Szczegóły ogłoszenia

NA/P/361/2015

"Remont węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej zlokalizowanych na parterze w budynkach H i P dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowych i Aplikacji Portalowych Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 245,4 2015.10.29 383

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.10.29 367

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.10.29 468
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 718,6 2015.10.29 450
Wykaz osób doc 72,0 2015.10.29 452
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.10.29 429
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2015.10.29 452
Wzór umowy doc 202,0 2015.10.29 423

Pobierz wszystkie dokumenty