Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 248,9 2015.07.22 411

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.07.22 359

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.07.22 480
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 477
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 453
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.07.22 446
Wzór umowy doc 205,0 2015.07.22 452

Pobierz wszystkie dokumenty