Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2015

"Wykonanie oznakowania poziomego: dróg kołowania, stanowisk postojowych oraz drogi startowej dla lotniska ERPJ na terenie OKL Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/Rzeszowa."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 251,6 2015.07.21 445

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.21 362

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.21 444
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 2 zip 3537,4 2015.07.21 479
Wykaz osób doc 67,5 2015.07.21 449
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.21 434
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.21 449
Wzór umowy na roboty budowlane doc 203,0 2015.07.21 444

Pobierz wszystkie dokumenty