Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 445

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 376

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 486
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 505
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 636
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 500
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 499
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 462
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 480
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 483

Pobierz wszystkie dokumenty