Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 440

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 370

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 479
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 499
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 629
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 494
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 494
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 456
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 476
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 477

Pobierz wszystkie dokumenty