Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2015

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium K-42 w bud. K dla Katedry Fizyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,3 2015.07.14 413

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.07.28 378

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 175,5 2015.07.14 384

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.14 460
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2205,5 2015.07.14 484
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.14 465
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.14 447
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.14 470
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2015.07.14 464

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.07.28 385

Pobierz wszystkie dokumenty