Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2016

"Przebudowa i wydzielenie z komunikacji pomieszczeń biurowych i archiwum dokumentacji dla WBMiL i WMiFS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,0 2016.01.27 482

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2016.01.27 433

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.01.27 485
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 19582,7 2016.01.27 540
Wykaz osób doc 47,5 2016.01.27 482
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.01.27 482
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2016.01.27 475
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2016.01.27 466

Pobierz wszystkie dokumenty