Szczegóły ogłoszenia

NA/P/317/2016

"Wykonanie zabudowy przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-29 i L-31 w celu utworzenia pomieszczeń dla Katedry Awioniki i Sterowania WBMiL Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 156,0 2016.11.03 523

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2016.11.03 478

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.11.03 501
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.03 512
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11935,9 2016.11.03 544
Wykaz osób doc 34,5 2016.11.03 544
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2016.11.03 513
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,5 2016.11.03 512
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1022,1 2016.11.03 547
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2016.11.03 516

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2016.11.18 470

Pobierz wszystkie dokumenty