Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2015

"Remont pokoju 143a w budynku ''L-29'' Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 13,0 2015.04.10 448

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 178,5 2015.04.10 379

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.04.10 488
Lokalizacja budynku L 29 pdf 124,1 2015.04.10 508
Przedmiar robót pdf 204,9 2015.04.10 639
Specyfikacja Techniczna pdf 97,2 2015.04.10 503
Umowa na roboty budowlane doc 145,5 2015.04.10 501
Wykaz osób doc 74,5 2015.04.10 466
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.04.10 482
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.04.10 487

Pobierz wszystkie dokumenty