Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 522

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 460

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 540
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 536
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 597
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 540
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 558
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 551
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 545
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 547
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 544

Pobierz wszystkie dokumenty