Szczegóły ogłoszenia

NA/P/422/2015

"Remont nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo Badawczego w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 243,6 2015.12.07 447

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 167,0 2015.12.07 402

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.07 491
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 318,3 2015.12.07 520
Wykaz osób doc 72,0 2015.12.07 484
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.07 475
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.07 454
Wzór umowy doc 184,0 2015.12.07 498

Pobierz wszystkie dokumenty