Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2024-01-11 godz. 10:00
Pogwarancyjna usługa opieki serwisowej i wykonywanie przeglądów technicznych aparatury medycznej używanej w Centrum Radioterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/13/10/03/2023

0001.01.01
2024-01-04 godz. 10:00
Wykonanie sekwencjonowania pełnogenomowego w populacji chorych zaszczepionych przeciw COVID-19 celem poznania predyspozycji genetycznych silnej i słabej odporności immunologicznej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie PIMMSWIA-2375/22/11/06/2023

2023.11.27
2024-01-03 godz. 09:00
Usługi transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/109/2023

2023.11.14
2023-12-27 godz. 08:00
Pełna obsługa serwisowa systemu rezonansu magnetycznego INGENIA 3.0 T oraz systemu IntelliSpace Portal 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 122/2023

0001.01.01
2023-12-22 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.60.2023.NOS

2023.11.20
2023-12-20 godz. 11:30
Sprzątanie oraz pielęgnacja roślinności na terenie Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2023

2023.11.14
2023-12-19 godz. 11:00
druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - KC-zp.272-626/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-626/23

2023.11.22
2023-12-19 godz. 09:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.22.2023

2023.11.20
2023-12-18 godz. 11:00
usługi świadczenia kompleksowych prac ogrodniczo-porządkowych na rzecz AGH - KC-zp.272-625/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-625/23

0001.01.01
2023-12-18 godz. 10:00
Utrzymanie czystości w budynku OEL "Leśnik" w Zakopanem i jego otoczeniu oraz częściowa obsługa recepcji w roku 2024 Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.7.2023.NT

0001.01.01
2023-12-18 godz. 09:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Suchożebry w roku 2024 Nadleśnictwo Siedlce ZG.270.12.2023

2023.11.20
2023-12-18 godz. 09:00
Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.35.2023

2023.12.08
2023-12-18 godz. 09:00
Obsługa i bieżące naprawy instalacji technologicznych wymiennikowni ciepła w obiektach AGH - KC-zp.272-701/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-701/23

2023.11.13
2023-12-15 godz. 12:00
Usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego uzytkowania Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 52/PN/MN/2023

2023.12.07
2023-12-15 godz. 11:00
świadczenie usług cateringowych dla AGH -- KC-zp.272-746/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-746/23

2023.12.06
2023-12-15 godz. 10:00
Prowadzenie Domu Kultury w Staniątkach w roku 2024 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.42.2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sokołów w roku 2024 - II postępowanie Nadleśnictwo Sokołów SA.270.13.2023

0001.01.01
2023-12-15 godz. 10:00
Pranie wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej oraz pranie pozostałego asortymentu będą cego własnością Zamawiającego Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_20/2023

2023.12.06
2023-12-15 godz. 09:00
Prowadzenie Domu Kultury w Podłężu w roku 2024 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.272.43.2023

2023.12.06
2023-12-14 godz. 16:00
ZAPYTANIE OFERTOWE: Przeglądy konserwacyjno-serwisowe oraz nadzór serwisowy nad układami chłodnictwa i klimatyzacji na terenie Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1959/U/23

2023.12.08
2023-12-14 godz. 11:00
Odśnieżanie dachó, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z dachów w obiektach SZOZnMiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ADZP-381-A-335/23

2023.12.08
2023-12-14 godz. 11:00
Opieka serwisowa nad systemem AGFA IMAX 6 zainstalowanym w Zakładzie Radiologii Lekarskiej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 139/2023

2023.12.06
2023-12-14 godz. 10:30
Dozorowanie i ochrona obiektów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.107.2023.MT

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w roku 2024 (II postępowanie) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.1.10.2023.NN

0001.01.01
2023-12-14 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grójec w roku 2024 (II postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych KF.270.2.11.2023.NG

1 2 3