Szczegóły ogłoszenia

NA/P/263/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.08.11 499

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.08.11 445

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.08.11 511
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.08.11 543
Wykaz osób doc 76,0 2015.08.11 509
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.08.11 509
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.08.11 519
Wzór umowy doc 205,0 2015.08.11 527

Pobierz wszystkie dokumenty