Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.10.30
2020-12-02 godz. 12:00
Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.26.2020

0001.01.01
2020-11-27 godz. 12:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.25.2020

0001.01.01
2020-11-27 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2021 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.3.2020

2020.10.26
2020-11-26 godz. 10:00
wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, elektrowciągów, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamóienia został podzielony na 9 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1351/U/20

0001.01.01
2020-11-26 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2021 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.3.2020

0001.01.01
2020-11-26 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśńictwa Głęboki Bród w roku 2021 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród ZG.270.3.2020

0001.01.01
2020-11-23 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Siedlce w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Siedlce Z.270.1.2020

0001.01.01
2020-11-23 godz. 09:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sokołów w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Sokołów ZG.270.2.1.2020

2020.10.20
2020-11-20 godz. 10:00
Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/978/U/20

0001.01.01
2020-11-20 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021. Nadleśnictwo Łąck SA.270.11.2020

0001.01.01
2020-11-19 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.3.2020

0001.01.01
2020-11-19 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2021 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.4.2020.S3

2020.10.14
2020-11-18 godz. 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2021 Gmina Łapanów IBP.III.271.4.2020

2020.10.13
2020-11-18 godz. 11:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.429.910zł Gmina Myślenice BZP/271/51/2020

2020.10.30
2020-11-18 godz. 09:30
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kuryłówka w latach 2021-22 roku Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.72.2.2020

2020.10.16
2020-11-17 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Płońsk w Latach 2021-2022. Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.9.2020

2020.10.13
2020-11-16 godz. 11:00
Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskowników, powstających na oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Niepołomice. WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.2.2020

2020.10.14
2020-11-16 godz. 10:00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2021 r. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.18.2020

0001.01.01
2020-11-16 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DLiUT.260.39.2020

2020.10.30
2020-11-13 godz. 09:30
usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: " Moderator design thinking " w ramach projektu POWR.03.05.00.00-Z307/17 - KC-zp.272-552/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-552/20

2020.10.09
2020-11-12 godz. 08:45
Usługi przeglądów i legalizacji wag 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 122/2020

2020.10.07
2020-11-10 godz. 11:00
Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/52/2020

2020.10.30
2020-11-10 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług z zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 32/32PN/2020

2020.09.18
2020-11-10 godz. 10:00
Remont dla odnowienia klasy r/v IMOR wraz z remontem 2 z 3 silników głównych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2020/AZP

0001.01.01
2020-11-10 godz. 10:00
Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 26/ZP/2020/P

1 2 3