Szczegóły ogłoszenia

NA/P/408/2015

"Remont pomieszczenia nr L-30/31 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 249,4 2015.12.01 515

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.12.11 510

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 179,0 2015.12.01 504

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 57,5 2015.12.01 546
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.01 566
Szczegółowy opis przedm. zamówienia - zał. nr 2 zip 4506,6 2015.12.01 606
Wykaz osób doc 76,5 2015.12.01 581
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.01 526
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.01 544
Wzór umowy doc 212,5 2015.12.01 546

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2015.12.11 530

Pobierz wszystkie dokumenty