:00
Świadczenie usług transportu sanitarnego typu S dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/324/2024

0001.01.01
2024-07-01 godz. 10:00
"Kompleksowa obsługa ratownicza na Krytej Pływalni w Limanowej" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.14.2024

2024.06.21
2024-07-01 godz. 10:00
Usługa utrzymania w czystości terenów zewnętrznych należących do RCKiK w Krakowie - Oddział Terenowy w Nowym Sączu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ZP-21-2024

2024.06.20
2024-06-28 godz. 12:00
Usługa przeprowadzenia dwóch certyfikowanych szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich kadry dydaktycznej dla dwóch grup (po 12-16 osób) w systemie stacjonarnym lub hy-brydowym (połączenie zajęć stacjonarnych i online). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP3/955/24/2

2024.06.14
2024-06-28 godz. 11:00
Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/ZO/2024

1 2