Szczegóły ogłoszenia

NA/P/98/2015

"Adaptacja pomieszczeń w budynku F (2) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 230,1 2015.05.12 486

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 136,4 2015.05.21 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 48,5 2015.05.12 378

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 60,0 2015.05.12 459
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.05.12 453
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 23,5 2015.05.12 521
Wykaz osób doc 77,0 2015.05.12 426
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.05.12 451
Wzór oferty na roboty budowlane doc 62,5 2015.05.12 447
Wzór umowy na roboty budowlane doc 190,5 2015.05.12 453

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.05.2015 doc 22,0 2015.05.21 427

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁ. 1. Schemat DSO pdf 346,7 2015.05.21 25204
ZAŁ. 2 . Schemat ideowy SAP pdf 66,4 2015.05.21 18016
ZAŁ.3. Specyfikacja Urządzeń SAP pdf 57,5 2015.05.21 13949

Pobierz wszystkie dokumenty