Szczegóły ogłoszenia

NA/P/422/2015

"Remont nawierzchni z kostki betonowej przy budynku Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo Badawczego w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 243,6 2015.12.07 486

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 167,0 2015.12.07 436

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2015.12.07 527
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 zip 318,3 2015.12.07 556
Wykaz osób doc 72,0 2015.12.07 522
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2015.12.07 514
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2015.12.07 491
Wzór umowy doc 184,0 2015.12.07 538

Pobierz wszystkie dokumenty