Szczegóły ogłoszenia

NA/P/298/2016

"Wymiana ogrodzenia wraz z bramą przemysłową oraz furtką stalową dla potrzeb Bazy Magazynowej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 54,8 2016.10.26 553

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,7 2016.10.26 446

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2016.10.26 513
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2016.10.26 489
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1753,1 2016.10.26 520
Wykaz osób doc 36,0 2016.10.26 511
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2016.10.26 526
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2016.10.26 528
Wzór umowy na roboty budowlane zip 928,3 2016.10.26 507
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2016.10.26 536

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2016.11.10 524

Pobierz wszystkie dokumenty