Szczegóły ogłoszenia

NA/P/154/2015

"Remont wykładzin podłogowych oraz wymiana drzwi w dziekanacie WE i I w budynku A przy ul. W. Pola 2 Politechniki Rzeszowskiej im. I.Łukasiewicza."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 226,6 2015.06.17 447

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.06.17 387

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.06.17 485
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 712,2 2015.06.17 502
Wykaz osób doc 67,5 2015.06.17 465
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.06.17 479
Wzór oferty doc 64,5 2015.06.17 472
Wzór umowy na roboty budowlane doc 186,0 2015.06.17 463

Pobierz wszystkie dokumenty