Szczegóły ogłoszenia

NA/P/301/2015

"Remont pomieszczeń nr A-17 i A-20 (schowki na parterze) dla potrzeb Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,3 2015.09.15 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 176,5 2015.09.15 387

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 2983,7 2015.09.15 478
Wykaz osób doc 72,0 2015.09.15 464
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.09.15 492
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.09.15 462
Wzór umowy na roboty budowlane doc 204,5 2015.09.15 459

Pobierz wszystkie dokumenty