Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2016

"Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 – 307 – 309 – 310 – 311– 312– 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,1 2016.05.10 399

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,7 2016.05.11 368

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,2 2016.05.10 449

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 2 doc 68,0 2016.05.10 519
Instr. bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 5 do umowy) pdf 226,8 2016.05.10 501
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 zip 4716,7 2016.05.10 519
Wykaz osób doc 76,0 2016.05.10 493
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2016.05.10 477
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2016.05.10 466
Wzór umowy na roboty budowlane doc 211,0 2016.05.10 480
Zasady wspóldziałania BHP zał. nr 10 do umowy zip 4072,8 2016.05.10 490

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2016.05.11 423

Pobierz wszystkie dokumenty