Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,9 2015.08.06 480

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,0 2015.08.06 464

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.08.06 567
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.08.06 603
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.08.06 567
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.08.06 584
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.08.06 556
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.08.06 553
Wykaz osób doc 70,0 2015.08.06 574
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.08.06 570
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.08.06 552
Wzór umowy doc 201,5 2015.08.06 590

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2015.08.07 582

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 28,7 2015.08.07 528

Pobierz wszystkie dokumenty