Szczegóły ogłoszenia

NA/P/266/2016

"Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku F(2) Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 104,0 2016.10.07 512

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 50,5 2016.10.21 445

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2016.10.07 446

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2016.10.07 478
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2016.10.07 471
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia rar 6744,2 2016.10.07 542
Wykaz osób doc 35,0 2016.10.07 481
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.10.07 14850
Wzór oferty na roboty budowlane doc 81,5 2016.10.07 506
Wzór umowy na roboty budowlane rar 924,3 2016.10.07 474
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2016.10.07 478

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 28,0 2016.10.21 428

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dd. 18.10.2016r. doc 29,0 2016.10.18 452
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 30,5 2016.10.21 468

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 701,5 2016.10.25 440

Pobierz wszystkie dokumenty