Szczegóły ogłoszenia

NA/P/437/2015

"Remont pomieszczenia nr L-20 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 18,1 2015.12.17 546

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,1 2015.12.17 503

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.12.17 536
Wykaz osób doc 34,0 2015.12.17 539
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.12.17 554
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.12.17 547
Zał nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia rar 4117,0 2015.12.17 640
Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 209,0 2015.12.17 524

Pobierz wszystkie dokumenty