Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,3 2015.07.30 383

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.30 327

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.30 430
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.30 445
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.30 427
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.30 432
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.30 447
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.30 432

Pobierz wszystkie dokumenty