Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 459

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 387

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 500
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 520
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 648
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 512
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 510
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 479
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 496
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 499

Pobierz wszystkie dokumenty