Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2016

"Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 – 307 – 309 – 310 – 311– 312– 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,1 2016.05.10 384

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,7 2016.05.11 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,2 2016.05.10 438

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 2 doc 68,0 2016.05.10 506
Instr. bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 5 do umowy) pdf 226,8 2016.05.10 487
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 zip 4716,7 2016.05.10 505
Wykaz osób doc 76,0 2016.05.10 477
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2016.05.10 465
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2016.05.10 449
Wzór umowy na roboty budowlane doc 211,0 2016.05.10 469
Zasady wspóldziałania BHP zał. nr 10 do umowy zip 4072,8 2016.05.10 476

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2016.05.11 411

Pobierz wszystkie dokumenty