Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2015

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium K-42 w bud. K dla Katedry Fizyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,3 2015.07.14 435

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.07.28 397

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 175,5 2015.07.14 401

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.14 480
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2205,5 2015.07.14 502
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.14 490
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.14 467
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.14 493
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2015.07.14 487

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.07.28 405

Pobierz wszystkie dokumenty