Szczegóły ogłoszenia

NA/P/374/2015

"Remont pomieszczenia nr H-80 w budynku H dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 14,4 2015.11.12 445

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 164,0 2015.11.12 445

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja p.poż. pdf 313,7 2015.11.12 730
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1083,9 2015.11.12 576
Wykaz osób doc 34,0 2015.11.12 529
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.11.12 536
Wzór oferty na roboty budowlane doc 53,0 2015.11.12 541
Wzór umowy na roboty budowlane doc 192,0 2015.11.12 481

Pobierz wszystkie dokumenty