Szczegóły ogłoszenia

NA/P/241/2015

"Remont pomieszczeń nr A-17 i A-20 (schowki na parterze) dla potrzeb Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,1 2015.07.29 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,2 2015.07.29 417

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2983,7 2015.07.29 466
Wykaz osób doc 71,5 2015.07.29 454
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.07.29 455
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2015.07.29 468
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.29 456

Pobierz wszystkie dokumenty