Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2015

"Wykonanie oznakowania poziomego: dróg kołowania, stanowisk postojowych oraz drogi startowej dla lotniska ERPJ na terenie OKL Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/Rzeszowa."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 251,6 2015.07.21 495

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.21 410

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.21 495
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 2 zip 3537,4 2015.07.21 526
Wykaz osób doc 67,5 2015.07.21 506
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.21 487
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.21 499
Wzór umowy na roboty budowlane doc 203,0 2015.07.21 494

Pobierz wszystkie dokumenty