Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 428

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 359

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 470
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 488
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 617
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 483
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 482
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 444
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 464
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 468

Pobierz wszystkie dokumenty