Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2016

"Remont wybranych pomieszczeń w budynkach dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza dla potrzeb Wydziału Zarządzania."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 15,5 2016.03.22 385

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,5 2016.03.22 426

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo pdf 311,8 2016.03.22 481
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5122,3 2016.03.22 494
Wykaz osób doc 47,5 2016.03.22 468
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.03.22 458
Wykaz zagrożeń występujących w obiektach PRz doc 215,5 2016.03.22 455
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2016.03.22 445
Wzór umowy na roboty budowlane doc 214,5 2016.03.22 439

Pobierz wszystkie dokumenty