Szczegóły ogłoszenia

NA/P/98/2015

"Adaptacja pomieszczeń w budynku F (2) Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 230,1 2015.05.12 465

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 136,4 2015.05.21 364

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 48,5 2015.05.12 353

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 60,0 2015.05.12 436
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.05.12 434
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 23,5 2015.05.12 498
Wykaz osób doc 77,0 2015.05.12 406
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.05.12 431
Wzór oferty na roboty budowlane doc 62,5 2015.05.12 427
Wzór umowy na roboty budowlane doc 190,5 2015.05.12 434

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.05.2015 doc 22,0 2015.05.21 404

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZAŁ. 1. Schemat DSO pdf 346,7 2015.05.21 25182
ZAŁ. 2 . Schemat ideowy SAP pdf 66,4 2015.05.21 17993
ZAŁ.3. Specyfikacja Urządzeń SAP pdf 57,5 2015.05.21 13918

Pobierz wszystkie dokumenty