Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 393

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 435

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 489
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 505
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 476
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 469
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 464
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 454
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 445

Pobierz wszystkie dokumenty