Szczegóły ogłoszenia

NA/P/198/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,4 2015.07.10 426

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2015.07.10 423

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.10 452
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.10 483
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.10 481
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.10 462
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.10 490
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.10 482

Pobierz wszystkie dokumenty