Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2020-07-09 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 15/15PN/2020

2020.05.27
2020-06-30 godz. 11:30
Utrzymanie czystości w budynkach Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej , ul. Kamiennej , ul. Kanoniczej , ul. Podchorążych , Al. Jana Pawła II , ul. Bydgoskiej , ul. Lea , ul. Skarżyńskiego . Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/041/2020

2020.05.27
2020-06-30 godz. 10:00
Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/810/U/20

2020.05.27
2020-06-29 godz. 11:00
Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 15/PN/WU/2020

2020.05.26
2020-06-29 godz. 11:00
Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2020

2020.05.26
2020-06-29 godz. 10:00
Usługa ubezpieczenia mienia CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/28/04/01/2020

2020.05.29
2020-06-25 godz. 10:00
Ochrona obiektów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach na okres od 01-08-2020 do 31-07-2023 r Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 19/2020/V

2020.05.20
2020-06-23 godz. 09:00
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021"- IV postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.4.2020

2020.06.05
2020-06-19 godz. 09:45
Świadczenie usług konserwacji, obsługi, napraw i awarii elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych systemu wentylacji i klimatyzacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 70/2020

2020.06.04
2020-06-16 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-10/20

2020.05.19
2020-06-16 godz. 10:00
Limit na gwarancje bankowe Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/48/2020/AZP

2020.06.02
2020-06-16 godz. 09:30
Temat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/033/2020

2020.06.03
2020-06-15 godz. 11:00
Modernizacja części ekspozycji stałej Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.5.2020

2020.06.04
2020-06-15 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej budowy i przebudowy wind towarowo-osobowych oraz budowy platform schodowych w budynkach przy ul. Jagiellonskiej 3 i Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.1.2020

2020.06.03
2020-06-15 godz. 09:30
Świadczenie usług w zakresie transportu z Zespołem Specjalistycznym typu S dla SZOZ Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-25/20

2020.05.29
2020-06-15 godz. 09:00
Świadczenie usług transportu żywności SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/33/2020

2020.06.05
2020-06-15 godz. 09:00
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) dla zadania: "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/42/2020

0001.01.01
2020-06-12 godz. 12:00
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-19-2020

2020.05.14
2020-06-12 godz. 11:30
Zapewnienie noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych podczas warsztatów organizowanych w ramach projektów: "Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (POWR.03.01.00-00-T132/18) oraz "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów" (POWR.03.01.00-00-T177/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/732/U/20

2020.06.04
2020-06-12 godz. 09:30
usługa audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez ACMiN AGH i ACK Cyfronet AGH w ramach programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową PANDA 2/9/2016- KC-zp.272-243/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-243/20

2020.04.01
2020-06-12 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/23/2020

0001.01.01
2020-06-10 godz. 11:00
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-30-2020

2020.05.19
2020-06-10 godz. 10:30
Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-27/20

2020.04.29
2020-06-10 godz. 09:00
Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/27/2020

2020.05.20
2020-06-09 godz. 09:30
usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia i egzaminu Professional Scrum Master (PSM-1) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-151/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-151/20

1 2