Szczegóły ogłoszenia

NA/P/374/2015

"Remont pomieszczenia nr H-80 w budynku H dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,4 2015.11.12 487

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 164,0 2015.11.12 483

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.11.12 1086
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1083,9 2015.11.12 617
Wykaz osób doc 34,0 2015.11.12 576
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.11.12 578
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2015.11.12 590
Wzór umowy na roboty budowlane doc 192,0 2015.11.12 527

Pobierz wszystkie dokumenty