Szczegóły ogłoszenia

NA/P/266/2016

"Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku F(2) Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 104,0 2016.10.07 546

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 50,5 2016.10.21 475

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2016.10.07 470

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2016.10.07 510
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2016.10.07 494
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia rar 6744,2 2016.10.07 569
Wykaz osób doc 35,0 2016.10.07 510
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.10.07 14878
Wzór oferty na roboty budowlane doc 81,5 2016.10.07 534
Wzór umowy na roboty budowlane rar 924,3 2016.10.07 502
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2016.10.07 505

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 28,0 2016.10.21 454

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dd. 18.10.2016r. doc 29,0 2016.10.18 477
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 30,5 2016.10.21 497

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 701,5 2016.10.25 470

Pobierz wszystkie dokumenty