Szczegóły ogłoszenia

NA/P/64/2016

"Roboty w zakresie demontażu, dostawy, montażu oraz uruchomienia dygestoriów wraz z wykonaniem do tych urządzeń instalacji nawiewno - wywiewnej w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 17,9 2016.03.08 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,5 2016.03.08 385

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.08 455
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1180,3 2016.03.08 431
Wykaz osób doc 43,5 2016.03.08 525
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2016.03.08 421
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2016.03.08 411
Wzór umowy na roboty budowlane doc 206,5 2016.03.08 417

Pobierz wszystkie dokumenty