Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,9 2015.08.06 448

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,0 2015.08.06 442

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.08.06 538
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.08.06 575
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.08.06 532
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.08.06 553
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.08.06 525
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.08.06 523
Wykaz osób doc 70,0 2015.08.06 544
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.08.06 531
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.08.06 521
Wzór umowy doc 201,5 2015.08.06 559

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2015.08.07 554

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 28,7 2015.08.07 495

Pobierz wszystkie dokumenty