Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 423

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 467

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 516
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 535
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 508
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 503
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 499
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 486
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 482

Pobierz wszystkie dokumenty