Szczegóły ogłoszenia

NA/P/375/2015

"Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „J” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,9 2015.11.12 479

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.11.25 426

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 183,0 2015.11.12 536

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.11.12 559
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ zip 5757,6 2015.11.12 613
Wykaz osób doc 68,0 2015.11.12 553
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.11.12 550
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2015.11.12 549
Wzór umowy doc 231,0 2015.11.12 578

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 20,3 2015.11.25 509

Pobierz wszystkie dokumenty