Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 248,9 2015.07.22 416

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.07.22 364

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.07.22 492
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 481
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 463
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.07.22 454
Wzór umowy doc 205,0 2015.07.22 458

Pobierz wszystkie dokumenty