Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2015

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium K-42 w bud. K dla Katedry Fizyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,3 2015.07.14 386

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.07.28 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 175,5 2015.07.14 360

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.14 434
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2205,5 2015.07.14 459
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.14 437
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.14 417
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.14 447
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2015.07.14 438

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.07.28 359

Pobierz wszystkie dokumenty