Szczegóły ogłoszenia

NA/P/437/2015

"Remont pomieszczenia nr L-20 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 18,1 2015.12.17 527

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,1 2015.12.17 486

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.12.17 514
Wykaz osób doc 34,0 2015.12.17 523
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.12.17 535
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.12.17 528
Zał nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia rar 4117,0 2015.12.17 623
Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 209,0 2015.12.17 502

Pobierz wszystkie dokumenty