Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,3 2015.07.30 404

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.30 339

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.30 453
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.30 463
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.30 448
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.30 453
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.30 466
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.30 459

Pobierz wszystkie dokumenty