Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,8 2015.07.17 395

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2015.07.17 351

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.07.17 456
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.07.17 476
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.07.17 448
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.07.17 498
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.07.17 461
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.07.17 460
Wykaz osób doc 70,0 2015.07.17 435
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.07.17 447
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2015.07.17 444
Wzór umowy doc 201,0 2015.07.17 452

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,5 2015.07.20 388

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 22,0 2015.07.20 391

Pobierz wszystkie dokumenty