Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2016

"Remont pomieszczeń biurowych w budynku L-27 Nr.: 306 – 307 – 309 – 310 – 311– 312– 313 - 404 - 410 dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 246,1 2016.05.10 408

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,7 2016.05.11 382

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 50,2 2016.05.10 460

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy zał. nr 2 doc 68,0 2016.05.10 531
Instr. bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 5 do umowy) pdf 226,8 2016.05.10 514
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3 zip 4716,7 2016.05.10 532
Wykaz osób doc 76,0 2016.05.10 505
Wykaz robót budowlanych doc 42,5 2016.05.10 487
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,0 2016.05.10 477
Wzór umowy na roboty budowlane doc 211,0 2016.05.10 489
Zasady wspóldziałania BHP zał. nr 10 do umowy zip 4072,8 2016.05.10 505

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,3 2016.05.11 436

Pobierz wszystkie dokumenty