Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 248,9 2015.07.22 424

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.07.22 368

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.07.22 499
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 489
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 472
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.07.22 462
Wzór umowy doc 205,0 2015.07.22 466

Pobierz wszystkie dokumenty