Szczegóły ogłoszenia

NA/P/98/2015

"Adaptacja pomieszczeń w budynku F (2) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 230,1 2015.05.12 474

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 136,4 2015.05.21 373

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 48,5 2015.05.12 364

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 60,0 2015.05.12 445
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.05.12 442
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 23,5 2015.05.12 506
Wykaz osób doc 77,0 2015.05.12 416
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.05.12 440
Wzór oferty na roboty budowlane doc 62,5 2015.05.12 435
Wzór umowy na roboty budowlane doc 190,5 2015.05.12 441

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.05.2015 doc 22,0 2015.05.21 414

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁ. 1. Schemat DSO pdf 346,7 2015.05.21 25191
ZAŁ. 2 . Schemat ideowy SAP pdf 66,4 2015.05.21 18004
ZAŁ.3. Specyfikacja Urządzeń SAP pdf 57,5 2015.05.21 13928

Pobierz wszystkie dokumenty