Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2015

"Remont pomieszczeń dydaktycznych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,3 2015.07.30 366

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 171,5 2015.07.30 310

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.07.30 414
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3281,3 2015.07.30 423
Wykaz osób doc 76,5 2015.07.30 409
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.07.30 409
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2015.07.30 432
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.07.30 413

Pobierz wszystkie dokumenty