Szczegóły ogłoszenia

NA/P/198/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,4 2015.07.10 410

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2015.07.10 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.10 435
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.10 468
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.10 462
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.10 445
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.10 469
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.10 465

Pobierz wszystkie dokumenty