Szczegóły ogłoszenia

NA/P/339/2015

"Zagospodarowanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2015.10.15 433

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.10.29 493

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 168,5 2015.10.15 509

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 43,5 2015.10.15 653
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.10.15 676
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 7748,5 2015.10.15 699
Wykaz osób doc 72,5 2015.10.15 641
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.10.15 654
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,0 2015.10.15 665
Wzór umowy doc 205,0 2015.10.15 644

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT doc 18,6 2015.10.29 484

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 30.10.2015 doc 24,1 2015.10.30 601
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2015.10.22 505

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał do odp 2 - Lokalizacja Stacji trafo przy Hali sportowej 30.10.2015 pdf 268,4 2015.10.30 564
Zmana ogłoszenia 2 doc 53,5 2015.10.30 557

Pobierz wszystkie dokumenty