Szczegóły ogłoszenia

NA/P/375/2015

"Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „J” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,9 2015.11.12 474

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.11.25 419

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 183,0 2015.11.12 530

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.11.12 553
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ zip 5757,6 2015.11.12 607
Wykaz osób doc 68,0 2015.11.12 547
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.11.12 546
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2015.11.12 544
Wzór umowy doc 231,0 2015.11.12 574

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 20,3 2015.11.25 504

Pobierz wszystkie dokumenty