Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 435

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 364

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 473
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 493
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 624
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 489
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 489
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 449
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 470
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 472

Pobierz wszystkie dokumenty