Szczegóły ogłoszenia

NA/P/198/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,4 2015.07.10 402

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2015.07.10 402

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.10 430
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.10 462
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.10 452
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.10 435
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.10 459
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.10 456

Pobierz wszystkie dokumenty