Szczegóły ogłoszenia

NA/P/266/2016

"Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku F(2) Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 104,0 2016.10.07 442

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 50,5 2016.10.21 368

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2016.10.07 382

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2016.10.07 399
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2016.10.07 400
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia rar 6744,2 2016.10.07 456
Wykaz osób doc 35,0 2016.10.07 403
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2016.10.07 14778
Wzór oferty na roboty budowlane doc 81,5 2016.10.07 428
Wzór umowy na roboty budowlane rar 924,3 2016.10.07 402
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2016.10.07 400

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 28,0 2016.10.21 363

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dd. 18.10.2016r. doc 29,0 2016.10.18 380
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 21.10.2016r. doc 30,5 2016.10.21 379

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 701,5 2016.10.25 364

Pobierz wszystkie dokumenty