Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,7 2015.07.22 446

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,0 2015.07.22 400

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 1299,4 2015.07.22 475
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 481
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 490
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2015.07.22 480
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,0 2015.07.22 502

Pobierz wszystkie dokumenty