Szczegóły ogłoszenia

NA/P/44/2015

"Przebudowa pomieszczenia nr 12 w budynku Preinkubatora Akademickiego na laboratorium badań uszczelnień dla potrzeb Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji WBMiL Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2015.03.06 486

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,5 2015.03.06 423

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - zał. nr 2 do wzoru umowy doc 55,0 2015.03.06 501
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.03.06 496
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ zip 6257,1 2015.03.06 563
Wykaz osób doc 36,5 2015.03.06 502
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.03.06 519
Wykaz usług doc 34,5 2015.03.06 508
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.03.06 496
Wzór umowy doc 207,5 2015.03.06 505
Zakres projektu - załącznik nr 1 do umowy doc 78,0 2015.03.06 509

Pobierz wszystkie dokumenty