Szczegóły ogłoszenia

NA/P/408/2015

"Remont pomieszczenia nr L-30/31 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 249,4 2015.12.01 464

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.12.11 457

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 179,0 2015.12.01 454

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 57,5 2015.12.01 496
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.01 513
Szczegółowy opis przedm. zamówienia - zał. nr 2 zip 4506,6 2015.12.01 555
Wykaz osób doc 76,5 2015.12.01 527
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.01 476
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.01 488
Wzór umowy doc 212,5 2015.12.01 490

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2015.12.11 480

Pobierz wszystkie dokumenty