Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 466

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 509

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 562
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 577
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 548
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 549
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 544
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 529
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 526

Pobierz wszystkie dokumenty