Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2015

"Wykonanie instalacji i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach C i L-29 oraz wymiana baterii natryskowych w hali Sportowej Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 19,6 2015.08.11 413

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 167,5 2015.08.11 353

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.08.11 476
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1118,8 2015.08.11 485
Wykaz osób doc 34,0 2015.08.11 473
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2015.08.11 456
Wzór oferty na dostawy doc 62,5 2015.08.11 482
Wzór umowy na roboty budowlane rar 81,5 2015.08.11 488

Pobierz wszystkie dokumenty