Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,3 2015.07.30 373

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.30 318

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.30 423
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.30 432
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.30 416
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.30 418
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.30 439
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.30 419

Pobierz wszystkie dokumenty