Szczegóły ogłoszenia

NA/P/408/2015

"Remont pomieszczenia nr L-30/31 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 249,4 2015.12.01 458

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 2,7 2015.12.11 452

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 179,0 2015.12.01 449

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 57,5 2015.12.01 492
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.01 509
Szczegółowy opis przedm. zamówienia - zał. nr 2 zip 4506,6 2015.12.01 549
Wykaz osób doc 76,5 2015.12.01 523
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.01 472
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.01 484
Wzór umowy doc 212,5 2015.12.01 484

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2015.12.11 476

Pobierz wszystkie dokumenty