Szczegóły ogłoszenia

NA/P/98/2015

"Adaptacja pomieszczeń w budynku F (2) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 230,1 2015.05.12 461

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 136,4 2015.05.21 360

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 48,5 2015.05.12 350

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 60,0 2015.05.12 432
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.05.12 429
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 23,5 2015.05.12 493
Wykaz osób doc 77,0 2015.05.12 401
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.05.12 427
Wzór oferty na roboty budowlane doc 62,5 2015.05.12 423
Wzór umowy na roboty budowlane doc 190,5 2015.05.12 430

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.05.2015 doc 22,0 2015.05.21 399

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁ. 1. Schemat DSO pdf 346,7 2015.05.21 25178
ZAŁ. 2 . Schemat ideowy SAP pdf 66,4 2015.05.21 17989
ZAŁ.3. Specyfikacja Urządzeń SAP pdf 57,5 2015.05.21 13913

Pobierz wszystkie dokumenty