Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,3 2015.07.30 356

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.30 301

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.30 405
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.30 414
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.30 398
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.30 399
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.30 420
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.30 402

Pobierz wszystkie dokumenty