Szczegóły ogłoszenia

NA/P/375/2015

"Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „J” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,9 2015.11.12 488

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.11.25 439

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 183,0 2015.11.12 544

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.11.12 568
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ zip 5757,6 2015.11.12 625
Wykaz osób doc 68,0 2015.11.12 564
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.11.12 560
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2015.11.12 564
Wzór umowy doc 231,0 2015.11.12 589

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 20,3 2015.11.25 522

Pobierz wszystkie dokumenty