Szczegóły ogłoszenia

NA/P/271/2015

"Remont pomieszczeń nr A-17 i A-20 (schowki na parterze) dla potrzeb Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,2 2015.08.18 435

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 176,0 2015.08.18 378

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2983,7 2015.08.18 496
Wykaz osób doc 72,0 2015.08.18 474
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.08.18 464
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2015.08.18 468
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.08.18 474

Pobierz wszystkie dokumenty