Szczegóły ogłoszenia

NA/P/199/2015

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w laboratorium K-42 w bud. K dla Katedry Fizyki Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 247,3 2015.07.14 392

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.07.28 360

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 175,5 2015.07.14 367

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.14 439
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2205,5 2015.07.14 465
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.14 442
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.14 423
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.14 452
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2015.07.14 444

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.07.28 364

Pobierz wszystkie dokumenty