Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,8 2015.07.17 358

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2015.07.17 322

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.07.17 423
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.07.17 444
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.07.17 418
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.07.17 433
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.07.17 418
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.07.17 414
Wykaz osób doc 70,0 2015.07.17 397
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.07.17 411
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2015.07.17 409
Wzór umowy doc 201,0 2015.07.17 415

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,5 2015.07.20 356

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 22,0 2015.07.20 355

Pobierz wszystkie dokumenty