Szczegóły ogłoszenia

NA/P/281/2015

"Przebudowa odcinków sieci i przyłączy elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych przy domach studenckich Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 251,3 2015.09.02 414

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.09.15 381

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 176,0 2015.09.02 399

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.09.02 491
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 16746,4 2015.09.02 509
Umowa doc 187,5 2015.09.02 449
Wykaz osób doc 36,0 2015.09.02 471
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.09.02 477
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2015.09.02 465

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,8 2015.09.15 403

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania - załącznik zip 7595,1 2015.09.15 377

Pobierz wszystkie dokumenty