Szczegóły ogłoszenia

NA/P/266/2016

"Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku F(2) Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 104,0 2016.10.07 465

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 50,5 2016.10.21 393

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2016.10.07 405

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2016.10.07 424
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2016.10.07 423
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia rar 6744,2 2016.10.07 489
Wykaz osób doc 35,0 2016.10.07 427
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.10.07 14803
Wzór oferty na roboty budowlane doc 81,5 2016.10.07 451
Wzór umowy na roboty budowlane rar 924,3 2016.10.07 430
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2016.10.07 427

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 28,0 2016.10.21 384

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dd. 18.10.2016r. doc 29,0 2016.10.18 405
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 30,5 2016.10.21 404

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 701,5 2016.10.25 390

Pobierz wszystkie dokumenty