Szczegóły ogłoszenia

NA/P/375/2015

"Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego i systemu telewizji dozorowej CCTV w budynku „J” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 256,9 2015.11.12 510

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.11.25 458

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 183,0 2015.11.12 564

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.11.12 587
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ zip 5757,6 2015.11.12 644
Wykaz osób doc 68,0 2015.11.12 585
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2015.11.12 577
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2015.11.12 585
Wzór umowy doc 231,0 2015.11.12 611

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 20,3 2015.11.25 539

Pobierz wszystkie dokumenty