Szczegóły ogłoszenia

NA/P/198/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,4 2015.07.10 438

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2015.07.10 437

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.10 466
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.10 495
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.10 497
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.10 481
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.10 506
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.10 500

Pobierz wszystkie dokumenty