Szczegóły ogłoszenia

NA/P/25/2016

"Przebudowa i wydzielenie z komunikacji pomieszczeń biurowych i archiwum dokumentacji dla WBMiL i WMiFS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,0 2016.01.27 422

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 170,5 2016.01.27 385

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.01.27 432
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 19582,7 2016.01.27 482
Wykaz osób doc 47,5 2016.01.27 427
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.01.27 429
Wzór oferty na roboty budowlane doc 57,0 2016.01.27 425
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2016.01.27 414

Pobierz wszystkie dokumenty