Szczegóły ogłoszenia

NA/P/298/2016

"Wymiana ogrodzenia wraz z bramą przemysłową oraz furtką stalową dla potrzeb Bazy Magazynowej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 54,8 2016.10.26 512

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,7 2016.10.26 407

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2016.10.26 470
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2016.10.26 451
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1753,1 2016.10.26 482
Wykaz osób doc 36,0 2016.10.26 469
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2016.10.26 485
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2016.10.26 487
Wzór umowy na roboty budowlane zip 928,3 2016.10.26 470
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2016.10.26 493

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2016.11.10 476

Pobierz wszystkie dokumenty