Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2015

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium K-42 w bud. K dla Katedry Fizyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,3 2015.07.14 422

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.07.28 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 175,5 2015.07.14 390

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.14 467
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2205,5 2015.07.14 492
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.14 475
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.14 455
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.14 480
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2015.07.14 472

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.07.28 393

Pobierz wszystkie dokumenty