Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 417

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 497
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 490
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 560
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 498
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 512
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 503
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 493
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 501
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 504

Pobierz wszystkie dokumenty