Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,9 2015.08.06 437

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,0 2015.08.06 429

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.08.06 528
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.08.06 562
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.08.06 520
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.08.06 541
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.08.06 515
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.08.06 514
Wykaz osób doc 70,0 2015.08.06 530
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.08.06 520
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.08.06 510
Wzór umowy doc 201,5 2015.08.06 547

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2015.08.07 542

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 28,7 2015.08.07 485

Pobierz wszystkie dokumenty