Szczegóły ogłoszenia

NA/P/422/2015

"Remont nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo Badawczego w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 243,6 2015.12.07 413

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 167,0 2015.12.07 369

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.07 460
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 318,3 2015.12.07 484
Wykaz osób doc 72,0 2015.12.07 451
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.07 443
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.07 424
Wzór umowy doc 184,0 2015.12.07 461

Pobierz wszystkie dokumenty