Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 494

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 436

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 513
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 508
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 572
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 512
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 526
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 519
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 506
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 518
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 518

Pobierz wszystkie dokumenty