Szczegóły ogłoszenia

NA/P/361/2015

"Remont węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej zlokalizowanych na parterze w budynkach H i P dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowych i Aplikacji Portalowych Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 245,4 2015.10.29 435

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.10.29 409

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.10.29 575
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 718,6 2015.10.29 490
Wykaz osób doc 72,0 2015.10.29 493
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.10.29 469
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2015.10.29 507
Wzór umowy doc 202,0 2015.10.29 477

Pobierz wszystkie dokumenty