Szczegóły ogłoszenia

NA/P/252/2015

"Remont nawierzchni tarasów, schodów i spoczników w budynku Laboratorium Lotniczego Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej (AOS) w Bezmiechowej Górnej k/Leska"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,9 2015.08.06 458

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,0 2015.08.06 450

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.08.06 547
Mapka - Bezmiechowa - Laboratorium jpg 26,2 2015.08.06 581
Mapka - Okolice Leska jpg 48,8 2015.08.06 546
Przedmiar robót pdf 116,2 2015.08.06 563
Rem. nawierzch. tarasów, schodów i spoczników AOS Bezmiech. Opis xls 71,5 2015.08.06 534
Specyfikacja Techniczna STWiOR pdf 219,1 2015.08.06 532
Wykaz osób doc 70,0 2015.08.06 553
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2015.08.06 543
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,5 2015.08.06 530
Wzór umowy doc 201,5 2015.08.06 569

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2015.08.07 564

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 28,7 2015.08.07 507

Pobierz wszystkie dokumenty