Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 248,9 2015.07.22 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.07.22 377

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.07.22 504
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 496
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 481
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.07.22 468
Wzór umowy doc 205,0 2015.07.22 472

Pobierz wszystkie dokumenty