Szczegóły ogłoszenia

NA/P/256/2015

"Wykonanie instalacji i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach C i L-29 oraz wymiana baterii natryskowych w hali Sportowej Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 19,6 2015.08.11 396

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 167,5 2015.08.11 331

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.08.11 458
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1118,8 2015.08.11 471
Wykaz osób doc 34,0 2015.08.11 456
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2015.08.11 439
Wzór oferty na dostawy doc 62,5 2015.08.11 465
Wzór umowy na roboty budowlane rar 81,5 2015.08.11 474

Pobierz wszystkie dokumenty