Szczegóły ogłoszenia

NA/P/98/2015

"Adaptacja pomieszczeń w budynku F (2) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 230,1 2015.05.12 496

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 136,4 2015.05.21 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 48,5 2015.05.12 385

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 60,0 2015.05.12 470
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.05.12 464
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 23,5 2015.05.12 532
Wykaz osób doc 77,0 2015.05.12 436
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.05.12 462
Wzór oferty na roboty budowlane doc 62,5 2015.05.12 455
Wzór umowy na roboty budowlane doc 190,5 2015.05.12 466

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.05.2015 doc 22,0 2015.05.21 437

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁ. 1. Schemat DSO pdf 346,7 2015.05.21 25213
ZAŁ. 2 . Schemat ideowy SAP pdf 66,4 2015.05.21 18032
ZAŁ.3. Specyfikacja Urządzeń SAP pdf 57,5 2015.05.21 13958

Pobierz wszystkie dokumenty