Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,9 2015.08.06 444

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,0 2015.08.06 437

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.08.06 535
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.08.06 570
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.08.06 530
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.08.06 549
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.08.06 523
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.08.06 520
Wykaz osób doc 70,0 2015.08.06 540
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.08.06 527
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.08.06 519
Wzór umowy doc 201,5 2015.08.06 555

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2015.08.07 551

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 28,7 2015.08.07 493

Pobierz wszystkie dokumenty