Szczegóły ogłoszenia

NA/P/123/2016

"Zaprojektowanie i częściowe wykonanie robót budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj - w zakresie Obudowy zewnętrznych klatek schodowych oraz budowa dwóch osłon śmietnikowych przy domach studenckich NESTOR i PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 244,7 2016.04.29 445

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 49,8 2016.04.29 425

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 1 do umowy doc 61,5 2016.04.29 482
Instr. bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 5 do umowy) pdf 226,8 2016.04.29 468
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 do SIWZ zip 42153,3 2016.04.29 535
Wykaz osób doc 64,5 2016.04.29 474
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2016.04.29 479
Wzór oferty na roboty budowlane doc 68,0 2016.04.29 477
Wzór umowy na roboty budowlane doc 220,0 2016.04.29 479
Zakres projektu zał. nr 2 do umowy doc 61,0 2016.04.29 480
Zasady wspóldziałania BHP zał. nr 10 do umowy zip 4072,8 2016.04.29 470

Pobierz wszystkie dokumenty