Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,8 2015.07.17 367

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2015.07.17 330

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.07.17 430
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.07.17 453
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.07.17 426
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.07.17 445
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.07.17 430
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.07.17 425
Wykaz osób doc 70,0 2015.07.17 405
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.07.17 421
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2015.07.17 417
Wzór umowy doc 201,0 2015.07.17 425

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,5 2015.07.20 364

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 22,0 2015.07.20 365

Pobierz wszystkie dokumenty