Szczegóły ogłoszenia

NA/P/263/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.08.11 437

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.08.11 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.08.11 469
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.08.11 495
Wykaz osób doc 76,0 2015.08.11 467
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.08.11 466
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.08.11 467
Wzór umowy doc 205,0 2015.08.11 481

Pobierz wszystkie dokumenty