Szczegóły ogłoszenia

NA/P/214/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,8 2015.07.17 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2015.07.17 339

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.07.17 441
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.07.17 461
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.07.17 435
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.07.17 483
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.07.17 446
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.07.17 445
Wykaz osób doc 70,0 2015.07.17 421
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.07.17 433
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2015.07.17 428
Wzór umowy doc 201,0 2015.07.17 437

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,5 2015.07.20 375

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 22,0 2015.07.20 377

Pobierz wszystkie dokumenty