Szczegóły ogłoszenia

NA/P/266/2016

"Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku F(2) Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 104,0 2016.10.07 494

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 50,5 2016.10.21 428

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2016.10.07 431

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2016.10.07 461
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2016.10.07 453
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia rar 6744,2 2016.10.07 524
Wykaz osób doc 35,0 2016.10.07 461
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.10.07 14833
Wzór oferty na roboty budowlane doc 81,5 2016.10.07 485
Wzór umowy na roboty budowlane rar 924,3 2016.10.07 459
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2016.10.07 459

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 28,0 2016.10.21 414

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dd. 18.10.2016r. doc 29,0 2016.10.18 435
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 30,5 2016.10.21 452

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 701,5 2016.10.25 423

Pobierz wszystkie dokumenty