Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 498

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 440

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 519
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 512
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 577
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 515
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 530
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 525
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 511
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 522
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 522

Pobierz wszystkie dokumenty