Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2015

"Wykonanie oznakowania poziomego: dróg kołowania, stanowisk postojowych oraz drogi startowej dla lotniska ERPJ na terenie OKL Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/Rzeszowa."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 251,6 2015.07.21 461

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.21 387

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.21 461
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 2 zip 3537,4 2015.07.21 498
Wykaz osób doc 67,5 2015.07.21 472
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.21 451
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.21 468
Wzór umowy na roboty budowlane doc 203,0 2015.07.21 465

Pobierz wszystkie dokumenty