Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2015

"Wykonanie oznakowania poziomego: dróg kołowania, stanowisk postojowych oraz drogi startowej dla lotniska ERPJ na terenie OKL Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/Rzeszowa."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 251,6 2015.07.21 479

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.21 398

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.21 478
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 2 zip 3537,4 2015.07.21 513
Wykaz osób doc 67,5 2015.07.21 493
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.21 469
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.21 486
Wzór umowy na roboty budowlane doc 203,0 2015.07.21 479

Pobierz wszystkie dokumenty