Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 450

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 492

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 544
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 562
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 531
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 530
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 524
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 511
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 509

Pobierz wszystkie dokumenty