Szczegóły ogłoszenia

NA/P/198/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,4 2015.07.10 423

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2015.07.10 420

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.10 448
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.10 477
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.10 475
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.10 457
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.10 485
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.10 477

Pobierz wszystkie dokumenty