Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.09.13
2019-10-16 godz. 13:15
Grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu oraz członków ich rodzin Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 24/24PN/2019

2019.09.13
2019-10-16 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w roku 2019". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.25.2019

2019.09.04
2019-10-10 godz. 12:00
Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 135/2019/N/SUWAŁKI

2019.08.28
2019-10-03 godz. 10:00
Usługa serwisowa- przeglądy techniczne wg. wymogów producenta oraz pogwarancyjna opieka serwisowa bez kosztów cześci użytych do napraw sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/08/01/2019

2019.09.17
2019-10-02 godz. 11:00
Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/29/2019

2019.08.30
2019-10-01 godz. 12:00
Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2019

2019.08.30
2019-10-01 godz. 10:00
Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/21/2019

2019.08.22
2019-09-30 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podłężu i Woli Batorskiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2019

2019.09.16
2019-09-27 godz. 09:00
Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/19

2019.09.17
2019-09-26 godz. 09:30
Usługa cateringowa podczas spotkań organizowanych w ramach projektu "TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0" Politechnika Częstochowska ZP/US-08/19

2019.09.16
2019-09-26 godz. 09:30
Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-41/19

2019.09.12
2019-09-25 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Ogrodu Botanicznego przy ul. Dąbrowskiego 165 i 169 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1706/U/1/19

2019.09.13
2019-09-25 godz. 10:00
Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek organizacyjnych na lata 2020 - 2021. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.9.2019

2019.09.12
2019-09-24 godz. 11:30
Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-30/19

2019.09.06
2019-09-24 godz. 09:45
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 7 / 2019

2019.09.16
2019-09-24 godz. 09:30
Instalacja i migracja danych do środowiska Novell Open Workgroup Suite 2018 - KC-zp.272-557/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-557/19

2019.09.13
2019-09-23 godz. 08:30
świadczenie usług małej poligrafii w zakresie wydruków dla Centrum AGH UNESCO - KC-zp.272-590/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-590/19

2019.09.10
2019-09-20 godz. 14:00
Usługa organizacji wyjazdów warsztatowych, wycieczek jednodniowych, wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2019-2021 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat tj. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia GMINA DRWINIA ZP.PWD.271.4.2019

2019.09.10
2019-09-20 godz. 12:30
Kompleksowa usługa cateringowa dla uczestników głównych obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH w dniu 19 października 2019 r. w ICE Kraków - KC-zp.272-577/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-577/19

2019.09.12
2019-09-20 godz. 11:00
Usługa transportu pacjentów Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/PN/MN/2019

2019.09.10
2019-09-20 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla studentów w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Wydział Neofilologii) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1461/U/19

2019.09.12
2019-09-20 godz. 09:30
Obsługa cateringowa warsztatów organizowanych przez Katedrę Informatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-615/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-615/19

2019.09.11
2019-09-20 godz. 08:30
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku dla WFiIS AGH w Krakowie - KC-zp.272-612/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-612/19

2019.08.02
2019-09-19 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.2.2019.MRN

2019.08.19
2019-09-19 godz. 09:30
Usługa druku offsetowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-443/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-443/19

1 2 3