Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,8 2015.07.17 345

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2015.07.17 312

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.07.17 408
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.07.17 430
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.07.17 409
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.07.17 421
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.07.17 403
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.07.17 399
Wykaz osób doc 70,0 2015.07.17 383
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.07.17 397
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2015.07.17 392
Wzór umowy doc 201,0 2015.07.17 402

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,5 2015.07.20 337

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 22,0 2015.07.20 343

Pobierz wszystkie dokumenty