Szczegóły ogłoszenia

NA/P/263/2015

"Remont pomieszczeń L- 41(a-b-c) i L- 47a w budynku L-29 dla WBMiL Politechnik Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.08.11 511

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.08.11 455

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.08.11 523
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 3941,5 2015.08.11 554
Wykaz osób doc 76,0 2015.08.11 520
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.08.11 519
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.08.11 529
Wzór umowy doc 205,0 2015.08.11 538

Pobierz wszystkie dokumenty