Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 397

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 439

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 492
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 510
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 479
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 472
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 467
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 456
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 448

Pobierz wszystkie dokumenty