Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,8 2015.07.17 352

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2015.07.17 316

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.07.17 417
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.07.17 439
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.07.17 413
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.07.17 428
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.07.17 412
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.07.17 409
Wykaz osób doc 70,0 2015.07.17 389
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.07.17 403
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2015.07.17 401
Wzór umowy doc 201,0 2015.07.17 411

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,5 2015.07.20 349

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 22,0 2015.07.20 349

Pobierz wszystkie dokumenty