Szczegóły ogłoszenia

NA/P/375/2015

"Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „J” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,9 2015.11.12 493

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.11.25 444

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 183,0 2015.11.12 548

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.11.12 573
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ zip 5757,6 2015.11.12 629
Wykaz osób doc 68,0 2015.11.12 569
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.11.12 564
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2015.11.12 570
Wzór umowy doc 231,0 2015.11.12 594

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 20,3 2015.11.25 527

Pobierz wszystkie dokumenty