Szczegóły ogłoszenia

NA/P/361/2015

"Remont węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej zlokalizowanych na parterze w budynkach H i P dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowych i Aplikacji Portalowych Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 245,4 2015.10.29 460

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2015.10.29 433

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.10.29 863
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 7z 718,6 2015.10.29 513
Wykaz osób doc 72,0 2015.10.29 518
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.10.29 496
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,5 2015.10.29 530
Wzór umowy doc 202,0 2015.10.29 509

Pobierz wszystkie dokumenty