Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,9 2015.08.06 430

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,0 2015.08.06 419

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.08.06 522
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.08.06 556
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.08.06 514
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.08.06 534
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.08.06 510
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.08.06 508
Wykaz osób doc 70,0 2015.08.06 523
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.08.06 515
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.08.06 504
Wzór umowy doc 201,5 2015.08.06 542

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2015.08.07 536

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 28,7 2015.08.07 481

Pobierz wszystkie dokumenty