Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.03.19
2019-04-25 godz. 10:00
Usługi przeglądów okresowych i napraw aparatów rtg IBIS SIMPLY HP32 i aparatów do hemodializy DIALOG i DIALOG+ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 25/2019

2019.03.19
2019-04-19 godz. 09:30
przygotowanie i druk albumu "Agates near Cracow, Poland" - Kc-zp.272-27/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-27/19

2019.03.12
2019-04-18 godz. 10:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Dobra" w ramach realizacji projektu pn.: "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.53.2018

2019.03.04
2019-04-15 godz. 09:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" - postępowanie nr 2. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.2019

2019.03.08
2019-04-10 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Novum UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2863/U/18

2019.03.20
2019-04-08 godz. 10:00
usługę mycia okien i powierzchni szklanych na terenie obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/248/U/19

2019.02.28
2019-04-02 godz. 09:30
usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - Magazynu Informacyjnego AGH - 13 wydań 2019/2020 - KC-zp.272-84/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-84/19

2019.03.22
2019-04-01 godz. 11:30
Przeprowadzenie szkolenia "cykl ćwiczeń z Ekonomii (otoczenie społeczno-gospodarcze) w języku hiszpańskim dla studentów Wydziału Neofilologii w semestrze letnim roku akademickim 2018/2019" w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/414/U/19

2019.03.22
2019-04-01 godz. 11:30
Usługa organizacji wydarzenia: Wielkanoc Międzynarodowa 2019 w ramach projektu JOIN-US All Great Stories Begin Here KC-zp.272-196/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-196/19

2019.03.22
2019-04-01 godz. 10:30
wynajem autokarów oraz busa na przewóz studentów na potrzeby Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-145/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-145/19

2019.03.20
2019-04-01 godz. 10:00
Transport ok. 2400 dzieci w wieku 5-10 lat, w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021, z placówek na terenie woj. Małopolskiego na zajęcia laboratoryjne w ramach programu POWR odbywające się w budynkach Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 oraz przy ul. Jana Pawła II 37 (w tym transport osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową). Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/038/2019

2019.03.22
2019-04-01 godz. 08:30
Organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - KC-zp.272-186/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-186/19

2019.03.21
2019-03-29 godz. 11:30
usługa dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków-Antwerpia-Kraków - KC-zp.272-195/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-195/19

2019.03.20
2019-03-29 godz. 11:00
Konserwacja tomografu komputerowego Somatom Emotion 16 ze stacją Syngo-Via Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/18/U/N/AC/2019

2019.03.11
2019-03-29 godz. 11:00
Certyfikowane szkolenia pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 oraz szkolenie statystyczne sterowanie procesem SPC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp. 272-104/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-104/19

2019.03.21
2019-03-29 godz. 10:00
Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Bogdaniec Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.69.2019

2019.03.13
2019-03-29 godz. 09:30
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (II) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.3.2019

2019.03.21
2019-03-29 godz. 09:30
Usługa prania pościeli wraz z transportem, dla Ośrodka AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - Kc-zp.272-134/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-134/19

2019.03.20
2019-03-28 godz. 12:00
Usługa dzierżawy urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów) Gmina Myślenice BZP/271/8/2019

2019.03.20
2019-03-28 godz. 12:00
Świadczenie usług transportu na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 11/PN/MN/2019

2019.03.20
2019-03-28 godz. 11:00
Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie oraz utrzymanie jej w stałej sprawności technicznej - KC-zp.272-106/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-106/19

2019.03.18
2019-03-28 godz. 10:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z metodyk zarządzania projektami dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej w latach 2019-2021 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/80/2019

2019.03.18
2019-03-28 godz. 10:00
Przeprowadzenie cyklu 12 certyfikowanych otwartych szkoleń z zakresu obrazowania w medycynie dla studentów Matematyki WMiFS PRz, Przeprowadzenie cyklu 3 edycji zajęć warsztatowych/szkoleń z zakresu prognozowania w oprogramowaniu Statistica dla studentów Matematyki WMiFS PRz w latach 2019-2021r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/74/2019

2019.03.20
2019-03-28 godz. 10:00
Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER KC-zp.272-206/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-206/19

2019.03.15
2019-03-27 godz. 11:30
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/040/2019

1 2 3