Szczegóły ogłoszenia

NA/P/154/2015

"Remont wykładzin podłogowych oraz wymiana drzwi w dziekanacie WE i I w budynku A przy ul. W. Pola 2 Politechniki Rzeszowskiej im. I.Łukasiewicza."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 226,6 2015.06.17 430

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.06.17 376

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.06.17 470
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 712,2 2015.06.17 486
Wykaz osób doc 67,5 2015.06.17 453
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.06.17 466
Wzór oferty doc 64,5 2015.06.17 457
Wzór umowy na roboty budowlane doc 186,0 2015.06.17 450

Pobierz wszystkie dokumenty