Szczegóły ogłoszenia

NA/P/437/2015

"Remont pomieszczenia nr L-20 w budynku L-30, dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu , Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 18,1 2015.12.17 498

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,1 2015.12.17 460

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 313,7 2015.12.17 488
Wykaz osób doc 34,0 2015.12.17 494
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2015.12.17 505
Wzór oferty na roboty budowlane doc 65,5 2015.12.17 497
Zał nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia rar 4117,0 2015.12.17 594
Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 209,0 2015.12.17 473

Pobierz wszystkie dokumenty