Szczegóły ogłoszenia

NA/P/154/2015

"Remont wykładzin podłogowych oraz wymiana drzwi w dziekanacie WE i I w budynku A przy ul. W. Pola 2 Politechniki Rzeszowskiej im. I.Łukasiewicza."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 226,6 2015.06.17 425

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.06.17 372

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.06.17 466
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 712,2 2015.06.17 482
Wykaz osób doc 67,5 2015.06.17 448
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.06.17 463
Wzór oferty doc 64,5 2015.06.17 452
Wzór umowy na roboty budowlane doc 186,0 2015.06.17 446

Pobierz wszystkie dokumenty