Szczegóły ogłoszenia

NA/P/408/2015

"Remont pomieszczenia nr L-30/31 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 249,4 2015.12.01 478

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.12.11 471

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 179,0 2015.12.01 463

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 57,5 2015.12.01 511
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.01 526
Szczegółowy opis przedm. zamówienia - zał. nr 2 zip 4506,6 2015.12.01 570
Wykaz osób doc 76,5 2015.12.01 543
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.01 491
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.01 502
Wzór umowy doc 212,5 2015.12.01 506

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2015.12.11 494

Pobierz wszystkie dokumenty