Szczegóły ogłoszenia

NA/P/374/2015

"Remont pomieszczenia nr H-80 w budynku H dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,4 2015.11.12 458

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 164,0 2015.11.12 456

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.11.12 779
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1083,9 2015.11.12 583
Wykaz osób doc 34,0 2015.11.12 541
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.11.12 546
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2015.11.12 550
Wzór umowy na roboty budowlane doc 192,0 2015.11.12 493

Pobierz wszystkie dokumenty