Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 248,9 2015.07.22 450

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.07.22 395

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.07.22 521
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 511
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 498
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.07.22 482
Wzór umowy doc 205,0 2015.07.22 486

Pobierz wszystkie dokumenty