Szczegóły ogłoszenia

NA/P/76/2016

"Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego serwerowni w budynkach dydaktycznych C i F Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,9 2016.03.21 482

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 162,7 2016.03.25 486

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,5 2016.03.21 531

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 2 doc 58,0 2016.03.21 581
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.21 583
Pozwolenie na budowę pdf 208,6 2016.03.21 600
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3 zip 10561,0 2016.03.21 620
Wykaz osób doc 72,0 2016.03.21 601
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2016.03.21 587
Wykaz zagrożeń wyst. w obiektach PRz doc 238,0 2016.03.21 635
Wzór oferty na roboty budowlane doc 60,0 2016.03.21 580
Wzór umowy doc 215,5 2016.03.21 602

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ doc 21,3 2016.03.25 574
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 04.04.2016 doc 21,8 2016.04.04 495

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Rysunek PBE-01 (pełny skan)odp. z 04.04.2016 pdf 224,2 2016.04.04 507
ZMIANA OGŁOSZENIA 04.04.2016 doc 29,5 2016.04.04 481

Pobierz wszystkie dokumenty