Szczegóły ogłoszenia

NA/P/64/2016

"Roboty w zakresie demontażu, dostawy, montażu oraz uruchomienia dygestoriów wraz z wykonaniem do tych urządzeń instalacji nawiewno - wywiewnej w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 17,9 2016.03.08 385

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,5 2016.03.08 392

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.08 459
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1180,3 2016.03.08 438
Wykaz osób doc 43,5 2016.03.08 532
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2016.03.08 429
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2016.03.08 417
Wzór umowy na roboty budowlane doc 206,5 2016.03.08 423

Pobierz wszystkie dokumenty