Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2016

"Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 – 307 – 309 – 310 – 311– 312– 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,1 2016.05.10 475

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,7 2016.05.11 456

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,2 2016.05.10 521

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 2 doc 68,0 2016.05.10 601
Instr. bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 5 do umowy) pdf 226,8 2016.05.10 589
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 zip 4716,7 2016.05.10 599
Wykaz osób doc 76,0 2016.05.10 583
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2016.05.10 573
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2016.05.10 549
Wzór umowy na roboty budowlane doc 211,0 2016.05.10 581
Zasady wspóldziałania BHP zał. nr 10 do umowy zip 4072,8 2016.05.10 576

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2016.05.11 513

Pobierz wszystkie dokumenty