Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 506

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 448

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 525
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 520
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 584
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 524
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 538
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 535
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 521
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 532
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 529

Pobierz wszystkie dokumenty