Szczegóły ogłoszenia

NA/P/422/2015

"Remont nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo Badawczego w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 243,6 2015.12.07 423

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 167,0 2015.12.07 380

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.07 470
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 318,3 2015.12.07 496
Wykaz osób doc 72,0 2015.12.07 460
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.07 454
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.07 435
Wzór umowy doc 184,0 2015.12.07 472

Pobierz wszystkie dokumenty