Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 415

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 460

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 508
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 528
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 498
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 494
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 487
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 476
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 470

Pobierz wszystkie dokumenty