Szczegóły ogłoszenia

NA/P/317/2016

"Wykonanie zabudowy przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-29 i L-31 w celu utworzenia pomieszczeń dla Katedry Awioniki i Sterowania WBMiL Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 156,0 2016.11.03 494

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2016.11.03 451

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.11.03 465
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.03 476
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11935,9 2016.11.03 512
Wykaz osób doc 34,5 2016.11.03 508
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2016.11.03 485
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,5 2016.11.03 479
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1022,1 2016.11.03 509
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2016.11.03 483

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2016.11.18 436

Pobierz wszystkie dokumenty