Szczegóły ogłoszenia

NA/P/64/2016

"Roboty w zakresie demontażu, dostawy, montażu oraz uruchomienia dygestoriów wraz z wykonaniem do tych urządzeń instalacji nawiewno - wywiewnej w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 17,9 2016.03.08 406

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,5 2016.03.08 415

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.08 480
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1180,3 2016.03.08 460
Wykaz osób doc 43,5 2016.03.08 551
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2016.03.08 452
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2016.03.08 442
Wzór umowy na roboty budowlane doc 206,5 2016.03.08 442

Pobierz wszystkie dokumenty