Szczegóły ogłoszenia

NA/P/317/2016

"Wykonanie zabudowy przestrzeni pod przewiązką pomiędzy budynkami L-29 i L-31 w celu utworzenia pomieszczeń dla Katedry Awioniki i Sterowania WBMiL Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 156,0 2016.11.03 452

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,5 2016.11.03 414

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.11.03 426
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.03 432
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11935,9 2016.11.03 465
Wykaz osób doc 34,5 2016.11.03 464
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2016.11.03 441
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,5 2016.11.03 439
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1022,1 2016.11.03 454
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2016.11.03 434

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2016.11.18 389

Pobierz wszystkie dokumenty