Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2015

"Wykonanie instalacji i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach C i L-29 oraz wymiana baterii natryskowych w hali Sportowej Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 19,6 2015.08.11 391

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 167,5 2015.08.11 328

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.08.11 452
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1118,8 2015.08.11 464
Wykaz osób doc 34,0 2015.08.11 450
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2015.08.11 434
Wzór oferty na dostawy doc 62,5 2015.08.11 458
Wzór umowy na roboty budowlane rar 81,5 2015.08.11 466

Pobierz wszystkie dokumenty