Szczegóły ogłoszenia

NA/P/263/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.08.11 468

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.08.11 426

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.08.11 490
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.08.11 519
Wykaz osób doc 76,0 2015.08.11 488
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.08.11 487
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.08.11 493
Wzór umowy doc 205,0 2015.08.11 505

Pobierz wszystkie dokumenty