Szczegóły ogłoszenia

NA/P/408/2015

"Remont pomieszczenia nr L-30/31 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 249,4 2015.12.01 435

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.12.11 430

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 179,0 2015.12.01 428

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 57,5 2015.12.01 466
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.01 486
Szczegółowy opis przedm. zamówienia - zał. nr 2 zip 4506,6 2015.12.01 530
Wykaz osób doc 76,5 2015.12.01 500
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.01 453
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.01 464
Wzór umowy doc 212,5 2015.12.01 463

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2015.12.11 458

Pobierz wszystkie dokumenty