Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,7 2015.07.22 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,0 2015.07.22 387

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 1299,4 2015.07.22 465
Wykaz osób doc 76,0 2015.07.22 469
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.22 479
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2015.07.22 471
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,0 2015.07.22 492

Pobierz wszystkie dokumenty