Szczegóły ogłoszenia

NA/P/207/2015

"Wykonanie oznakowania poziomego: dróg kołowania, stanowisk postojowych oraz drogi startowej dla lotniska ERPJ na terenie OKL Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce k/Rzeszowa."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 251,6 2015.07.21 473

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.21 395

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.21 475
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 2 zip 3537,4 2015.07.21 509
Wykaz osób doc 67,5 2015.07.21 482
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.21 464
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.07.21 478
Wzór umowy na roboty budowlane doc 203,0 2015.07.21 475

Pobierz wszystkie dokumenty