Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 492

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 430

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 509
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 503
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 569
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 508
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 524
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 515
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 503
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 513
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 514

Pobierz wszystkie dokumenty