Szczegóły ogłoszenia

NA/P/7/2016

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 241,3 2016.01.14 375

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 182,0 2016.01.14 361

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 do SIWZ -Branża budowlana -przedmiary pdf 591,4 2016.01.14 452
Zał. nr 2 do SIWZ -Branża elektryczna przedmiary pdf 304,1 2016.01.14 408
Zał. nr 3 do SIWZ -Branża sanitarna przedmiary pdf 200,3 2016.01.14 378
Zał. nr 4 do SIWZ STWIOR Roboty ogólno budowlane pdf 147,4 2016.01.14 370
Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oferty doc 57,5 2016.01.14 375
Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy ramowej doc 75,5 2016.01.14 371
Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2016.01.14 373
Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób doc 77,0 2016.01.14 373

Pobierz wszystkie dokumenty