Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 462

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 389

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 506
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 524
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 651
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 517
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 515
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 484
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 506
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 503

Pobierz wszystkie dokumenty