Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2016

"Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 – 307 – 309 – 310 – 311– 312– 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,1 2016.05.10 431

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,7 2016.05.11 405

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,2 2016.05.10 473

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 2 doc 68,0 2016.05.10 552
Instr. bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 5 do umowy) pdf 226,8 2016.05.10 537
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 zip 4716,7 2016.05.10 549
Wykaz osób doc 76,0 2016.05.10 527
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2016.05.10 524
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2016.05.10 498
Wzór umowy na roboty budowlane doc 211,0 2016.05.10 524
Zasady wspóldziałania BHP zał. nr 10 do umowy zip 4072,8 2016.05.10 525

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2016.05.11 463

Pobierz wszystkie dokumenty